• Start
  • Wiadomości
  • Biskupia Górka odzyska dawny blask. Zobacz, ile dało dzielnicom Gdańska 10 lat rewitalizacji

Biskupia Górka odzyska dawny blask. Zobacz, ile dało dzielnicom Gdańska 10 lat rewitalizacji

Ten leżący na obrzeżu Śródmieścia układ urbanistyczno-architektoniczny z przełomu XIX i XX wieku nazywany jest czasem gdańskim Montmartrem - ze względu na malownicze położenie. W paryskiej dzielnicy tętni jednak życie, także turystyczne, a miejsce to kojarzy się mocno z działalnością artystyczną. Czy Biskupia Górka też stanie się modną, popularną dzielnicą? Sukcesy prowadzonych od 10 lat działań rewitalizacyjnych w Letnicy, na Dolnym Mieście czy ul. Wajdeloty we Wrzeszczu Dolnym, pokazują, że jest na to duża szansa. Zobacz nasz przewodnik po gdańskich rewitalizacjach.
14.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prace, w ramach rewitalizacji, na Biskupiej Górce już trwają
Prace, w ramach rewitalizacji, na Biskupiej Górce już trwają
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co będzie się działo na Biskupiej Górce?

Warto podkreślić, że rewitalizacja nie polega jedynie na gruntownym remoncie budynków i infrastruktury. Nie mniej ważne są prowadzone niemal równocześnie działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców. Powstają kluby sąsiedzkie, inicjatywy jednoczące ludzi w działaniu dla wspólnego dobra.

Wystarczy zajrzeć w takie miejsca raz do roku podczas "święta dzielnicy" czy nawet "święta ulicy", by przekonać się, że ten wysiłek przynosi znakomite owoce. 

Biskupia Górka i Stary Chełm. Rewitalizacja za 60 mln złotych - po to, by dzielnica była piękniejsza

W ramach rewitalizacji zaplanowano: przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną. Do tego zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej, przebudowę i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4 (ten projekt już zakończono), a także modernizację i przebudowę elementów 13 budynków komunalnych przy ulicach: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45, oraz 37 budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Biskupia nr 4, nr 6, nr 8, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 33, nr 34, Górka nr 11, nr 13A, nr 13B, Na Stoku nr 7 i 8/9, nr 10, nr 11/12, nr 12C, nr 12D, nr 38, nr 40A,B, nr 41, nr 41A, nr 42-42A, nr 45, Rogaczewskiego nr 44, Salwator nr 1/4, nr 9, Zaroślak nr 1, nr 4, nr 8, nr 10.

Śródmieście. Jak przebiega rewitalizacja Biskupiej Górki? Przyjdź na spotkanie

Obszarem rewitalizacji, poza Biskupią Górką, objęto też fragment Starego Chełmu. Po konsultacjach z mieszkańcami, przeprowadzonych przed kilku laty, zdecydowano o modernizacji skweru przy ul. Styp-Rekowskiego (została już zrealizowana), a także o remoncie jednej z kamienic przy ul. Styp-Rekowskiego, w której działać ma m.in. dom sąsiedzki.

Stary Chełm. Zobacz nowe życie placu przy ulicy Styp-Rekowskiego

Letnica od kilku lat, po przeprowadzonej rewitalizacji, przyciąga nowych mieszkańców
Letnica od kilku lat, po przeprowadzonej rewitalizacji, przyciąga nowych mieszkańców
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Letnica przyciąga nowych mieszkańców, jak nigdy

O rewitalizacji wybranych gdańskich dzielnic zaczęto myśleć, kiedy Gdańsk został wybrany jako jedno z miast - gospodarzy podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro2012. W Letnicy postanowiono wybudować stadion, jakiego dotąd w całej północnej Polsce nie nie było, a przy okazji uporządkować i stworzyć przyjazną do życia, atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców.

I tak, w ramach rewitalizacji przeprowadzono kapitalne remonty w 29 budynkach mieszkalnych przy ul. Starowiejskiej i Sielskiej. Wyremontowano także, należące do gminy, kwartały w obrębie ulic: Starowiejskiej, Sielskiej, Ks. A. Michty, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej. W ramach prac m.in. zlikwidowano mało estetyczną, i często będącą w kiepskim stanie technicznym, zabudowę tymczasową i gospodarczą oraz dwa budynki mieszkalne, a także urządzono zieleń i zamontowano małą architekturę. Zbudowano też nowe ciągi pieszo-jezdne.

Gdański dron. Zobacz, jak wygląda Letnica, zrewitalizowana dzielnica miasta z lotu ptaka

Poza tym zrewaloryzowano i przebudowano budynek dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych kierowanych głównie do mieszkańców dzielnicy. Do tego przebudowano bądź zmodernizowano odcinki ulic, wraz z infrastrukturą podziemną, na ulicach: Starowiejskiej, Niecałej, Szklanej Hucie, Sielskiej, Ks. Antoniego Michny, Suchej i Rybitwy.

Wszystkie dzielnicowe choinki w Gdańsku gotowe na święta

W ramach rewitalizacji przeprowadzono też kilka projektów społecznych, zakładających m.in. aktywizację zawodową mieszkańców Letnicy.

Obecnie dzielnica ta wciąż się rozwija, przyciąga nowych mieszkańców, a inwestycje realizują tu m.in. kolejni deweloperzy.

Ul. Wajdeloty we Wrzeszczu stała się modnym miejscem wśród mieszkańców
Ul. Wajdeloty we Wrzeszczu stała się modnym miejscem wśród mieszkańców
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Ulica Wajdeloty w Dolnym Wrzeszczu stała się modnym miejscem

Procesem rewitalizacyjnym objęto też przed kilku laty fragment Dolnego Wrzeszcza. W ramach inwestycji przebudowano, sąsiadującą ze stacją i torami kolejowymi, ulicę Wajdeloty oraz fragmenty ulic przyległych: Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony - położonych pomiędzy ulicą Wajdeloty a Potokiem Strzyży. Przy okazji wymieniono infrastrukturę techniczną i zbudowano tzw. kanał ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Głównym założeniem zaplanowanych prac w tej części Gdańska było odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. Dlatego też po ich zakończeniu ograniczono i uspokojono natężenie ruchu kołowego na tej ulicy. Zmniejszono liczbę miejsc postojowych i zwężono szerokość jezdni, a przy tym poszerzono chodniki. Ulica wyraźnie zaczęła tętnić miejskim życiem. Otworzyło się tu sporo lokali gastronomicznych, których ogródki wystawiane są m.in. na wspomnianych szerszych chodnikach. Na tę ulicę chętnie zaglądają przede wszystkim mieszkańcy, choć przybywa tu także coraz więcej turystów.

W Dolnym Wrzeszczu przebudowano i zmodernizowano także elementy 26 budynków mieszkalnych, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, bezpośrednio przylegających do remontowanych ulic. W ramach prac m.in. wykonano izolacje pionowe i poziome ścian fundamentowych, wzmocniono fundamenty, naprawiono balkony, przebudowano elementy wejściowe do budynków: schody, przedproża i portale.

Projekt uchwały Parku Kulturowego w Śródmieściu - na drodze do dobrych zmian

Przeprowadzone prace, w zabytkowej zabudowie Dolnego Wrzeszcza, wpłynęły na pozytywne postrzeganie tej dzielnicy przez przedsiębiorców, mieszkańców i turystów.

W budynku przy ul. Wajdeloty 14 przeprowadzono z kolei prace adaptacyjno-remontowe we wnętrzu lokalu, a następnie wyposażono go na potrzeby prowadzenia działalności społecznej. Swoją siedzibę ma tam Klub Młodego Wrzeszczaka. Także we Wrzeszczu, w ramach rewitalizacji, prowadzono działania społeczne mające zaktywizować lokalną społeczność.

Rewitalizacja zmieniła oblicze ul. Łąkowej
Rewitalizacja zmieniła oblicze ul. Łąkowej
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Na Dolnym Mieście coraz więcej inwestorów

W tej części Śródmieścia, niemal jak grzyby po deszczu, pojawiają się kolejne, nowe budynki. Są to zarówno hotele, jak i apartamenty, ale i zwykłe mieszkania. Obecnie na Dolnym Mieście trwa drugi etap rewitalizacji, do tego sporą część remontów i modernizacji w przestrzeni publicznej wykona prywatny inwestor w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta dzielnica mocno przyciąga od kilku już lat inwestorów. Coraz chętniej przyjeżdżają tu także gdańszczanie z różnych dzielnic miasta.

