Morska szkoła z charakterem. SP 67 na Żabim Kruku świętowała 60 urodziny

"Czas młodości tak szybko ucieka, coraz bliższe dojrzałe są lata, trzeba podnieść kotwicę, nie zwlekać, ucząc się płynąć na podbój świata" - tak brzmi jedna ze zwrotek hymnu Szkoły Podstawowej nr 67, który uczniowie śpiewają nieprzerwanie od kilku dziesięcioleci ku czci swojego patrona, kpt. Tadeusza Ziółkowskiego. Kiedy w SP 67 w roku szkolnym 1962/63 wybrzmiał pierwszy dzwonek, trwała odbudowa zrujnowanego wojną pobliskiego Śródmieścia. Ciężkie chwile dla szkoły nadeszły w 2004 r., kiedy radni podjęli decyzję o zamknięciu placówki. 13 lat później w wyniku likwidacji gimnazjów SP 67 niczym Feniks z popiołów odrodziła się, a dziś wkracza z werwą w seniorski wiek. 
08.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek szkolny, przed którym zaparkowano kilka rowerów, a na fasadzie powieszono flagi Gdańska, Polski oraz Unii Europejskiej
SP 67 przy ul. Żabi Kruk 5 powstała 7 lat po zakończeniu II wojny światowej na gruzach dawnych kamienic
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 67 

Środa, 7 czerwca 2023 roku była dniem uroczystych obchodów 60 urodzin Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku. Wśród jubileuszowych gości byli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a także radni: Teresa Wasilewska, Piotr Gierszewski, Andrzej Skiba i Przemysław Majewski

NASZA FOTOGALERIA:

Od historii do współczesności

Początki Szkoły Podstawowej nr 67 sięgają 1957 roku. Niedaleko dzisiejszej siedziby szkoły, przy ulicy Kładki 24, w budynku, gdzie przez wiele lat mieścił się Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, powstała wówczas Szkoła Ćwiczeń przy Gdańskim Studium Nauczycielskim.
 
Pierwszym kierownikiem placówki był Wacław Szczepkowski, a grono pedagogiczne składało się z sześciu osób. Praca w pierwszym roku była bardzo ciężka. Szkoła nie była bowiem zaopatrzona w pomoce naukowe, przybory do zajęć technicznych, gimnastycznych itp.
 
Prace budowlane przy budowie nowej szkoły przy ul. Żabi Kruk 5 rozpoczęto jesienią 1960 roku. Budynek został oddany do użytku w końcu sierpnia 1962 r., a 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. 
 
W pierwszym roku szkolnym 1962/63 do SP 67 uczęszczało 863 uczniów w 23 klasach, a o ich edukację dbało 22 nauczycieli.
 
Czarno-białe zdjęcie pokazujące budowę szkoły, na pierwszym planie stoi dziewczynka
Na ulicy Żabi Kruk trwa budowa szkoły
mat. SP 67
W nowej szkole istniał ścisły podział na sale lekcyjne przeznaczone dla klas 1-3 i te dla uczniów klas starszych. Pomieszczenia dla klas 4-7 nazywano klasopracowniami i dbano o ich odpowiednie wyposażenie. W kolejnym roku szkolnym 1963/64 w SP 67 uczyło się już 1127 uczniów w 28 klasach.

Dyskusja o patronie szkoły

Od początku istnienia szkoły zastanawiano się, jakiego powinna mieć patrona. Grono pedagogiczne zaproponowało, aby byli to Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku. Wniosek został jednak odrzucony, ponieważ imię to nosiła już inna placówka.

SP nr 8 na Chełmie skończyła 30 lat! Jej uczniowie dbają o planetę i kochają WOŚP

W kronice szkoły zapisano, że na jednym z posiedzeń rady pedagogicznej padła propozycja aby, w związku z 20. rocznicą wyzwolenia Gdańska i Wybrzeża nadać szkole imię marynarza. Wskazano postać kpt. żeglugi wielkiej Mamerta Stankiewicza, bohatera książki Karola Olgierda Borhardta „Znaczy kapitan”. Kandydatura ta nie znalazła jednak uznania władz szkolnych.
 
