• Start
  • Wiadomości
  • Uchwały w sprawie wieloletniego najmu budynków gminnych dla siedmiu przychodni

Uchwały w sprawie wieloletniego najmu budynków gminnych dla siedmiu przychodni

W marcu br. radni przyjęli uchwałę aktualizującą warunki najmu dla podmiotów medycznych. Celem było głównie urealnienie stawek czynszów, niezmiennych od lat. Przychodnie mogą także skorzystać z opcji długoletniego użytkowania budynków, która skutkuje władztwem nad obiektem i preferencyjną stawką czynszu na poziomie 1,5 zł/m.kw. Choć ta forma użytkowania nakłada równocześnie obowiązek inwestowania i utrzymywania budynku, wybrało ją aż 7 podmiotów. Rada Miasta Gdańska 24 listopada przyjęła uchwały w sprawie wszystkich złożonych wniosków.
24.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przychodnia przy ul. Oliwskiej 62 w Nowym Porcie to jedna z siedmiu w Gdańsku, które zdecydowały się wieloletnie użytkowanie miejskich nieruchomości
Przychodnia przy ul. Oliwskiej 62 w Nowym Porcie to jedna z siedmiu w Gdańsku, które zdecydowały się wieloletnie użytkowanie miejskich nieruchomości
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Zmiana warunków najmu  

Przyjęta w marcu 2022 r. Uchwała Rady Miasta Gdańska wprowadziła aktualizację warunków najmu dla podmiotów medycznych przez uzależnienie ich od charakteru prowadzonej działalności i rodzaju świadczonych usług. Zmiana zasad podyktowana była przede wszystkim koniecznością urealnienia czynszów, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania.

Poprzednie stawki najmu przestrzeni użytkowych dla podmiotów medycznych utrzymywane były bez zmian przez kilkanaście lat, a urealniona stawka daje możliwości pozyskania środków finansowych, np. na modernizację budynków. Zmiana warunków najmu obowiązuje od 1 września 2022 r. Wszystkie podmioty zostały poinformowane o wprowadzonych zmianach, warunkach uzyskania obniżki czynszu, a także o możliwości długoletniego użytkowania budynków miasta.

Radni uchwalili: pomoc finansowa w wysokości 5,5 mln na integrację komunikacji publicznej

Wieloletnie użytkowanie alternatywą dla wynajmu

W przypadku budynków, które w całości przeznaczone są na świadczenie usług medycznych, uchwała wprowadziła także możliwość przekazania ich w użytkowanie wieloletnie, na okres minimum 20 lat. Podczas LVI sesji RMG radni głosowali nad uchwałami umożliwiającymi przekazanie siedmiu budynków, w których mieszczą się przychodnie, ich dotychczasowym użytkownikom.

Które gdańskie przychodnie zmieniły formę użytkowania lokali?

Przyjęte uchwały dotyczą placówek medycznych działających w następujących lokalizacjach:

  • Jaśkowa Dolina 105
  • Wassowskiego 2
  • Oliwska 62
  • Siennicka 9
  • Grunwaldzka 68
  • Majewskich 26
  • Stryjewskiego 29a

Dla podmiotów, które wybrały zmianę formy użytkowania i zdeklarowały chęć wieloletniego korzystania z budynków, w których prowadzą działalność związaną z usługami medycznymi,  przejmujących równocześnie pełne władztwo, ale także obowiązek i możliwość inwestowania, stawka pozostanie w dotychczasowej wysokości tj. 1.50 zł/m.kw.

 

Korzyści i obowiązki dla przychodni

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach gminy związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych, którzy skorzystali z propozycji zmiany dotychczasowych umów najmu czasowego na wieloletnią formę użytkowania, mają możliwość daleko idącego planowania rozwoju działalności w dotychczasowym miejscu, przy zachowaniu stawki najmu na zbliżonym do dotychczasowego poziomie.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na wieloletnie użytkowanie, mają także możliwość podnajmu części powierzchni na zasadach komercyjnych, co umożliwia nie tylko pozyskanie środków na bieżące utrzymanie obiektu i ew. prace remontowe, ale także zwiększenie poziomu świadczonych usług poprzez dostosowanie powierzchni do ich charakteru oraz wprowadzenie np. pożądanych przez użytkowników usług uzupełniających.

LVI sesja RMG. Podwyżka pensji dla zawodowych rodziców zastępczych

Podmioty realizujące kontrakty z NFZ nadal z preferencyjną stawką czynszu

Przy dokonywaniu zmian wzięto pod uwagę preferencje dla podmiotów, które w głównej mierze realizują kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a obniżona stawka czynszu najmu określona została na poziomie 9,33 zł/m.kw użytkowanej powierzchni, czyli 30 proc. kwoty bazowej.

Aktualnie jest to minimalna wartość, która pozwoli na właściwe gospodarowanie i bieżące utrzymanie tych nieruchomości. Tak określona stawka w dalszym ciągu zachowuje swój preferencyjny charakter.

 

Miejskie lokalne na zróżnicowane cele

W zasobach miasta znajdują się lokale użytkowe wynajmowane w celu prowadzenia tam różnego rodzaju działalności gospodarczych. Dzięki temu mieszkańcy mogą podejmować tam rozmaite działania, związane nie tylko z prowadzeniem działalności, ale też różnego rodzaju aktywności społecznych, kulturalnych i sportowych. Warto podkreślić, że nadwyżki finansowe z tytułu czynszów za lokale użytkowe, przeznaczane są na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych.

oprac. IB

TV

100-lecie ulicy Krętej