Inauguracja prac nad Studium pasma alei Grunwaldzkiej
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inauguracja prac nad Studium pasma alei Grunwaldzkiej

Inauguracja prac nad Studium pasma alei Grunwaldzkiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
IMG_20220427_121237
fot. Jarosław Zulewski

Inauguracja prac nad nowym miejskim dokumentem – Studium pasma alei Grunwaldzkiej – przybrała formę seminarium, które odbyło się 27 kwietnia 2022 r. w gmachu Klubu Żak, mieszczącym się przy al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. 

PAG - plakat seminarium

W pierwszym spotkaniu na temat nowego studium uczestniczyli przedstawiciele grona interesariuszy: członkowie rad dzielnic, inwestorzy, przedstawiciele władz miasta, reprezentanci uczelni oraz radni miejscy – Emilia Lodzińska, przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Anna Golędzinowska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta. 

Spotkanie otworzył Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju:

Chcielibyśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gdańska i z Biurem Architekta Miasta rozpocząć konsultacje, w ramach których ustalimy jedną, wspólną koncepcję dla całego pasma. Nie zależy nam na tym, aby zajmować się poszczególnymi wnioskami osobno, ale na tym by stworzyć wizję, która będzie skonsultowana z mieszkańcami Gdańska.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek zaprezentowała zestawienie analiz dotyczących obszaru pasma alei Grunwaldzkiej na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych oraz zakres wniosków składanych przez inwestorów dotyczących zmian w planach miejscowych. Przedstawione analizy obejmowały m.in. strukturę usług, koncentrację rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, rozmieszczenie ośrodków kultury i sportu, uwarunkowania środowiskowe i inżynieryjne oraz obiekty dziedzictwa kulturowego. Obszernym zagadnieniem analiz był transport, uwzględniający m.in. dostępność przystanków kolejowych i autobusowych, linie tramwajowe, trasy rowerowe oraz zagadnienia wdrażania standardu ulicy miejskiej.

W ramach prac mamy nadzieję na równoważenie funkcji mieszkaniowej i usługowej wraz z zachowaniem walorów przyrodniczych, liczymy na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej oraz chcemy określić maksymalną wysokość zabudowy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego​ oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców z dogodnym dostępem do terenów zieleni i atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Przedstawimy interesariuszom dokumenty strategiczne, na bazie których była formułowana dotychczasowa wizja zagospodarowania tego terenu. Przedstawimy także wnioski i postulaty inwestorów, jak chcieliby, aby ten teren się zmieniał.

Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Po prezentacjach Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych poprowadził sesję pytań i odpowiedzi z udziałem uczestników.

Przewidujemy trzy główne wymiary prac i analiz: urbanistyka, architektura i komunikacja. Chcemy zdefiniować wizję architektoniczno-urbanistyczną oraz wypracować zalecenia dotyczących przyszłej zabudowy. Będziemy inspirować się przykładami z zagranicy, aby przyjęte rozwiązania były nowoczesne i innowacyjne. Pasmo alei Grunwaldzkiej ma szansę stać się nową twarzą Gdańska o prawdziwie śródmiejskim charakterze.

Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska

 

Liczę, że nowe studium dla al. Grunwaldzkiej i jej okolic da szansę sensownie zagospodarować to co jeszcze nie zostało zaprzepaszczone. Mam także nadzieję, że otworzy możliwość rewizji uchwalonych już planów i ich zapisów. Bardzo ważne jest również całościowe spojrzenie w skali CPU na kwestię kierunków rozwoju komunikacji.

Tomasz Strug, dzielnica Oliwa

 

Liczymy, że dyskusja będzie nowym podejściem do kierunków rozwoju naszych dzielnic. W szczególności liczymy na ujednolicenie założeń urbanistycznych i charakterystyki zabudowy, w szczególności na Strzyży. Oczekujemy wypracowania jednolitych rozwiązań komunikacyjnych. Dla Strzyży bardzo istotne jest  zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w szczególności Placu Piłsudskiego i jego zaplecza.

Andrzej Witkiewicz, dzielnica Strzyża

 

Jako obszary do analiz i dyskusji proponuję ująć i uwzględnić zagadnienia dyskutowane w ramach prac nad Strategią Miasta 2030, jak między innymi dostępność do zieleni, zrównoważony transport, poprawa jakości powietrza i ogólnie jakości życia. Dodatkowo rozszerzyć to o kwestię odporności miast na zmiany klimatu.

Monika Mazurowska, dzielnica Aniołki

Kolejne spotkania odbędą się w najbliższych miesiącach i będą otwarte dla wszystkich mieszkańców i zainteresowanych.

 

Prezentacja Biura Rozwoju Gdańska (PAG_BRG_27_04_2022, 11.91 MB)

Prezentacja Biura Architekta Miasta (PAG_BAM_27.04.2022, 6.96 MB)