Nieostre czarno-białe zdjęcie przedstawiające młodą kobietą rozmawiającą z mężczyzną
Nauczycielka Helena Karabin, zwana panią "Lusią", w rozmowie z kpt. Karolem Olgierdem Borhardtem
mat. SP 67
W końcu stanęło na tym, aby patronem szkoły został kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski – „Pierwszy Żeglarz Rzeczypospolitej”.
 
Kapitan Tadeusz Bonifacy był pierwszym kapitanem statku szkolnego „Lwów”. Przed II wojną światową brał aktywny udział w życiu gdańskiej Polonii, przyczynił się do powstania w Nowym Porcie polskiego Domu Marynarza, zainicjował działalność w Gdańsku akademickiego Klubu Morskiego. Był też inicjatorem budowy i pierwszym dowódcą jachtu „Korsarz” (1934). Jako komandor Urzędu Pilotów sprzeciwił się wprowadzeniu do portu gdańskiego pancernika „Schleswig-Holstein”, za co został aresztowany przez gdańską policję. Po ponownym aresztowaniu zamordowany w 1940 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof2 grudnia 1964 r. decyzją Kuratorium Szkolnego Okręgu Gdańskiego SP 67 otrzymała imię kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego. 
 
Aby lepiej poznać życie i działalność swojego patrona szkoła nawiązała kontakt z wdową po kapitanie, Ludmiłą Ziółkowską, jego córką Danutą Dancewiczową, wnukiem Tadeuszem oraz załogą statku Polskich Linii Oceanicznych „Kapitan Ziółkowski”.

Twórcą sztandaru znany późniejszy rysownik

Przy okazji władze SP 67 postarały się o sztandar szkoły. W kwietniu 1965 roku zatwierdzono projekt opracowany przez artystę Zbigniewa Jujkę, który przez wiele następnych dekad bawił pokolenia gdańszczan swoimi satyrycznymi rysunkami w “Dzienniczku” na łamach “Dziennika Bałtyckiego”. Wzór sztandaru powstał w oparciu o koncepcję nauczycielki wychowania plastycznego Ireny Mochring
 
Czarno-białe zdjęcie, na którym widać budynek szkoły, kilka osób i samochód
Pierwsze lata działalności SP 67
mat. SP 67
Sztandar został ufundowany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, a wykonała go Spółdzielnia „Rękodzieło” w Gdyni.
 
Uroczystość nadania szkole nr 67 imienia kpt. Tadeusza Ziółkowskiego odbyła się 19 czerwca 1965 roku. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez wdowę po kapitanie Ludmiłę Ziółkowską i wręczenie sztandaru. 

Szkoła z Przymorza Wielkiego wkracza w dojrzały wiek. SP nr 44 ma już 50 lat

Historyczny moment uwieczniła kronika szkolna:
- W przeddzień uroczystości prace trwały do późnych godzin wieczornych. Zaangażowani byli wszyscy: dzieci, rodzice, nauczyciele, sprzątaczki, kucharki i „niezmordowany” pan woźny. Wszyscy stanowili jeden zespół, którego ambicją było najlepsze przygotowanie się do szkolnego święta

Pionierskie w Gdańsku wychowanie morskie 

SP 67 była pierwszą placówką w Gdańsku stawiającą na wychowanie morskie. Tematy związane z morzem były zawarte w prawie wszystkich przedmiotach, w których edukowano uczniów.
 
Czarno-białe zdjęcie. Mężczyzna wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru, wokół uroczyście ubrani uczniowie
Uroczystość wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru podczas uroczystości 10-lecia szkoły w 1972 r.
mat. SP 67
W szkole kultywowane były tradycje morskie i pamięć o patronie. Śpiewane były szanty, a każdego roku odbywały się turnieje wiedzy o morzu i życiu Tadeusza Ziółkowskiego. Utworzona została izba pamięci patrona szkoły m.in. z osobistymi pamiątkami kapitana. W szkole opracowano też zestaw konspektów lekcji o tematyce morskiej. Zorganizowano ponad 100 “lekcji pokazowych” dla nauczycieli z innych szkół. Uczniowie uczestniczyli w stoczni w wodowaniach statków. 

Gdańskie Lekcje Obywatelskie w VI LO. "Miejcie oczy i uszy otwarte, nie dajcie sobie wciskać kitu"

Młodzież utrzymywała też listowny kontakt z załogą statku m/s „Kapitan Ziółkowski” oraz odwiedzała marynarzy, kiedy jednostka zawijała do portu w Gdyni. Uczniowie i nauczyciele brali udział w rejsach np. jachtem „Zawisza Czarny”, w szkole działała też wodniacka drużyna zuchów „Morskie Wilki”.
 
Morskie tradycje placówka z Żabiego Kruka zachowuje do dziś. SP 67 posiada zestaw oryginalnych marynarskich kołnierzy, które nakłada się dzieciom pierwszych klas podczas uroczystości pasowania na ucznia.  

SP 67 nie zapomina o sporcie

Oprócz wychowania morskiego SP 67 stawiała też na sport. W szkole funkcjonowała np. drużyna piłkarzy ręcznych, która zdobyła ona szereg wyróżnień i medali, w tym złoty w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 1965 roku w Olsztynie.
 
Czarno-białe zdjęcie. Duża grupa w hali na tle napisu turniej wiedzy o morzu
W SP 67 organizowano przez wiele lat turniej wiedzy o morzu
mat. SP 67
Popularna w szkole na Żabim Kruku była też piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Z biegiem czasu pojawiły się również sporty wodne: kajakarstwo, żeglarstwo i smocze łodzie.

Szkoła zamknięta na rok ...

W 1993 roku podczas remontu szkoły pod podłogą znaleziono azbest. Aby usunąć szkodliwy materiał placówkę trzeba było zamknąć.
Na cały rok szkolny 1993/94 uczniowie zostali przeniesieni w cztery miejsca: do Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej, Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śluza, Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Lastadia.

... i kolejne 8 lat

W 2004 r. na SP 67 padł wyrok ze strony Rady Miasta Gdańska. Radni uznali, że szkoła m.in. z powodu nadmiernej liczby uczniów spoza rejonu, musi zostać zlikwidowana. 
 
- Protesty rodziców i dzieci w obronie szkoły były wtedy niesamowite, włącznie z przemarszem po ulicy Długiej - wspomina Mirosława Tyburska, nauczycielka i bibliotekarka w SP 67. 
 
Czarno-białe zdjęcie. Nauczycielka wręcza uczniom dyplomy
Laureaci kolejnej edycji turnieju wiedzy o morzu
mat. SP 67
W końcu, uchwałą RMG w roku szkolnym 2004/2005 zaprzestano w SP 67 naboru uczniów do klas pierwszych. W szkole uczyło się wtedy 389 uczniów.
 
1 września 2006 r. doszło do połączenia SP 67 z Gimnazjum nr 8 tworząc Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 z siedzibą przy ul. Żabi Kruk 5. Ostatecznie, SP 67 zniknęła z mapy gdańskich szkół 31 sierpnia 2009 r. W budynku przy Żabim Kruku pozostało jedynie Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej. Swoją pracę pedagogiczną kontynuowali jednak nauczyciele dawnej SP 67. 
 
Do reaktywacji SP 67 doszło w 2017 r. Pomogła w tym przypadku ministerialna reforma oświaty dotycząca likwidacji gimnazjów. SP 67 powróciła w dawne mury, a od 1 września 2022 r. ponownie jej patronem jest kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkowski.   

W tej szkole wszyscy czują się dobrze

- Wiem, że w każdej szkole można usłyszeć podobne słowa, ale nasza placówka ma naprawdę wyjątkową atmosferę i relacje międzyludzkie. Ci, którzy przez różne pseudoreformy musieli zmienić miejsce pracy nierzadko płakali wspominając, jak mieli u nas dobrze. Przetrwaliśmy wszystkie trudne chwile, które nas spotkały. I to też na pewno buduje silne więzi między nauczycielami, dziećmi i rodzicami - mówi Mirosława Kowal, dyrektorka SP 67, pełniąca tę funkcję od 18 lat, ale ze szkołą związana już od 1990 r. jako nauczycielka WOS (wiedza o społeczeństwie) i specjalistka od edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Czarno-białe zdjęcie. Dziewczynki w białych koszulach i marynarskich kołnierzach
Rok szkolny 1973/74 - dziewczynki z chóru szkolnego mają charakterystyczne kołnierze marynarskie, z których SP 67 do dziś jest dumna
mat. SP 67
Podkreśla zarazem, że Szkoła Podstawowa nr 67 to placówka o charakterze wielopokoleniowym. - Często się zdarza, że ci którzy są absolwentami szkoły mając dobre wspomnienia zapisują tu też swoje dzieci i wnuki - wyjaśnia Mirosława Kowal. 

Znani absolwenci SP 67

SP 67 ukończył m.in. Wojciech Moskal (ur. 1958) podróżnik, oceanolog i polarnik, który w 1995 r. wspólnie z Markiem Kamińskim dokonał pierwszej polskiej ekspedycji na biegun północny. Opis tej wyprawy znalazł się w książce “Nie tylko biegun” (1996).  
 
W 1997 r. Wojciech Moskal wraz z Tomaszem Schrammem, Wojciechem Jazdonem i Andrzejem Śmiałym był pierwszym polskim zdobywcą Góry Newtona na Spitsbergenie.
Absolwentem SP 67 jest też rówieśnik podróżnika gen. insp. policji Krzysztof Gajewski. W latach 2006–2011 był komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku. Później pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego policji, a w okresie od lutego do grudnia 2015 r. stał na czele polskiej policji.

SP 67 ma własny, niepowtarzalny hymn

Ewenementem w skali Gdańska jest to, że SP 67 ma własny hymn. Dedykowany jest patronowi szkoły. Dzieło powstało w latach 60. ub. wieku. Słowa napisał Norbert Wawrowski, mąż szkolnej polonistki, a muzykę skomponował Tadeusz Kopczyński, który w tamtym czasie był nauczycielem muzyki i prowadził chór szkolny. 
 
Boisko szkolne z zieloną nawierzchnią, w tle ceglany kościół
Budynek SP 67 sąsiaduje bezpośrednio z gotyckim kościołem św. Piotra i Pawła
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
Utwór, bynajmniej, nie jest tylko historyczną piosenką. Mirosława Kowal zapewnia, że hymn nadal uświetnia wszystkie szkolne uroczystości. 
 
- Prowadź nas, prowadź nas, kapitanie; ucz nas męstwa, trudu, wytrwałości; byśmy - kiedy rejsu czas nastanie; potrafili płynąć wbrew trudnościom - nuci przy biurku refren hymnu dyrektorka SP 67 jako dowód, że pieśń szkolna jest wciąż żywa. 

Jubileusz szkoły przesunięty o rok

Dziś Szkoła Podstawowa nr 67 to 332 uczniów, uczących się w 15 klasach, 49 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i administracji.

Kształcą z pasją i sercem nasze dzieci. Gdańsk ma 36 nowych nauczycieli mianowanych

Obchody jubileuszu 60-lecia SP 67 miały się odbyć we wrześniu 2022 r., ale z powodu remontu placówki zostały przełożone. Uroczystą galę szkolną zaplanowano na najbliższą środę, 7 czerwca.  
 
Lista dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 67:
 
  • Czesław Zagajski (1.09.1962 - 15.09.1962)
  • Henryk Zalewski (16.09.1962 - 30.11.1970)
  • Genowefa Korpaczewska (1.12.1970 - 31.08.1977)
  • Czesława Majkowska (1.09.1977 - 31.08.1983)
  • Anna Szcześniak (1.09.1983 - 31.08.1992)
  • Elżbieta Żukowska (1.09.1992 - 31.08.2004)
  • Maria Kuchta (1.09.2004 - 31.12.2004)
  • Mirosława Kowal (1.01.2005 -)

TV

Historyczne dzwony powróciły do Gdańska