• Start
 • Wiadomości
 • Rewitalizacja Biskupiej Górki. Przebudowa ul. Górka zakończona

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Jezdnia i chodnik ul. Górka jak nowe, trwają prace na ul. Zaroślak

W tej części Śródmieścia na dobre ruszyła planowana od kilku lat rewitalizacja. Intensywne roboty prowadzone są obecnie na ul. Zaroślak. Po ich zakończeniu na ulicy będzie ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Przypominamy, że 12 stycznia mieszkańcy Biskupiej Górki mogą skorzystać z punktu informacyjnego, który zorganizowany zostanie przy ul. Biskupiej 4. Dyżurować będą tam m.in. przedstawiciele DRMG, BRG i Gdańskich Nieruchomości.
12.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ulica Górka już przebudowana
Ulica Górka już przebudowana
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Prace na ul. Górka zakończone

Ulica Górka odzyskała historyczny charakter. Jezdnia ma nawierzchnię z kostki kamiennej. Przebudowano chodniki i ułożono nową, równą kostkę chodnikową. Do tego pojawiło się stylizowane oświetlenie i ławki. Zamontowany został też monitoring. Ważnym elementem tej inwestycji była przebudowa sieci gazowej, współfinansowana przez PSG Sp. z o.o oraz przebudowa sieci wodociągowej, którą koordynowała miejska spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna.

Roboty trwały 9 miesięcy. Rozpoczęły się w marcu, a zakończyły w grudniu 2022 r. Następnie przeprowadzono procedury odbiorowe.

Wykonawcą prac była firma Strabag Sp. z.o.o. Ich koszt wyniósł ok. 2,8 mln złotych.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Co dzieje się obecnie na ul. Górka?

Na ul. Górka ułożono nową nawierzchnię jezdni i wybudowano nowy, równy chodnik
Na ul. Górka ułożono nową nawierzchnię jezdni i wybudowano nowy, równy chodnik
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl
Prace na ul. Górka trwały dziewięć miesięcy
Prace na ul. Górka trwały dziewięć miesięcy
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Które ulice objęła rewitalizacja Biskupiej Górki?

W listopadzie ub.r. rozpoczęły się z kolei prace związane z przebudową czterech innych ulic, także na terenie Biskupiej Górki: Salwator, Biskupiej, Zaroślak i Na Stoku. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano z firmą Wodkan-Grzenkowicz Sp. z o.o. Jej koszt to ponad 18 mln złotych.

Na każdej z tych ulic ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej, pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Nie zabraknie także nasadzeń roślinności, zarówno drzew jak i krzewów. Jednak zanim się pojawią, wcześniej przebudowane zostaną sieci podziemne, m.in. sieci wodociągowe, gazowa i kanalizacja sanitarna, a także wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.

Na mapce zaznaczono obszar, na którym zaplanowano remonty ulic Biskupiej Górki w ramach rewitalizacji
Na mapce zaznaczono obszar, na którym zaplanowano remonty ulic Biskupiej Górki w ramach rewitalizacji
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Na których odcinkach ulic zaplanowano roboty?

Projekt obejmuje remont ul. Biskupiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Salwator do skrzyżowania na wysokości budynku ul. Biskupia 24b. Wykonana zostanie tu m.in. nawierzchnia jezdni z istniejącej kostki kamiennej oraz kostki typu brukowiec. Na odcinku od ul. Biskupiej 28 do ul. Biskupiej 25, ze względu na bardzo wąski pas drogowy uniemożliwiający wykonanie, zgodnej z przepisami, szerokości jezdni i chodników, zaplanowano strefę współdzieloną z ruchem pieszym.

Na ul. Na Stoku roboty prowadzone będą na odcinku od ul. Na Stoku nr 50 do ul. Zaroślak. W ramach remontu zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i jej nawierzchnia głównie z istniejącej kostki kamiennej. Nawierzchnia od skrzyżowania z ul. Biskupią do ul. Na Stoku 15 będzie wyniesiona i współdzielona z ruchem pieszym - z tych samych względów co na ul. Biskupiej.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy cieszą się, ale zwracają uwagę na problemy

Prace na ul. Salwator realizowane będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Biskupią do ul. Salwator nr 8. W ramach remontu zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z istniejącego brukowca i kostki kamiennej. Na skrzyżowaniu ul. Biskupiej z ul. Salwator pojawi się zieleniec obsadzony bluszczem.

Z kolei na ul. Zaroślak prace prowadzone są na odcinku od ul. Na Stoku do ul. Zaroślak 16. W ramach remontu zostanie wykonana m.in. nowa konstrukcja jezdni.

Prace ziemne, i wymiana sieci, prowadzone są obecnie na ul. Zaroślak
Prace ziemne, i wymiana sieci, prowadzone są obecnie na ul. Zaroślak
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Inwestycja podzielona na etapy

W związku z tym, by prowadzona inwestycja w jak najmniejszym stopniu utrudniała codzienne funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy, jak i tutejszych przedsiębiorców, prace podzielono na kilkanaście etapów. W pierwszym znalazła się ul. Zaroślak. Już w grudniu rozebrano tam dotychczasową nawierzchnię jezdni. Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację tej inwestycji, obecnie na ul. Zaroślak trwają roboty sieciowe. Przebudowywana jest m.in. kanalizacja deszczowa i sieci wodociągowe.

Biskupia Górka odzyska dawny blask. Zobacz, ile dało dzielnicom Gdańska 10 lat rewitalizacji

Planowany harmonogram robót

 • Grudzień 2022 - Styczeń 2023 - ul. Zaroślak (cały zakres przebudowy)

 • Luty - Marzec 2023 - Na Stoku 23-27

 • Kwiecień - Czerwiec 2023 - Na Stoku (23 - skrzyżowanie z ul. Biskupią)

 • Lipiec 2023 - Biskupia (Al. Armii Krajowej - Salwator)

 • Sierpień - Wrzesień 2023 - Biskupia (Salwator - skrzyżowanie ul. Na Stoku)

 • Październik - Grudzień 2023 - Na Stoku (skrzyżowanie ul. Biskupia - Na Stoku 46)

 • Styczeń 2024 - Na Stoku 46-48

 • Luty - Marzec 2024 - Na Stoku 48-49

 • Kwiecień - połowa Maja 2024 - Na Stoku 49-51

 • Połowa Maja - Połowa Czerwca - Biskupia (skrzyżowanie Na Stoku - Biskupia 26)

 • Połowa Czerwca - Lipiec 2024 - Biskupia 26-24 B

Roboty na ul. Zaroślak, zgodnie z harmonogramem, powinny zakończyć się pod koniec stycznia br.
Roboty na ul. Zaroślak, zgodnie z harmonogramem, powinny zakończyć się pod koniec stycznia br.
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Gminny Program Rewitalizacji w Gdańsku

Inwestycje na Biskupiej Górce realizowane są w ramach miejskiego Programu Rewitalizacji, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Na Biskupiej Górce, poza przebudową wspomnianych ulic, zaplanowano też zagospodarowanie zielonego skweru przy ul. Biskupiej, tzw. Plac pod Neptunem - z fantastycznym widokiem na Główne Miasto Gdańska, oraz remonty budynków mieszkalnych.

Rewitalizacja pod nadzorem Biura Rozwoju Gdańska

Program koordynuje Biuro Rozwoju Gdańska, które w ramach działań inwestycyjnych współpracuje z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdańskimi Nieruchomościami. Na Biskupiej Górce partnerami projektu rewitalizacji jest także 37 wspólnot mieszkaniowych. Prace remontowe przy tych budynkach dotyczą części wspólnych, takich jak elewacje, izolacje czy klatki schodowe. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 13 budynków komunalnych, które przechodzą kompleksowe remonty.

Stały punkt informacyjny dla mieszkańców

W związku z prowadzonymi pracami Miasto postanowiło zorganizować na Biskupiej Górce Punkt Informacyjny Dla Mieszkańców, w którym będą mogli zgłaszać wszelkie problemy związane z trwającymi robotami, a także otrzymać interesujące ich informacje na temat zaplanowanych w tej dzielnicy projektów rewitalizacyjnych, itp.

Punkt ten będzie działał w domu sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w każdy drugi czwartek miesiąca, w godz. 16 - 19. W tych dniach dyżurować będą w tym miejscu m.in. przedstawiciele DRMG, BRG i Gdańskich Nieruchomości. Pierwszy dyżur - 12 stycznia 2023 r.

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku