PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dyskusja warsztatowa nad wizją kształtowania obszaru PAG

Dyskusja warsztatowa nad wizją kształtowania obszaru PAG
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
PAG 16x9 - BANER 20.06
Zapraszamy na kolejne – tym razem warsztatowe – spotkanie poświęcone wypracowanie wizji kształtowania Pasma Alei Grunwaldzkiej. Bazować będziemy na przedstawionych w trakcie ostatniego spotkania wyników pierwszej części procesu partycypacyjnego (prezentacja dostępna tu: Społeczność PAG...) oraz wypracowanych w gronie eksperckim scenariuszach kształtowania układu transportowego (prezentacja dostępna tu: PAG – Podsumowanie prac eksperckich...). W trakcie spotkania chcemy zebrać opinie szerokiego grona interesariuszy na temat przedstawionych scenariuszy oraz wstępnie określić zarys wizji kształtowania obszaru. W trakcie spotkania przewidujemy także krótkie prezentacje eksperckie.
Spotkanie poprowadzi przez Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Zapraszamy!

WTOREK, 20 CZERWCA, GODZ. 18.00

Sala gimnastyczna
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
ul. Wilka Krzyżanowskiego 6-8