• Start
  • Wiadomości
  • Radni uchwalili: pomoc finansowa na integrację komunikacji publicznej

Radni uchwalili: pomoc finansowa w wysokości 5,5 mln na integrację komunikacji publicznej

Gdańsk udzieli pomocy finansowej w wysokości 5,5 mln zł województwu pomorskiemu. Środki te zostaną przeznaczone na dalszą organizację publicznego transportu kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w granicach Gdańska.
( 24.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przegłosowali uchwałę w sprawie dotacji na rok 2023 na dalszą organizację publicznego transportu kolejowego
Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przegłosowali uchwałę w sprawie dotacji na rok 2023 na dalszą organizację publicznego transportu kolejowego
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

LVI sesja Rady Miasta Gdańska. Uchwały w sprawie planów miejscowych w czterech dzielnicach

Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 24 listopada, radni przegłosowali uchwałę w sprawie dotacji na rok 2023. Podobne wsparcie zostało udzielone już w tym roku, dzięki czemu pasażerowie podróżujący po Gdańsku, posługujący się biletem okresowym mogli korzystać nie tylko z autobusów i tramwajów, ale też z kolejek SKM, PKM oraz Polregio. 

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy miasta Gdańska województwu pomorskiemu. Zgodnie z zapisami uchwały, pomoc finansowa zostanie udzielona na rok 2023, w formie dotacji celowej w kwocie 5,5 mln zł. Szczegółowe warunki pomocy zostaną określone w umowie. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Integracja transportu publicznego 

Działania, podjęte przez województwo pomorskie przy wykorzystaniu środków pochodzących z otrzymanej dotacji, znacznie ułatwiły mieszkańcom Gdańska, korzystającym z biletów okresowych i posiadającym aktywną Kartę Mieszkańca poruszanie się komunikacją miejską i koleją w obrębie Gdańska.

Pierwszym krokiem do integracji komunikacji publicznej było wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 roku wspólnego biletu dla mieszkańców Gdańska. Ta inicjatywa to efekt porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim. Podpisano umowę dotacyjną, w której gmina miasta Gdańska zobowiązała się do przekazania województwu pomorskiemu pomocy finansowej. Przekazane środki pokrywają koszty przejazdów koleją przez mieszkańców Gdańska, którzy posługują się biletem okresowym. Pomorskie działania zostały docenione przez mieszkańców Gdańska, uzyskały też nagrodę Medal Karty Trójmiasta za działania integrujące Trójmiasto. Projekt był kontynuowany również w 2021 i 2022 roku.

Wsparcie również w przyszłym roku  

Wspólny bilet na terenie Gdańska to ważny krok prowadzący do integracji transportu publicznego na obszarze całej metropolii. Takie rozwiązanie oznacza oszczędność pieniędzy i czasu, a także nieporównywalnie większą elastyczność podczas przemieszczania się po Gdańsku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w 2023 roku należy nadal wspierać działania województwa pomorskiego w zakresie organizacji kolejowego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Gdańska. Liczba pasażerów korzystających z oferty kolejowej, w ciągu roku, wzrosła z 184 756 do 278 344.

W 2022 roku średnia dopłata miasta Gdańska do jednego pociągo - kilometra w przewozach kolejowych wynosi 2,13 zł. Wskutek wzrostu kosztów pracy oraz cen nośników energii, pomoc finansowa z poziomu 3,5 mln w 2022 roku wzrasta do 5,5 mln w roku 2023.

Oprac. AO

Bronili polskości. Odsłonięto tablicę ku czci polskich posłów z Wolnego Miasta Gdańska