• Start
 • Wiadomości
 • Biskupia Górka i Stary Chełm - po latach przygotowań ruszyła rewitalizacja

Biskupia Górka i Stary Chełm. Rewitalizacja za 60 mln złotych - po to, by dzielnica była piękniejsza

Rewitalizacja to nie tylko remont budynku, ale i kompleksowe działania na rzecz lokalnej społeczności, które pozytywnie wpływają na codzienne życie mieszkańców. W ramach programu Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu ruszyły roboty drogowe, trwają też remonty budynków gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Rewitalizacja tej części miasta to łącznie koszt prawie 60,5 mln zł.
14.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
- Rewitalizacja najczęściej kojarzy się ze zmianą budynku, czy ulicy. Ale rewitalizacja to przede wszystkim skupienie różnych działań, z jednej strony działań infrastrukturalnych, z drugiej - aktywizacji lokalnej społeczności - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz z współpracownikami, podczas briefingu w kamienicy przy ul. Biskupiej 4. Osoby w drugim planie, od prawej stoją: Karol Kalinowski (dyrektor DRMG), Ewa Pielak (zastępca dyrektora BRG), Ziemowit Borowczak (dyrektor GN)
- Rewitalizacja najczęściej kojarzy się ze zmianą budynku, czy ulicy. Ale rewitalizacja to przede wszystkim skupienie różnych działań, z jednej strony działań infrastrukturalnych, z drugiej - aktywizacji lokalnej społeczności - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz z współpracownikami, podczas briefingu w kamienicy przy ul. Biskupiej 4. Osoby w drugim planie, od prawej stoją: Karol Kalinowski (dyrektor DRMG), Ewa Pielak (zastępca dyrektora BRG), Ziemowit Borowczak (dyrektor GN)
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Miasto zrobi wszystko, by było lepiej

- Gminny program rewitalizacji obejmuje w Gdańsku cztery obszary. Jednym z nich jest właśnie Biskupia Górka ze starym Chełmem. Program jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego. Rewitalizacja najczęściej kojarzy się ze zmianą budynku, czy ulicy. Ale rewitalizacja to przede wszystkim skupienie różnych działań, z jednej strony - działań infrastrukturalnych, z drugiej – aktywizacji lokalnej społeczności. Te dwie strony muszą się uzupełniać, bo jeśli nie będziemy mieć wyremontowanej ulicy, to same działania społeczne niczego nie zmienią – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Zdaję sobie sprawę, że remonty ulic i modernizacje kamienic są uciążliwe, jednak jeśli chcemy, aby nasza dzielnica była piękniejsza, one muszą zostać wykonane. Zrobimy jednak wszystko, żeby prace rewitalizacyjne były jak najmniej uciążliwe dla mieszkanek i mieszkańców.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy cieszą się, ale zwracają uwagę na pewne problemy

Miejski Program Rewitalizacji

Program rewitalizacji w Gdańsku jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Są nim objęte cztery podobszary:

 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście - 87,24 ha
 • Orunia - 145,26 ha
 • Biskupia Górka / Stary Chełm - 104,60 ha
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - 165,29 ha

Całkowita wartość przeprowadzanej w Gdańsku rewitalizacji to 180 220 726,80 zł. Unia Europejska dofinansowała realizację poszczególnych projektów kwotą 78 983 256,39 zł , co stanowi około 60% wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast całkowita wartość Projektu Rewitalizacji Biskupiej Górki to 60 460 069,48 zł. Koszt kwalifikowalny - 34 903 615,79 zł. Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE - 25 565 963,03 zł.

Mapa opisująca kierunki działań rewitalizacyjnych na Biskupiej Górce i na pobliskim Starym Chełmie
Mapa opisująca kierunki działań rewitalizacyjnych na Biskupiej Górce i na pobliskim Starym Chełmie
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Biskupia Górka - które ulice do modernizacji

W ramach programu na Biskupiej Górce zmodernizowane zostaną cztery ulice: Biskupia, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną.

- DRMG podpisało umowę z firmą Grzenkowicz na rewitalizację tej jakże pięknej części miasta, ale wymagającej odnowienia. 30 listopada, zaraz po podpisaniu umowy, rozpoczęliśmy prace i weszliśmy na teren budowy. Zaczęliśmy od ulicy Zaroślak i niestety te prace będą tworzyły utrudnienia, ale ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy. Zapewniam, że będziemy się starali maksymalnie dostosować tak, aby uciążliwości dla mieszkańców było jak najmniej. To co jesteśmy zobowiązani wykonać w ramach umowy, to modernizacja chodników i dróg, oraz to co najważniejsze, a czego nie widać, to jest bardzo duża praca na infrastrukturze podziemnej – mówił podczas briefingu Karol Kalinowski, dyrektor DRMG. - Mam nadzieję, że natrafimy na jak najmniej niespodzianek właśnie pod ziemią, bo teren ten jest objęty ochroną konserwatorską. Do około połowy lutego będziemy nadal utrzymywać zamknięcie ulicy Zaroślak. Sukcesywnie będziemy przenosić się na kolejne 3 odcinki ulicy podlegające modernizacji - dodał dyrektor Kalinowski.

Biskupia Górka odzyska dawny blask. Zobacz, ile dało Gdańskowi 10 lat rewitalizacji

W ramach zaplanowanych robót zainstalowane zostaną nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wykonana będzie także kanalizacja deszczowa i przebudowana sieć gazowa. Na koniec pojawią się nowe jezdnie i chodniki oraz stylizowane oświetlenie i ławki. Nie zabraknie także nowych nasadzeń.

Co najmniej do połowy lutego zamknięty pozostanie fragment ulicy Zaroślak od mostku nad Kanałem Raduni do ul. Na Stoku. Objazd będzie poprowadzony równoległym odcinkiem ulicy, wzdłuż Kanału Raduni. Po zakończeniu robót na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie ul. Na Stoku, od nr 23 do 37.

Biskupia Górka - jaki harmonogram robót

Planowany harmonogram prowadzenia robót dla poszczególnych etapów:

 • grudzień 2022 - styczeń 2023 - ul. Zaroślak (cały zakres przebudowy)
 • luty - marzec 2023 - Na Stoku 23-27
 • kwiecień - czerwiec 2023 - Na Stoku (23 - skrzyżowanie z ul. Biskupią)
 • lipiec 2023 - Biskupia (Al. Armii Krajowej - Salwator)
 • sierpień - wrzesień 2023 - Biskupia (Salwator - skrzyżowanie ul. Na Stoku)
 • październik - grudzień 2023 - Na Stoku (skrzyżowanie ul. Biskupia - Na Stoku 46)
 • styczeń 2024 - Na Stoku 46-48
 • luty - marzec 2024 - Na Stoku 48-49
 • kwiecień - połowa maja 2024 - Na Stoku 49-51
 • Połowa Maja - połowa czerwca - Biskupia (skrzyżowanie Na Stoku – Biskupia 26)
 • połowa czerwca - lipiec 2024 - Biskupia 26-24 B
Biskupia Górka to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Gdańsku - ze względu na architekturę i położenie, na zboczu morenowej skarpy. Kamienice pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Nz. remontowane domy i biegnące między nimi schodki, które prowadzą na szczyt wzgórza
Biskupia Górka to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Gdańsku - ze względu na architekturę i położenie, na zboczu morenowej skarpy. Kamienice pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Nz. remontowane domy i biegnące między nimi schodki, które prowadzą na szczyt wzgórza
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kompleksowy remont w budynkach gminnych

- W tej chwili prowadzimy modernizację 13 budynków należących do miasta, którymi administrują Gdańskie Nieruchomości. Są to modernizacje całkowite, kompletne, to znaczy, że poza murami zewnętrznymi wymieniamy całe wnętrza budynków. Wszystkie te budynki są robione w najwyższych standardach energetycznych i jakościowych. Uczestniczymy też w modernizacjach budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w których mamy współudział. Nie są one jednak aż na taką skalę, jak w tych obiektach, w których jesteśmy stuprocentowym reprezentantem miasta Gdańska - mówił Ziemowit Borowczak, dyrektor GN. - Z tym też niestety będą związane utrudnienia, ponieważ są to remonty kompletne, wymieniające całkowicie wnętrze tych budynków, w związku z czym niesie to ze sobą olbrzymie ryzyko konstrukcyjne i techniczne. W ramach prac remontowych zamknięte będą także schody prowadzące na Biskupią Górę. Zamknięcie schodów podyktowane jest zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.

Projekt uchwały Parku Kulturowego w Śródmieściu - na drodze do dobrych zmian

W zakresie prac dla wszystkich budynków znajdują się kompleksowe prace konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie. Aktualnie przewidywany koszt samych remontów budynków mieszkalnych dla obszaru Biskupiej Górki - to ok. 52 000 000 zł.

W ramach remontów zostaną wykonane m.in. hydroizolacje, remonty elewacji z pracami sztukatorskimi zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich i wszystkie niezbędne instalacje. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna z uwzględnieniem pierwotnych podziałów. Prace obejmą także części wspólne budynków - klatki schodowe, piwnice i strychy, a także poszczególne lokale mieszkalne. Projekty opracowane indywidualnie dla każdej nieruchomości uwzględniają m.in. konieczne zmiany w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń wewnątrz budynków oraz usamodzielnienie lokali. Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Biskupia Górka - lista budynków gminnych do remontu

W planie remontów znalazło się trzynaście kamienic:

 • Biskupia 8A
 • Biskupia 11
 • Biskupia 17
 • Biskupia 27
 • Na Stoku 12b
 • Na Stoku 35
 • Na Stoku 39
 • Na Stoku 40
 • Rogaczewskiego 45
 • Salwator 7
 • Na Stoku 15
 • Na Stoku 23
 • Na Stoku 25
Budynek przy ul. Biskupiej 4, który od lat stanowi centrum rewitalizacji Biskupiej Górki pod względem działań na rzecz społeczności. To tutaj siedzibę mają Stowarzyszenie WAGA i Stowarzyszenie Biskupia Górka
Budynek przy ul. Biskupiej 4, który od lat stanowi centrum rewitalizacji Biskupiej Górki pod względem działań na rzecz społeczności. To tutaj siedzibę mają Stowarzyszenie WAGA i Stowarzyszenie Biskupia Górka
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rewitalizacja Biskupiej Górki - wspólnie z mieszkańcami

- Jeżeli mówimy o rewitalizacji, nie możemy zapominać o tym, że jest to proces. Te wszystkie remonty, które się teraz dzieją są wynikiem procesu, który trwa tak naprawdę od 2015 roku, jeżeli chodzi o teren Biskupiej Górki. Będziemy kontynuować prace rewitalizacyjne. W tej chwili jesteśmy na Biskupiej Górce na największym, najcięższym, najdroższym i najtrudniejszym zadaniu. W związku z tym, że na pewno mieszkańcy mają wiele pytań, w każdy drugi czwartek każdego miesiąca, tutaj w Domu Sąsiedzkim na Biskupiej 4, od 16.00 do 19.00 będą do Państwa dyspozycji pracownicy Gdańskich Nieruchomości, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, ale też przedstawiciele wykonawcy. Będziemy tutaj dla Państwa po to, żeby mogli się Państwo dowiedzieć, jakie są kolejne etapy - powiedziała podczas konferencji dyrektor Ewa Pielak.