• Start
 • Wiadomości
 • Projekt uchwały Parku Kulturowego w Śródmieściu - na drodze do dobrych zmian

Projekt uchwały Parku Kulturowego w Śródmieściu - na drodze do dobrych zmian

Poprawa razy trzy: jakości życia mieszkańców, ekspozycji i ochrony zabytków oraz jakości przestrzeni publicznej - to główne cele przyświecające utworzeniu Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska, które są na dobrej drodze, by się ziścić. Projekt uchwały, na mocy której działać będzie Park, poddawany jest właśnie konsultacjom społecznym. Sprawdź, o co chodzi i wyraź opinię - do 21 grudnia.
09.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z Zielonego Mostu w kierunku Żurawia - jeden z bezcennych w Gdańsku
Widok z Zielonego Mostu w kierunku Żurawia - jeden z bezcennych w Gdańsku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Spotkania informacyjne na temat projektu uchwały Parku Kulturowego

W trakcie trwania konsultacji online, w których każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska może wziąć udział korzystając z formularza dostępnego na portalu gdansk.pl, odbyły się spotkania z grupami, których uchwała wprowadzająca Park Kulturowy będzie dotyczyć najbardziej - z mieszkańcami przyszłego Parku i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na jego obszarze.

Założenia projektu uchwały przedstawiła mieszkańcom Monika Evini pełnomocniczka prezydenta Gdańska ds. Śródmieścia (popularnie nazywana menadżerką Śródmieścia) podczas spotkania, które odbyło się 7 grudnia.

Park Kulturowy w Śródmieściu - projekt uchwały już jest. Zabierz głos w konsultacjach

Obszar i główne cele Parku Kulturowego Śródmieście Gdańska 

Projekt uchwały Parku Kulturowego Śródmieście Gdańska powstał na bazie Ustawy o ochronie zabytków. Obszar Parku obejmuje całe Główne Miasto, północny cypel Wyspy Spichrzów oraz część Wyspy Ołowianka.

Trzy główne cele Parku Kulturowego w Śródmieściu, wokół których koncentrują się zapisy projektu uchwały:

 • poprawa jakości życia mieszkańców
 • poprawa ekspozycji zabytków i ochrony zabytków (przy czym Park chroni krajobraz kulturowy ogółem, a nie konkretne zabytki).
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej

- Podczas spotkania skupimy się szczególnie na zapisach dotyczących kwestii poprawy jakości życia mieszkańców, wskażemy Państwu miejsca w projekcie dokumentu, w których są one zapisane i w jaki sposób odnoszą się do Waszych opinii wyrażonych przez wcześniejsze badania i spotkania - tłumaczyła Monika Evini. 

Ul. Piwna na Głównym Mieście w Gdańsku
Ul. Piwna na Głównym Mieście w Gdańsku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Park kulturowy - stopniowy

Monika Evini zastrzegła, że zapisy uchwały o Parku, biorąc pod uwagę trudną sytuację makroekonomiczną, będą wdrażane stopniowo, na zasadzie priorytetów.

Na początek, od momentu wejścia w życie uchwały w 2023 roku, działania skupić się mają przede wszystkim na regulacjach niwelujących bądź łagodzących największe bolączki zgłoszone przez mieszkańców terenu przyszłego Parku. Kolejne lata (od 2024 roku) będą czasem na działania w kierunku poprawy wizerunku miasta, estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrony i ekspozycji zabytków.

W projekcie uchwały jest też wiele zapisów, których czas wprowadzenia związany jest z decyzją o przeprowadzeniu inwestycji - jeśli np. ktoś będzie chciał wymienić stolarkę okienną już w czasie obowiązywania uchwały, będzie musiał zastosować się do zawartych w niej regulacji. Uchwała nie działa wstecz - ustanowienie Parku nie wymusza więc automatycznej wymiany okien po to, by przystosować się do nowego prawa.

 

Od diagnozy do projektu uchwały Parku Kulturowego

Pomimo, że Park Kulturowy służy przede wszystkim ochronie zabytków, wiele regulacji zawartych w projekcie odzwierciedla wyniki internetowego badania “Potrzeby i problemy Śródmieścia” z listopada 2020 r., w którym respondenci odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych czynników negatywnie wpływających na codzienne życie mieszkańców i tych, które ich zdaniem najbardziej szkodzą wizerunkowi miasta. Kolejne źródła takiej informacji to warsztaty i spotkania z mieszkańcami oraz interesariuszami przestrzeni parku. 

Zapisy poświęcone problemowi hałasu w Śródmieściu prawie w całości są efektem warsztatów na ten temat z udziałem mieszkańców, restauratorów i muzyków. 

“Hałas na Śródmieściu” - oceń pomysły, które mogą pomóc rozwiązać problem

We wspomnianym badaniu ankietowym, jako najbardziej uciążliwe wskazano usługi o charakterze erotycznym, działalność z wykorzystaniem zwierząt, życie nocne (konsekwencje związane z działalnością pubów, klubów, dyskotek), nieuregulowany handel w przestrzeni publicznej, uciążliwości związane z Jarmarkiem św. Dominika, występy zespołów muzycznych, działalność ogródków gastronomicznych. 

Brama Królewska - jedno z miejsc, w których w projekcie uchwały dla Parku Kulturowego w Śródmieściu wprowadza się zakaz występów muzycznych
Brama Królewska - jedno z miejsc, w których w projekcie uchwały dla Parku Kulturowego w Śródmieściu wprowadza się zakaz występów muzycznych
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

- Projekt uchwały zakazuje prowadzenia usług o charakterze erotycznym i działalności z wykorzystaniem zwierząt (np. oferowania odpłatnych zdjęć z nimi). Kwestie związane z życiem nocnym objęliśmy ograniczeniami na tyle, na ile pozwala nam ustawa. Nie możemy zabronić ludziom chodzenia po ulicach w nocy i krzyczenia, ale możemy ograniczyć emisję hałasu i światła - podkreślała Monika Evini.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy drugi wśród najpiękniejszych w EuropiePrzykładowe propozycje przepisów z projektu uchwały

 • zakaz powiadamiania w formie ustnej o oferowanych towarach i usługach poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy chodzi o restaurację, klub go-go
 • zasady ogólne dotyczące emisji światła: zakaz stosowania listew LED, neonów, laserów, dopuszczalna określona barwa światła - biel, ciepła żółć; zakaz światła błyskowego, pulsującego i nakierowanego na przechodniów. 
 • zasady ogólne dotyczące emisji dźwięku: zakaz stosowania nagłośnienia (także w ogródkach gastronomicznych); zakaz użycia instrumentów dętych i perkusyjnych
 • ograniczenie działalności ogródków gastronomicznych do godz. 22 w dni powszednie i do północy w weekendy
 • działalność artystyczna: możliwa w godz. 10 - 20 na ulicy, do  godz. 22 w ogródku gastronomicznym; dostępna tylko dla posiadaczy identyfikatorów miejskich, występy tylko akustyczne i maksymalnie w duecie, konieczność zmiany miejsca koncertowania co godzinę; zakaz występów muzycznych w miejscach uznanych za najbardziej konfliktowe m.in. w przejściach bramnych, przed Dworem Artusa, Ratuszem Głównego Miasta, Domem Uphagena.
 • działania reklamowe, m.in.: zakaz obnoszenia reklam i stawiania potykaczy, rozdawania ulotek i innych materiałów reklamowych poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (za wyjątkiem programu wydarzenia rozdawanego przez organizatora), reklamowania działalności handlowej i usługowej poprzez noszenie kostiumów i przebrań, za wyjątkiem wydarzeń
 • działalność handlowa: ograniczenia sprzedaży gadżetów niskiej jakości (nie dotyczy wnętrz sklepów!), zakaz sprzedaży “z ręki” oraz produktów sezonowych (np. warkoczyki)
 • zakaz parkowania pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od zewnętrznych ścian 25 wymienionych w projekcie zabytków (m.in. Wielka Zbrojownia, kościoły św. Mikołaja i Mariacki, Baszta Jacek).
Ul. Mariacka w Gdańsku, perspektywa bramna
Ul. Mariacka w Gdańsku, perspektywa bramna
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Konkursy prezydenta w Parku

Niektóre kwestie mają być regulowane Konkursami Prezydenta Gdańska, podobne konkursu odbywają się też w parku krakowskim. W naszym mieście dotyczyć będą:

 • prowadzenia usług z wykorzystaniem pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym - dla maks. 25 pojazdów na obszarze Parku
 • działalności artystów ulicznych (wyboru wykonawców w danym sezonie)
 • prowadzenia stoisk przeznaczonych do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych


Wymienione powyżej zapisy obowiązywać mają od dnia wejścia uchwały w życie i - jak podkreśla menedżerka Śródmieścia, nie są ostateczne.