W poprzednich latach, w ramach rewitalizacji, przebudowano przestrzenie publiczne, wraz z infrastrukturą podziemną w obrębie ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Przeorganizowano ruch na ul. Łąkowej, przy okazji wymieniając na niej nawierzchnię jezdni i chodników. Odtworzona została aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, na której zamontowano też małą architekturę - w ten sposób stworzono rodzaj kameralnego dzielnicowego deptaka. W jezdni zachowane zostało torowisko tramwajowe, które wykorzystywane jest m.in. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru.

Gruntownie odnowiona stara kamienica na Dolnym Mieście. Właśnie zamieszkali tam nowi lokatorzy TBS Motława

Wykonano tu także częściowe remonty budynków mieszkalnych przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. W ich ramach założono izolacje, wzmocniono fundamenty i uporządkowano części wejściowe do budynków.

W ramach rewitalizacji zmodernizowano także, częściowo, budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 - przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowano m.in. salę kinową i sale edukacyjne, do tego wykonano renowację elewacji. Obiekt ten służy dziś m.in. do realizacji projektów społecznych.

Prace w ramach rewitalizacji objęły też adaptację, i wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8.

Na Dolnym Mieście zrealizowano też 46 przedsięwzięć społecznych, dedykowanych zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom w wieku senioralnym.

Śródmieście. Remont gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 niemal zakończony

Zmodernizowany plac Gustkowicza służy dziś m.in. do integracji lokalnej społeczności
Zmodernizowany plac Gustkowicza służy dziś m.in. do integracji lokalnej społeczności
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Pięknieje też Nowy Port

W tej dzielnicy, podobnie jak na Dolnym Mieście, prowadzone są obecnie prace w ramach drugiego już etapu rewitalizacji.

W poprzednich latach przebudowano i dostosowano do nowych funkcji budynek dawnej Łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej "Łaźnia”. Miejsce to prowadzi dziś zarówno działania kulturalne, jak i społeczne, przyciągając mieszkańców nie tylko z Nowego Portu.

Trwa II etap rewitalizacji Nowego Portu. Zobacz, co tu się pozmieniało!

Zmodernizowano też, i przebudowano, plac Gustkowicza. Zniszczone dotąd miejsce stało się atrakcyjnym terenem, na którym od kilku lat organizowane są różne imprezy integracyjne, w tym festyny okolicznościowe, dedykowane lokalnej społeczności. Na co dzień służy rekreacji mieszkańcom w różnym wieku.

Przy ul. Floriańskiej stworzono z kolei miejsce, w którym działa m.in. Centrum Wsparcia Rodzin.

W ramach rewitalizacji wyremontowano też 10 budynków gminnych przy ulicach: Strajku Dokerów, Rybołowców, Na Zaspę, Wilków Morskich i Wolności.

Budynek dawnego Ratusza Oruńskiego znowu tętni życiem
Budynek dawnego Ratusza Oruńskiego znowu tętni życiem
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rewitalizacją objęto też Orunię

W tej dzielnicy prace w ramach rewitalizacji nabierają tempa. W tym roku zakończono modernizację, i adaptację do nowych funkcji, zabytkowego budynku dawnego Ratusza Oruńskiego, przy ul. Gościnnej, w którym otwarto m.in. filię biblioteki. Miejsce stało się prawdziwym magnesem przyciągającym mieszkańców.

Ratusz Oruński oficjalnie otwarty. Serce dzielnicy znów bije przy ul. Gościnnej. WIDEO i ZDJĘCIA

Niedaleko tego budynku zagospodarowano dwa skwery - przy ul. Związkowej i Gościnnej, które stały się atrakcyjnym miejscem rekreacji. Powstało tam m.in. mini boisko do piłki nożnej oraz siłownia „pod chmurką”. Zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe, zbudowano mini górkę saneczkową, a także ścieżki spacerowe, do tego cały teren został oświetlony.

Obecnie w tej dzielnicy trwa budowa Domu Sąsiedzkiego. Powstaje on przy ul. Dworcowej.

Tysiące mieszkańców Oruni (i nie tylko) na rodzinnym festynie w parku

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?