• Start
  • Wiadomości
  • Posłanki sejmu RP w Gdańsku. Zapoznały się z formami wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Posłanki sejmu RP pytają gdański samorząd

We wtorek, 14 marca, Gdańsk odwiedziła sejmowa delegacja - wicemarszałek sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska i posłanki Jagna Marczułajtis-Walczak i Marzena Okła-Drewnowicz rozmawiały z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oraz Joanną Cwojdzinską, przewodniczącą PSONI Gdańsk o kompleksowych rozwiązaniach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, obowązujących w naszym mieście. Warto przypomnieć, że od tygodnia trwa w Sejmie protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z podopiecznymi, domagających się podwyższenia renty socjalnej.
14.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
delegacja - grupa kilkunastu mężczyzn i kobiet stoi i pozuje w mieszkaniu do zdjęcia
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska wspólnie z Joanną Cwojdzinską, przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło Gdańsk o gdańskiej pomocy osobom z niepełnosprawnościami rozmawiały z Małgorzatą Kidawą-Błońska, wicemarszałek sejmu RP, posłanką Jagną Marczułajtis-Walczak i Marzeną Okłą-Drewnowicz
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Gdańskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością: mieszkania, asystenci, kręgi wsparcia

Jak poinformowała na swoim profilu FB Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wizyta rozpoczęła się od przedstawienia sejmowym posłankom systemu wsparcia dziecka, a następnie ucznia i absolwenta edukacji specjalnej. W Gdańsku działania te prowadzi Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku

Dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przeznaczone są: Ośrodek Wczesnej Interwencji, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy, warsztaty terapii zajęciowej (przygotowujące do aktywności zawodowej), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla absolwentów wymagających intensywnego wsparcia), mieszkalnictwo ze wsparciem, asystentura osobista osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa i asystencja prawna.

Dwie kobiety w średnim wieku zatopione w rozmowei
Joanna Cwojdzinska, prezes PSONI Gdańsk w rozmowie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, wicemarszałek sejmu RP
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Mieszkania dla potrzebujących

Delegacja zapoznała się także z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym odwiedzając Zespół Mieszkań ze Wsparciem „Nasz Dom” przy ul. Dąbka. Składa się on z 17 samodzielnych mieszkań, gdzie od 2007 roku mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tym miejscu odbywają się również treningi mieszkaniowe oraz realizowana jest usługa weekendowa (wytchnieniowa) dla osób bardziej zależnych.

Wiecha na budynku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Za pół roku pierwsi podopieczni

Zespół Mieszkań Społecznych to kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w obszarze samodzielnego zamieszkania, w ramach którego realizowane są m.in.:

  • diagnoza środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze potrzeb i możliwości związanych z samodzielnym zamieszkaniem,
  • trening mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • tworzenie warunków do maksymalnej samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w otwartym środowisku poprzez bieżące wspieranie organizacji ich codziennego życia (m.in. asystowanie w zarządzaniu pieniędzmi, czasem wolnym, przygotowywaniu posiłków i inne),
  • współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się bądź mieszkają samodzielnie,
  • współpraca z pracownikami placówek dziennego pobytu: Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i innymi środowiskami wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się do samodzielnego mieszkania lub mieszkają samodzielnie.

Przy ul. Dolne Młyny narodziła się prawdziwa wspólnota

Grupa osób przygląda się grającemu na pianinie chłopcu z niepełnosprawnością intelektualną
Sejmowa delegacja odwiedziła Zespół Mieszkań ze Wsparciem „Nasz Dom” przy ul. Dąbka. Spotkanie było okazją do zapoznania się z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Warto dodać, że w Gdańsku poza Zespołem Mieszkań ze Wsparciem funkcjonują trzy mieszkania wspomagane, w których mieszka od dwóch do trzech osób chcących korzystać z takiej formy wsparcia. W planach jest otworzenie kolejnych trzech takich mieszkań.

"Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami jest możliwe, a co więcej opłacalne dla miasta. Gdańsk to potrafi" - skomentowała na swoim FB wizytę w Gdańsku posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak.

Czym jest PSONI?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną już od 60 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością - od urodzenia do dorosłości. Tworzy warunki dla aktywnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. To niezależna, innowacyjna organizacja skupiającą ludzi działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i otoczenia. Stworzyła dla nich system kompleksowego wsparcia.

Na co dzień w Gdańsku, Stowarzyszenie realizuje swoje działania w 11 placówkach. Oferuje sieć wsparcia osobom niepełnosprawnym przez całe życie, daje możliwość wszechstronnej rehabilitacji, edukację ogólną, szansę na aktywizację zawodową, opieka wytchnieniową lub asystenturę i samodzielność.