- Są to dopiero propozycje zapisów w uchwale, skierowane zarówno do mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dyskusja nadal trwa. Każdy ma prawo wnieść swoje uwagi do 21 grudnia i będą one rozstrzygane - zaznacza Monika Evini. 

W jaki sposób wnieść uwagi w internetowym formularzu? Odnosząc się do konkretnego paragrafu z projektu uchwały, która składa się tekstu głównego i załączników. Dokument także jest dostępny w sieci. 

Liczba uwag zgłoszonych przez jedną osobę nie ma ograniczeń. Przy czym w jednym formularzu jest miejsce na 10 uwag, jeśli ktoś ma ich więcej, po prostu musi uruchomić kolejny formularz. 

 

Uwagi mieszkańców na gorąco

- Jeśli chodzi o ogródki otwarte do ostatniego klienta, nie przeszkadzają nam siedzące w nich osoby rozmawiające ze sobą, tylko takie, które krzyczą. Odpowiedzialny restaurator powinien takie głośne osoby uciszyć, a jeśli to nie przyniesie skutku, wyprosić - mówiła jedna z mieszkanek Głównego Miasta obecna na spotkaniu. 

- Jeśli my, jako mieszkańcy wydajemy zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, oczekujemy przestrzegania pewnych reguł - dodała druga osoba. 

Na pytanie, kto będzie egzekwował zapisy uchwały i na jakiej podstawie, menedżerka Śródmieścia odpowiedziała: - Straż Miejska na podstawie kodeksu wykroczeń. Będziemy wnioskować, żeby straż pracowała w takich godzinach, w jakich działają ograniczenia wprowadzone w ramach Parku.

Wątpliwość wzbudził zapis o sprzedaży gadżetów jakości licującej z charakterem parku. Kto będzie o tym decydował - pytali mieszkańcy.

- Tak samo, jak w innych parkach w Polsce, działać będzie zespół opiniująco - konsultacyjny złożony z ekspertów, do którego będzie można zgłosić wątpliwość w tym zakresie. Jeśli zespół uzna ją za zasadną, przedsiębiorca będzie musiał dostosować swój asortyment - odpowiedziała Monika Evini.   

Jeśli chodzi o zapisy dotyczące ochrony i ekspozycji zabytków nakładające na właścicieli nieruchomości szereg zadań związanych z zasadami prowadzenia prac budowlanych i utrzymania budynków (obowiązywać będą 12 miesięcy po wejściu w życie przepisów Parku), wątpliwości uczestników spotkania wzbudził punkt dotyczący “zakazu utrzymywania w oszpeconym stanie elewacji budynków oraz elementów znajdujących się na elewacji, w tym drzwi, okien, witryn, szyldów, markiz oraz powierzchni innych obiektów budowlanych, w szczególności: zabrudzonych, pokrytych graffiti, oszpeconych lub uszkodzonych śladami po dotychczasowych szyldach i nośnikach reklamowych, oklejonych.

- Nasza wspólnota czekała cztery lata na zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na naruszenie tkanki zabytkowej i wytyczne, jak usunąć graffiti. A teraz będziecie nas jeszcze karać, zamiast ułatwić nam usunięcie zniszczeń - komentował mieszkaniec ul. Chlebnickiej.

- Jeśli postępowanie z konserwatorem jest w toku, właściciel nie będzie ukarany. Ustawa o ochronie zabytków nie daje nam kompetencji, by móc go zastąpić w wydaniu wytycznych - odpowiedziała Monika Evini. 

Podobnie - w rok po wejściu w życie uchwały, zaczną obowiązywać zasady dotyczące gromadzenia odpadów komunalnych. Wśród propozycji przepisów są np. zakaz walki z gołoledzią na chodnikach materiałami innymi, niż piaskiem, czy też zakaz gromadzenia odpadów budowlanych i poremontowych w obrębie rzutu poziomego korony drzewa.

Iluminacje świąteczne na placu Kobzdeja - obecność iluminacji miejskich w Parku będzie dozwolona
Iluminacje świąteczne na placu Kobzdeja - obecność iluminacji miejskich w Parku będzie dozwolona
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Co będzie dalej z projektem Parku Kulturowego?

Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się zespołu ds. parku kulturowego z uwagami, przygotowany zostanie raport z informacją na temat, które uwagi zostały uwzględnione, a które - nie. 

Następnie projekt musi zostać zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który może wnieść do niego swoje uwagi.

Ostatni krok to przedłożenie projektu Radzie Miasta Gdańska. I - jeśli wszystko dobrze pójdzie, wejście w życie przepisów Parku powinno nastąpić w sezonie 2023 roku.

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów