• Start
 • Wiadomości
 • Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy cieszą się, ale zwracają uwagę na problemy

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy cieszą się, ale zwracają uwagę na pewne problemy

Po latach przygotowań, wielomiesięcznych pracach przy wzmocnienu skarpy, na której znajduje się urokliwa Biskupia Górka, nadszedł w końcu czas na realizację konkretnych inwestycji remontowych i modernizacyjnych. Władze Gdańska, wraz z dyrektorami miejskich jednostek, spotkały się w tej sprawie z mieszkańcami dzielnicy. Na co zwracano uwagę?
14.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rewitalizacja Biskupiej Górki stała się faktem
Rewitalizacja Biskupiej Górki stała się faktem
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Spotkanie z mieszkańcami przy ul. Biskupiej

Spotkanie zorganizowano 14 grudnia w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4. Uczestniczyli w nim dwaj zastępcy prezydent Gdańska: Piotr Grzelak, odpowiedzialny za inwestycje w mieście i zrównoważony rozwój oraz Piotr Kryszewski, który odpowiada za usługi komunalne. Obecny był też Ziemowit Borowczak - dyrektor Gdańskich Nieruchomości, Katarzyna Jaskuła - zastępca dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Ewa Pielak, zastępca dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na miejscu pojawiła się też grupa kilkudziesięciu mieszkańców. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego przedstawili na wstępie harmonogram prac, przyznając też, że będą się one wiązały z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców.

Biskupia Górka i Stary Chełm. Rewitalizacja za 60 mln złotych - po to, by dzielnica była piękniejsza

Dyrektor Ewa Pielak przypomniała, że przygotowania do trwającej właśnie rewitalizacji Biskupiej Górki rozpoczęły się w 2015 r. Do 2024 roku prowadzone będą przebudowy i modernizacje, wskazanych w trakcie konsultacji społecznych, ulic: Zaroślak, Na Stoku, Salwator i Biskupiej. Prace prowadzone będą etapami, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać codzienne życie mieszkańców.

Inwestycje w ramach rewitalizacji już trwają

W pierwszych dniach grudnia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Zaroślak. Zakończyły się z kolei prace na ul. Górka, gdzie wkrótce zacznie się procedura odbiorowa.

Dyrektor Katarzyna Jaskuła przyznała, że zaplanowane do połowy 2024 r. inwestycje realizowane będą na trudnym terenie. Po pierwsze dlatego, że jest on pod ochroną konserwatorską, a po drugie - układ drogowy jest wąski i wręcz styka się z tamtejszą gęstą zabudową.

Biskupia Górka odzyska dawny blask. Zobacz, ile dało Gdańskowi 10 lat rewitalizacji

Na pytania i wątpliwości mieszkańców Biskupiej Górki odpowiadałm.in. zastępca prezydent Piotr Grzelak, wicedyrektor DRMG Katarzyna Jaskuła (po środku) i Ewa Pielak, wicedyrektor BRG
Na pytania i wątpliwości mieszkańców Biskupiej Górki odpowiadał m.in. zastępca prezydent Piotr Grzelak, wicedyrektor DRMG Katarzyna Jaskuła (po środku) i Ewa Pielak, wicedyrektor BRG
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Jeżeli warunki atmosferyczne będą korzystne (m.in. nie może padać, a temperatura musi być dodatnia - dop.red.) to prace na ul. Zaroślak powinny zakończyć się w styczniu 2023 r. Następnie roboty prowadzone będą na pierwszym odcinku ul. Na Stoku. Proszę jednak pamiętać, że to szacowany harmonogram robót. Trzeba wziąć pod uwagę, że w trakcie prowadzonych prac mogą pojawić się niespodzianki w postaci wykopalisk czy nawet niezidentyfikowanych kolizji sieciowych, co przełoży się w takich sytuacjach na wydłużenie terminu realizacji danej inwestycji - zaznaczała dyrektor Jaskuła.

Dyrektor Ziemowit Borowczak poinformował obecnych, iż w ramach rewitalizacji prowadzone są już prace remontowe w ośmiu budynkach komunalnych.

- W sumie 12 budynków zostanie w pełni przebudowanych. Prace prowadzone będą także w budynkach wspólnot mieszkaniowych - przypomniał dyrektor Borowczak.

Stary Chełm. Zobacz nowe życie placu przy ulicy Styp-Rekowskiego

Na co zwracali uwagę mieszkańcy Biskupiej Górki?

Kilkukrotnie mieszkańcy powtarzali w środę, że cieszą się z zaplanowanych, jak i już prowadzonych w tej dzielnicy inwestycji, rozumieją też, że mogą w związku z tym pojawiać się pewne utrudnienia.

- Mimo to musimy powiedzieć o kilku problemach, które pojawiły się w ostatnim czasie. Jednym z nich jest brak bieżącego odbioru śmieci. Odbierane są regularnie odpady resztkowe, ale pozostałe już niekoniecznie. To powoduje, że kontenery są przepełnione, wysypuje się z nich nadmiar śmieci, które potem trafiają na chodniki i ulice - mówiła jedna z mieszkanek.

W odpowiedzi usłyszała, że sprawa ta zostanie jak najszybciej wyjaśniona i rozwiązana.

Inna z kobiet zwracała uwagę na konieczność rozwiązania większego problemu braku miejsc gromadzenia odpadów, który pojawił się już przed kilku laty. Dyrektor Gdańskich Nieruchomości przyznał, że temat ten może być trudny do rozwiązania, gdyż często wspólnoty, mimo iż chcą mieć śmietniki, to nie chcą mieć ich blisko swoich nieruchomości. Zaproponowano jednak, wstępnie, spotkanie w styczniu 2023 r., by pochylić się nad tym problemem wspólnie - ze wszystkimi wspólnotami mieszkaniowymi na Biskupiej Górce.

