• Start
  • Wiadomości
  • Lex deweloper na Cygańskiej Górze. Gorąca dyskusja na sesji Rady Miasta

Lex deweloper na Cygańskiej Górze - gorąca dyskusja na sesji Rady Miasta

Prawie godzinę zajęła gorąca dyskusja na sesji Rady Miasta Gdańska nt. budowy nowego osiedla na Cygańskiej Górze. Wielu mieszkańców okolicznych bloków nie chce tej inwestycji, która ma być realizowana na podstawie kontrowersyjnych przepisów ustawy, tzw., lex deweloper. Ostatecznie radni upoważnili prezydent Miasta Gdańska do zawarcia porozumienia z inwestorem - na razie tylko w sprawie tzw. inwestycji towarzyszących. Samą inwestycją radni zajmą się na dalszym etapie procedury, za kilka miesięcy.
( 24.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Cygańska Góra to ulica na Suchaninie, malowniczo usytuowana obok nieco zdziczałych terenów zielonych. Teraz pojawił się tam deweloper, który chce postawić pięć nowych bloków, a dotychczasowi mieszkańcy nie kryją frustracji z tego powodu. Radni właśnie rozstrzygnęli kwestię porozumienia Miasta z inwestorem w sprawie tzw. inwestycji towarzyszących. Pole do dalszych rozmów jest - samą inwestycją Rada Miasta Gdańska zajmie się za kilka miesięcy
Cygańska Góra to ulica na Suchaninie, malowniczo usytuowana obok nieco zdziczałych terenów zielonych. Teraz pojawił się tam deweloper, który chce postawić pięć bloków, jednak dotychczasowi mieszkańcy są temu przeciwni. Na razie radni rozstrzygnęli kwestię porozumienia Miasta z inwestorem w sprawie tzw. inwestycji towarzyszących. Samą inwestycją Rada Miasta Gdańska zajmie się dopiero za kilka miesięcy
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Cygańska Góra: z porozumieniem czy bez porozumienia

Chodzi o inwestycję gdyńskiej firmy Invest Komfort S.A. przy ul. Cygańska Góra na Suchaninie. Wykorzystując przepisy tzw. Lex deweloper, chce ona postawić tam pięć nowych domów wielorodzinnych, w których znajdą się 232 mieszkania. W porządku LVI sesji Rady Miasta (24 listopada) znalazło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Gdańska porozumienia z inwestorem, które określa sposób realizacji inwestycji towarzyszących. Głosowanie nad samą inwestycją będzie mogło się odbyć dopiero w przyszłości, gdy inwestor zgłosi taki wniosek. 

Ostatecznie 21 radnych było ZA, ośmioro - PRZECIW, od głosu wstrzymało się czworo radnych.

Inwestor działa w trybie wprowadzonego prawa, znanego potocznie jako Lex deweloper. Celem tej ustawy (która była oprotestowana przez samorządy w całej Polsce, w tym także przez Gdańsk) było przyspieszenie i ułatwienie procesu inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Na mocy tych regulacji prawnych, porozumienie z Miastem i mieszkańcami zależy wyłącznie od dobrej woli inwestora. Oznacza to, że gdyby radni nie wyrazili zgody na podpisanie porozumienia, nie powstrzymywało by to inwestora przed kontynuacją dalszych działań.

- Mieliśmy taki przypadek na Zaspie, gdzie był goły “Lex”, bez porozumienia - mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Tutaj mamy tę różnicę, że najpierw jest negocjacja, rozmowa z jednostkami Miasta, z mieszkańcami, z radnymi i złożenie na sesję porozumienia. I dopiero wtedy składają po kilku miesiącach wniosek o “Lexie”. Ale jeśli powiecie, że nie, inwestor nadal, zgodnie z ustawą, może złożyć “gołego Lexa”.

