PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Studium pasma alei Grunwaldzkiej

Studium pasma alei Grunwaldzkiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
tło5

Pasmo alei Grunwaldzkiej to jeden z najważniejszych obszarów miasta, niezwykle istotny dla rozwoju Gdańska i metropolii. W dokumentach studialnych zajmuje część Centralnego Pasma Usługowego. W obszarze tym, który rozciąga się wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, występuje największa koncentracja usług w Gdańsku. Pasmo alei Grunwaldzkiej ma powierzchnię ok. 620 ha​ i w 71% pokryte jest planami miejscowymi. W 2021 roku zameldowanych było tu 18 316 osób.

Prace nad Studium pasma alei Grunwaldzkiej oficjalnie zainaugurowane zostały 27.04.2022 r. zorganizowanym przez Miasto Gdańsk seminarium.

Kluczowe zagadnienia studium będą dotyczyć uspójnienia założeń urbanistyczno-architektonicznych oraz rozwiązań transportowych. To także szansa rozwojowa dla miasta oraz możliwość wykreowania nowej jakości miejskich przestrzeni publicznych.

Podstawą pracy przy studium będzie współpraca z mieszkańcami i z szerokim gronem interesariuszy, w celu wypracowania spójnej wizji.

Prace nad studium są projektem prowadzonym wspólnie przez Biuro Architekta Miasta i Biuro Rozwoju Gdańska. Wstępna wizja nowego dokumentu planistycznego powinna być gotowa do końca 2022, natomiast do końca 2023 r. powinien być gotowy nowy dokument. Będzie on podstawą do podejmowania dalszych decyzji, w tym związanych ze zmianami planistycznymi oraz z projektowaniem i kształtowaniem infrastruktury w rejonie alei Grunwaldzkiej. Nad postępami prac będzie czuwał komitet sterujący powołany zarządzeniem Prezydenta miasta.

 

 

AKTUALNIE


 

BYŁO


 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:


 

LINKI:
facebook-logo-psdwww.facebook.com/paggdansk