• Start
  • Wiadomości
  • Podsumowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością 

Gdańskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością: mieszkania, asystenci, kręgi wsparcia

Treningi usamodzielniające w mieszkaniach wspomaganych i środowisku domowym, wsparcie asystenckie osób niepełnosprawnych, diagnoza i poradnictwo, kręgi wsparcia - to niektóre z działań Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Miasta Gdańska w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością w Gdańsku. 
11.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od lewej kobita w średnim wieku, w rótkich włosach sukience obok mloda kobieta z długimi włosami i oklaramia,w marynarce i spódniy obok młody meżczyzna szczupły w marynarce. Przed nimi mikrofon, za nimi tablica z napisem Gdańsk Miastem Równości
Nz. Od lewej Joanna Cwojdzińska, prezes PSONI Gdańsk obok Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora ds. usług społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Wiecha na budynku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Za pół roku pierwsi podopieczni


Prezydent Dulkiewicz: Kampania Gdańsk Miastem Równości to konkretne działania

W środę, 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Jagiellońskiej w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Joanna Cwojdzińska, prezes PSONI Gdańsk i Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora ds. usług społecznych MOPR przedstawili działania Miasta, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine wpisujące się w kampanię Gdańsk Miastem Równości.

ECS stanie się bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych - placówka dostała na to ćwierć miliona zł grantu

- Hasło “Gdańsk Miastem Równości” to efekt nie tylko polityki prowadzonej przez Radę Miasta Gdańska już od pięciu lat - powiedziała  Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - To nie tylko kampania społeczna uświadamiająca, w jak różnym społeczeństwie żyjemy, ale też pakiet konkretnych działań, które nie byłyby możliwe bez współpracy z organizacjami pozarządowymi. Takimi jak Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które wspiera rodziny już od informacji, że mogą zostać rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, do ich dorosłości. Takich miejsc powinniśmy mieć więcej, choć inne miasta patrzą na nas z zazdrością, bo wiele wyzwań udaje się realizować. To między innymi mieszkalnictwo wspomagane i społeczne, asystentura. “Gdańsk Miastem Równości” to nie jest puste hasło, wypełniamy je treścią. Chcemy zapewnić każdemu na miarę jego możliwości dobre, godne życie.

Rodziny zastępcze. Czego potrzebują, jak je wesprzeć? Autorski projekt gdańskiej Fundacji

Przypomnijmy - kampania Gdańsk Miastem Równości ma zwrócić uwagę na różne aspekty równości dotyczące wszystkich mieszkańców. Mówi też o poszukiwaniu rozwiązań, które sprawią, że każdy będzie czuł się dobrze w miejscu, w którym żyje. Jednym z dokumentów mówiących o potrzebie dostosowania przestrzeni miejskiej dla wszystkich jej użytkowników jest Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania, a w 2022 roku przyjęty został Poradnik projektowania uniwersalnego. 

PSONI - od 60 lat dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tworzy warunki dla aktywnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. To niezależna, innowacyjna organizacja skupiającą ludzi działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i otoczenia. Stworzyła dla nich system kompleksowego wsparcia.

Na co dzień w Gdańsku, Stowarzyszenie realizuje swoje działania w 11 placówkach. Oferuje sieć wsparcia osobom niepełnosprawnym przez całe życie, daje możliwość wszechstronnej rehabilitacji, edukację ogólną, szansę na aktywizację zawodową, opieka wytchnieniową lub asystenturę i samodzielność. 