Bronili polskości. Odsłonięto tablicę ku czci polskich posłów z Wolnego Miasta Gdańska

Cygańska Góra: jakie propozycje ma inwestor

Wejście tej uchwały w życie oznacza, że inwestor potwierdza zobowiązanie wobec Miasta do wykonania w okolicy budowanego osiedla dodatkowych inwestycji na łączną kwotę 10 mln zł. Będą to:

  • zagospodarowanie terenu zielonego, utworzenie tam parku
  • przeprowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 43 (termomodernizacja budynku)
  • wybudowanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów
  • poprawa stanu ciągów komunikacyjnych
  • zagospodarowanie przestrzeni przy planowanej budowie bloków mieszkalnych

Ponadto, co nie jest ujęte w samej liście inwestycji dodatkowych, Invest Komfort zobowiązał się do przebudowy skrzyżowania ulic Cygańska Góra i Powstańców Warszawskich - powstanie tam rondo. 

Radni uchwalili: pomoc finansowa w wysokości 5,5 mln na integrację komunikacji publicznej

Cygańska Góra: spór o wysokość zabudowy i drogę dojazdową

Propozycje inwestora nie satysfakcjonują przeciwników inwestycji. Pod sprzeciwem wobec zasad realizacji planowanej inwestycji podpisało się ok. 300 osób. Także Rada Dzielnicy Suchanino podzieliła obawy mieszkańców. Zawnioskowano do RMG o przesunięcie terminu głosowania projektu uchwały, do czasu osiągnięcia porozumienia z inwestorem.

Główny punkt sporu stanowi dojazd do nowego osiedla. Według obecnych planów miałby on prowadzić blisko istniejących już bloków. Mieszkańcy chcą nakłonić dewelopera, by wybudował osobną drogę dojazdową. Według tej propozycji przebiegałaby ona jednak przez obszar planowany do zagospodarowania jako teren zielony. Obecnie nie jest on uporządkowany ale, jak podkreślał wiceprezydent Grzelak, miałoby się tak stać w przyszłości. Opór mieszkańców budzi także między innymi zbyt wysoka zabudowa, która nie współgra z sąsiadującymi budynkami i może je zacieniać.

NASZA FOTOGALERIA Z LVI SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA:

Mieszkańcy uważają ponadto, że nie było konsultacji społecznych. Ich zdaniem, spotkanie do którego doszło 17 października, nie spełnia takich kryteriów, ponieważ odbyło się w obecności inwestora - wbrew woli przeciwników nowego osiedla.

"Chcemy z całą stanowczością podkreślić, że żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami. Takie po prostu się nie odbyły. Wszystkie propozycje inwestora pozostały poza naszym wyborem. Ze strony urzędników miejskich zabrakło zwykłego uwierzenia we własne kompetencje i doświadczenie zawodowe lub po prostu kierowania się uczciwością, zdrowym rozsądkiem, czy wolną wolą. W zderzeniu z wielkimi pieniędzmi nikt nie wziął pod uwagę naszej społeczności, a tłumaczenie podejmowanych decyzji większym dobrem dla dobra miasta automatycznie nas jako mieszkańców małego osiedla z tego miasta wyklucza, ponieważ te rozwiązania dla nas dobre nie są”.

LVI sesja Rady Miasta Gdańska: Dwie nowe nazwy ulic na gdańskim Jasieniu

Cygańska Góra: dyskusja radnych

Chociaż głosowanie dotyczyło wyłącznie inwestycji towarzyszących, poprzedziła je gorąca dyskusja na temat samej inwestycji i skutków obowiązującego prawa.. 

Radny PiS Przemysław Majewski podkreślał, że nie można zgadzać się na inwestycje towarzyszące dopóki nie zostanie uzyskana akceptacja mieszkańców na samą inwestycję:

- Dzisiaj nie głosujemy, co prawda nad inwestycją mieszkaniową, głosujemy nad inwestycjami towarzyszącymi, ale one są immanentną częścią tego całego wniosku, który będzie prawdopodobnie składany przez inwestora. I dlatego uważamy, że jeśli ta inwestycja ma powstać przy wsparciu mieszkańców, przy akceptacji mieszkańców, to nie powinniśmy się zgadzać dzisiaj, kiedy oni protestują, kiedy czują się pominięci. Bo najpierw warto by było ich wysłuchać, być może z nimi stworzyć to porozumienie, a dopiero wtedy przedstawiać je nam, Radzie Miasta Gdańska. 

