• Start
 • Wiadomości
 • W których "ogólniakach" uczniowie robią największe postępy? Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W których "ogólniakach" uczniowie robią największe postępy? Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące i Gdańskie Szkoły Autonomiczne-Gdańskie Liceum Autonomiczne - to pierwsza trójka “ogólniaków” w Gdańsku, w których młodzież czyni największe postępy w nauce. Dane na ten temat, uwzględniające wyniki egzaminów maturalnych w latach 2020-2022, opublikowała ostatnio Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Na podstawie tych informacji przygotowaliśmy specjalny ranking 32 gdańskich liceów ogólnokształcących publicznych i prywatnych.
02.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Metoda edukacyjna wartości dodanej (EWD) zestawia wyniki uczniów szkół średnich z matur z egzaminami z poprzednich szkół
Metoda edukacyjna wartości dodanej (EWD) zestawia wyniki uczniów szkół średnich z matur z egzaminami z poprzednich szkół
fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP

Co to jest EWD?

Punktacja liceów ogólnokształcących podana została przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) według metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD). 
 
Jak tłumaczy CKE, efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie poprzednich osiągnięć szkolnych, to faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”.

Placówki z Gdańska w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+

W przypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Informują one nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. 
 
Do wyliczenia zaprezentowanych przez CKE wskaźników egzaminacyjnych wykorzystane zostały dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów w latach 2020-2022. Wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są bowiem mniej narażone są na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół.

Jak należy czytać wskaźniki EWD?

Punkty EWD przyznane każdemu liceum ogólnokształcącemu uwzględniają wyniki matur z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. 
 
CKE podkreśla, że wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Osowa. Trwa budowa nowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Co tam się obecnie dzieje?

Średni wynik egzaminacyjny i EWD, czyli wskaźnik efektywności nauczania, to miary komplementarne. Łącznie dają pełniejszą informację o szkole, niż każdy z nich z osobna.

Z danych EWD można opracować ranking szkół 

Na podstawie punktacji EWD, podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, gdansk.pl sporządził ranking 32 liceów ogólnokształcących działających w Gdańsku.
 
Zwracamy uwagę, że w połączonej bazie wyników matury i egzaminu gimnazjalnego dla Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza CKE dysponował wynikami tylko dla jednego roku. Z tego powodu wyznaczenie miejsca tej szkoły na liście może być mniej precyzyjne. 
 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (ul. Wały Piastowskie 6) +7,6
 2. V Liceum Ogólnokształcące, im. Stefana Żeromskiego (ul. Polanki 130) +6,6
 3. Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne (ul. Osiek 11/12) +5,3
 4. II Liceum Ogólnokształcące, im dr Władysława Pniewskiego (ul. Jana Pestalozziego 7/9) +4,5
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte (ul. Topolowa 7) +3,9
 6. ex aequo: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 XX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta (ul. Antoniego Dobrowolskiego 6) oraz VIII  Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Kartuska 128) +3,8
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera (ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 8) +3,5
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha (ul. Wodnika 57) +1,5
 9. Liceum Ogólnokształcące nr XIX im. Mariana Mokwy (ul. Jana Pestalozziego 11/13) +1,3
 10. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (ul. Gnilna 3) +0,7

 11. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza (ul. Jana Bażyńskiego 1A) -0,4
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego (ul. Tytusa Chałubińskiego 13) -0,9
 13. X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego (ul. Tadeusza Kościuszki 8B) -1,2
 14. XV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy (ul. Pilotów 7) -2,4
 15. Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (ul. Małomiejska 58) -6,1
 16. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego (ul. Gdyńskich Kosynierów 11) -7
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (ul. Janusza Meissnera 9) -8,6
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - VI Liceum Ogólnokształcące (ul. Głęboka 11) -9,6
 19. Liceum Ogólnokształcące “Collegium Gedanense” (ul. Sztormowa 9) -10,2
 20. XXI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi (ul. Kołobrzeska 77) -10,7
 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - XXIII Liceum Ogólnokształcące (ul. Ignacego Krasickiego 10) -11,1
 22. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata (ul. Janusza Meissnera 9) -11,70
 23. trzy szkoły z takim samym wynikiem EWD: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak (al. Legionów 3); Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza (Na Zaspę 31a) oraz Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego (ul. Kołobrzeska 75) -11,8
 24. Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone (al. Grunwaldzka 472) -12,1
 25. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego XII Sportowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (ul. Subisława 22) -12,3
 26. Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus (ul. Kołobrzeska 75) -13,2
 27. Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. admirała Józefa Unruga (ul. Polanki 124) -13,6
 28. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży (al. Legionów 13a) -18,3
 29. I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy (ul. Biskupia 24B) -21

Tęczowy Piątek w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Ile szkół wzięło udział?

TV

Rusza budowa przejścia naziemnego przez Podwale Grodzkie. Jak będą przebiegać prace?