20230111-psoni-briefing-12_949x633
Jednym z praw każdego człowieka, również tego z niepełnosprawnością, jest prawo do niezależnego życia w miejscu, w którym zamieszkuje i stworzenie takiego systemu całościowego wsparcia, żeby niepełnosprawność nie była przesłanką każącą zamieszkać takiej osobie w domu pomocy społecznej.
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

- Gdańsk Miastem Równości to młoda kampania, a my już 60 lat tworzymy system wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością - podkreśla Joanna Cwojdzińska, prezes PSONI Koło Gdańsk. - Wiemy, jak to zrobić, wspieramy osoby z niepełnosprawnością od urodzenia do dorosłości. Dużo zadań wykonujemy we współpracy z samorządem i dzięki unijnym środkom. Walczymy o respektowanie praw osób z niepełnosprawnością do niezależnego życia w lokalnej społeczności. Tworzymy taki system całożyciowego wsparcia, żeby niepełnosprawność nie była przesłanką zmuszającą osobę z niepełnosprawnością do zamieszkania w domu pomocy społecznej. Stąd cały wachlarz usług społecznych, które muszą być zrealizowane i w naszym mieście są realizowane. To asystencja osobista, usługi wytchnieniowe, mieszkania wspomagane, mieszkania ze wsparciem. 

Wiecha na budynku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Za pół roku pierwsi podopieczni

Mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać z następujących form wsparcia. To m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie, dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. To również program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Usługa polega na zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, umiarkowanym lub dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Kierunek - deinstytucjonalizacja. Kręgi wsparcia, mieszkania społeczne, asystentura

Jak podkreślił Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora ds. usług społecznych gdańskiego MOPR obecnie w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością jest jeden ważny kierunek - deinstytucjonalizacja, czyli wspieranie osoby między innymi z niepełnosprawnością w jej środowisku. 

- Unikamy wsparcia instytucjonalnego, w wielkich grupach, korzystamy z narzędzi takich jak asystentura, środowiskowe domy samopomocy, placówki dziennego pobytu, mieszkalnictwo społeczne - tłumaczy Marcin Męczykowski. - Aby jak najdłużej utrzymać taką osobę w jej środowisku, miejscu zamieszkania. Obecnie wraz z PSONI realizujemy projekt, w ramach którego utworzone zostaną cztery kolejne mieszkania wspomagane z zasobów Miasta Gdańska. Zostaną uruchomione w tym roku i kolejne osoby z niepełnosprawnością będą mogły przejść w nich trening i uzyskać indywidualne wsparcie. Inny projekt, który realizujemy i wdrażamy w Gdańsku, to kręgi wsparcia. Koncepcja, zgodnie z którą osoba pozostaje w miejscu zamieszkania, wokół niej stworzymy grupę ludzi, sieć wsparcia z sąsiadów i osób dodatkowo zatrudnionych, aby kiedy na przykład odejdzie rodzic w bezpiecznych warunkach mieszkała jak długo potrzeba. 

20230111-psoni-briefing-18_949x633
W środę, 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Jagiellońskiej w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Joanna Cwojdzińska, prezes PSONI Gdańsk i Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora ds. usług społecznych MOPR przedstawili działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Mieszkania wspomagane, mieszkania ze wsparciem, terapia zajęciowa

Obecnie w Gdańsku działa 16 mieszkań wspomaganych, w 2023 roku dojdą kolejne cztery. Uczestnicy spotkania podkreślali też, że dużym sukcesem w kierunku deinstytucjonalizacji jest Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi mogą przejść trening i uzyskać indywidualne wsparcie, najbardziej im potrzebne właśnie w jednym z 16 mieszkań.

Poza mieszkaniami wspomaganymi, w ramach programu dostępne są też mieszkania ze wsparciem, które stanowią kolejny etap w drodze do niezależnego życia. Osoba, która przejdzie trening w mieszkaniu wspomaganym może otrzymać lokal z zasobów miasta, gdzie to wsparcie przy pomocy opiekuna, asystenta, terapeuty będzie w dalszej formie kontynuowane.

Ferie zimowe w Gdańsku będą ciekawe. Czeka wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. AKTUALIZACJA

Na terenie Gdańska funkcjonuje również 6 warsztatów terapii zajęciowej z 227 miejscami. Warsztaty stwarzają uczestnikom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024