Uchwały w sprawie wieloletniego najmu budynków gminnych dla siedmiu przychodni

Radna Koalicji Obywatelskiej, Emilia Lodzińska , przewodnicząca Komisji Zagospodarowania przestrzennego RMG, podkreślała, że inwestor spełnił wszystkie lokalne standardy urbanistyczne. Miało to charakter dobrowolny, bowiem Lex deweloper nie stawia takich wymagań.

- Czy zagospodarowanie parku za prawie 3 miliony złotych jest złym rozwiązaniem, skoro inwestor nie musi tego robić? Czy termomodernizacja szkoły za ponad 2 miliony złotych, skoro inwestor tego nie musi robić, jest złym rozwiązaniem? Czy fundusz, który będzie uzgadniany z Radą Dzielnicy, dla mieszkańców, żeby zagospodarować przestrzeń przy ich najbliższym miejscu zamieszkania, jest złym rozwiązaniem?   

Radna Anna Golędzinowska (Koalicja Obywatelska) mówiła, że jest zdumiona z powodu twierdzeń, że konsultacji z mieszkańcami nie było.

- Jeśli chodzi o październikowe spotkanie, osobiście dostarczyłam do Rady Dzielnicy plakaty informujące o tym, że takie spotkanie się odbędzie, bo bardzo mi zależało, żeby ta sformalizowana reprezentacja mieszkańców była tu uwzględniona, miała możliwość zadziałać, miała możliwość być w dialogu. 

LVI sesja Rady Miasta Gdańska. Uchwały w sprawie planów miejscowych w czterech dzielnicach

Lex deweloper działa nie tam gdzie trzeba

Radni klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska zwracali też uwagę, że radni PiS kwestionują inwestycję, która realizowana jest w trybie prawa wprowadzonego właśnie przez PiS.

- Dzisiaj, kiedy widzimy, że to narzędzie w postaci Lex deweloper nie działa, to radni PiS już nie mają odwagi przyznać, że ten Lex deweloper jest tym, co mówiliśmy wówczas, w początkach obowiązywania ustawy - mówiła radna Katarzyna Czerniewska z klubu Wszystko dla Gdańska. - Nie potrafią przyznać, że to nie działa, nie osiąga celu, do jakiego została uchwalona, tylko próbują się wycofać z realizacji tej ustawy przy bardzo konkretnej inwestycji. W przypadku miasta Gdańska: Cygańskiej Góry. I robią to w obrzydliwy sposób, bo stroją się w piórka obrońców lokalnej społeczności, a tym samym mydlą oczy mieszkańców, że działają na ich rzecz, na rzecz realizacji ich postulatów. 

Jak przebiega sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach? “Zainteresowanie jest umiarkowane”

Cygańska Góra: ile ma być miejsc parkingowych

- Bez względu na to, jakie mamy zdanie o Lex deweloper, to ta ustawa nie zabrania przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - podkreśliła radna Elżbieta Strzelczyk z klubu PiS. - Takie konsultacje zawsze mogą nastąpić i to chyba w niczym nie przeszkadza. 

Zdaniem radnej Elżbiety Strzelczyk, wątpliwości może budzić liczba miejsc parkingowych, zadeklarowana przez inwestora. 

- W Gdańsku obowiązują zasady, że to jest 1,2 miejsca postojowego na mieszkanie, co najmniej - zauważyła radna Elżbieta Strzelczyk. - Tam mają być wybudowane 232 mieszkania, policzyłam sobie, że to jest 278 miejsc parkingowych. Deweloper proponuje, że wybuduje 320, natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że liczba miejsc parkingowych tak naprawdę powinna być zależna  od tego, jaki jest standard mieszkań. Zazwyczaj jest tak, że wtedy, gdy jest to wyższy standard, to jednak potrzebna jest większa liczba miejsc postojowych, ponieważ to jest za mało. Sama mieszkam na nowym osiedlu, i mogę powiedzieć, że tam ta liczba, która jest właśnie ustalona w Gdańsku, jest liczba za małą. Po prostu tych miejsc brakuje. W związku z tym, jeżeli deweloper proponuje te (dodatkowe - przyp.red.) 50 miejsc, to wciąż może być za mało w porównaniu do tego, jakie tam mogą być potrzeby.