Zwracano też uwagę na problem braku miejsc parkingowych, które usunięto tymczasowo w związku z prowadzonymi robotami.

- Mieszkańcy nie mają obecnie gdzie zostawiać samochodów. Niektórzy zostawiają je na pasach zieleni, ale nie chcemy dostawać mandatów od Straży Miejskiej, dlatego prosimy o rozwiązanie tej kwestii i wyznaczenie jakiegoś miejsca, na którym będziemy mogli legalnie parkować - zaapelowała jedna z kobiet, dodając też, iż należy poprawić oznakowanie, zwłaszcza dotyczące objazdów i dopuszczalnych przejazdów w czasie remontów ulic.

Przedstawiciele urzędu obiecali przyjrzeć się tym kwestiom.

Dolne Miasto. Jak zagospodarować bastiony Wilk i Wyskok? Mieszkańcy mają pomysły

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Biskupiej Górki zorganizowano 14 grudnia w domu sąsiedzkim
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Biskupiej Górki zorganizowano 14 grudnia w domu sąsiedzkim
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Obawy o uszkodzenia przez ciężki sprzęt

W trakcie spotkania padło też pytanie o ewentualne szkody, uszkodzenia budynków w trakcie prowadzenia prac drogowych - czy zostało to uwzględnione przez miasto. Przedstawiciele DRMG tłumaczyli, że, oczywiście, jest to brane od uwagę. Dlatego też przed rozpoczęciem inwestycji zinwentaryzowano wszystkie budynki, które znajdują się wokół zaplanowanych inwestycji drogowych.

Jeden z mężczyzn dopytywał z kolei o skarpę przy ul. Biskupiej, która została wzmocniona w ostatnich latach, ale, w ocenie tego mieszkańca, nikt obecnie nie dba o ten teren, bo jest mocno zarośnięty.

- Wcześniej były tam tarasy, na które można było wejść. Obecnie jest to niemożliwe przez rosnące tam wysokie trawy - zwracał uwagę.

Kwestia ta zostanie zweryfikowana przez urząd.

Śródmieście. Remont gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 niemal zakończony

Strefa Płatnego Parkowania na Biskupiej Górce

Jeden z mężczyzn zwrócił uwagę na problem parkowania w tej dzielnicy przez klientów pobliskiego centrum handlowego Forum Gdańsk. Obecnie nie ma tu żadnych parkometrów, więc samochody parkowane są bezpłatnie. Problem jednak w tym, że kierowcy z innych dzielnic, bądź miast, zajmują w ten sposób miejsca postojowe lokalnej społeczności. Urzędnicy przyznali, że Strefa Płatnego Parkowania, a co za tym idzie - parkometry, zostanie wprowadzona dopiero po zakończeniu wszystkich prac remontowych i modernizacyjnych w ramach rewitalizacji.

W środę padło też pytanie, czy remontowane obecnie budynki komunalne zostaną sprzedane po zakończeniu prac. Obaj wiceprezydenci zapewnili, że pozostaną w zasobach gminnych. Będą mogli wprowadzić się do nich mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć powrotu do remontowanych obecnie lokali. Będzie jednak jeden warunek - taką możliwość będą mieli tylko ci mieszkańcy, którzy regularnie płacili czynsz i nie mieli żadnych zaległości w tej kwestii wobec miasta.

Stały punkt informacyjny dla mieszkańców

W związku z prowadzonymi pracami Miasto postanowiło zorganizować na Biskupiej Górce Punkt Informacyjny Dla Mieszkańców, w którym będą mogli zgłaszać wszelkie problemy związane z trwającymi robotami, a także otrzymać interesujące ich informacje na temat zaplanowanych w tej dzielnicy projektów rewitalizacyjnych, itp.

Punkt ten będzie działał w domu sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w każdy drugi czwartek miesiąca, w godz. 16 - 19. W tych dniach dyżurować będą w tym miejscu m.in. przedstawiciele DRMG, BRG i Gdańskich Nieruchomości. Pierwszy dyżur - 12 stycznia 2023 r.

Planowany harmonogram prowadzenia robót dla poszczególnych etapów:

Co najmniej do połowy lutego 2023 r. zamknięty pozostanie fragment ulicy Zaroślak, na odcinku od mostku nad Kanałem Raduni do ul. Na Stoku. Objazd będzie poprowadzony równoległym odcinkiem ulicy, wzdłuż Kanału Raduni. Po zakończeniu robót na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie ul. Na Stoku od nr 23 do 37.

Jaki jest plan na kolejne miesiące?

 • Grudzień 2022 - Styczeń 2023 - ul. Zaroślak (cały zakres przebudowy)

 • Luty - Marzec 2023 - Na Stoku 23-27

 • Kwiecień - Czerwiec 2023 - Na Stoku (23 - skrzyżowanie z ul. Biskupią)

 • Lipiec 2023 - Biskupia (Al. Armii Krajowej - Salwator)

 • Sierpień - Wrzesień 2023 - Biskupia (Salwator - skrzyżowanie ul. Na Stoku)

 • Październik - Grudzień 2023 - Na Stoku (skrzyżowanie ul. Biskupia - Na Stoku 46)

 • Styczeń 2024 - Na Stoku 46-48

 • Luty - Marzec 2024 - Na Stoku 48-49

 • Kwiecień - połowa Maja 2024 - Na Stoku 49-51

 • Połowa Maja - Połowa Czerwca - Biskupia (skrzyżowanie Na Stoku - Biskupia 26)

 • Połowa Czerwca - Lipiec 2024 - Biskupia 26-24 B

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA