PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Inwestycja miała na celu stworzenie nowego połączenia drogowego przez Martwą Wisłę mającego niezwykle istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Gdańska.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 880 763 187 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Letnica, Przeróbka
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu zrealizowane w ramach wieloetapowej inwestycji pn.: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackeigo". Odcinek stanowi kontynuację zadania III (w obrębie stadionu PGE ARENA Gdańsk w dzielnicy Gdańsk Letnica), a kończy się przed węzłem „Ku Ujściu”, zrealizowanym w ramach oddzielnego przedsięwzięcia – Trasy Sucharskiego.

Zadanie obejmowało:

  • budowę Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu,
  • budowę Węzła Marynarki Polskiej z budową dużego ronda w poziomie terenu o średnicy zewnętrznej 130 m (na Węźle jest 7 obiektów inżynierskich, w tym 2 wiadukty drogowe, wiadukt tramwajowy, 2 wiadukty techniczne dla instalacji położonych wzdłuż ulicy Marynarki Polskiej dla sieci podziemnej i 2 obiekty przeznaczone dla ruchu pieszo-rowerowego),
  • budowę obiektu inżynierskiego o długości całkowitej 2159 m, w tym Tunelu pod Martwą Wisłą o długości 1 377,5 m (tunel wykonywany metodą drążoną ma długość 1072,5 m),
  • budowę ścieżek rowerowych  o dł. ok. 1,3 km.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Tunel pod Martwą Wisłą

Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, realizowana w ramach zadania IV Trasy Słowackiego, to gigantyczne przedsięwzięcie. Jest to pierwszy w Polsce tunel wykonany metodą drążoną przy pomocą maszyny wiercącej TBM (Tunnel Boring Machine) w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych (grunty nawodnione). Obiekt jest nie tylko pierwszym podwodnym tunelem w kraju, ale także najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Maszyna do drążenia tunelu została wykonana w miejscowości Schwanau w Niemczech. Stamtąd, w częściach, drogą morską i lądową TBM przetransportowano do Gdańska. Tarcza wiercąca maszyny, której nadano imię pomorskiej księżniczki Damroki, ma średnicę 12,5 m, długość 91 m, masę całkowitą 2200 t. Obudowa tunelu wykonana jest z elementów prefabrykowanych.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Tunel składa się z dwóch korytarzy, z których każdy ma po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Nitki tunelu są połączone ze sobą za pomocą siedmiu mini tuneli będących drogami ewakuacyjnymi. W najniższym miejscu tunel przebiega prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły.

Wyloty z tunelu zlokalizowane są na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny" (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i "Dworzec Wiślany" (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły.

Wiercenie pierwszej, południowej nitki tunelu pod Martwą Wisłą (T2) rozpoczęto 29 maja 2013 r., a zakończono oficjalnie 30 listopada 2013 r. Drążenie rozpoczęło się po wschodniej stronie Martwej Wisły.

2 marca 2014 r. rozpoczęto prace związane z drążeniem drugiej, północnej nitki tunelu (T1), a oficjalne zakończenie robót nastąpiło 9 czerwca 2014 r.

W roku 2015 wykonano prace związane z konstrukcją przejść poprzecznych (ewakuacyjnych), prowadzono roboty dotyczące konstrukcji jezdni wewnątrz obu rur tunelu, budowy kap chodnikowych i ścian odbojowych, prace przy budynkach technicznych oraz prace związane z wyposażaniem obiektu. W roku 2016 zakończono ostatecznie prace związane z wyposażeniem tunelu i Centrum Sterowania Ruchem oraz zagospodarowano teren wokół tunelu.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji umowy z Wykonawcą. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie  w dniu 18 kwietnia  2016 r. 23 kwietnia 2016 r. w ramach Dnia Otwartego tunelu pod Martwą Wisłą po raz pierwszy mieszkańcy i zainteresowani, tj. rowerzyści, biegacze i piesi mogli przejść pod lustrem Martwej Wisły.

W dniu 24 kwietnia 2016 roku tunel pod Martwą Wisłą został udostępniony do użytkowania kierowcom.

W tym samym roku tunel pod Martwą Wisłą otrzymał imię zmarłego metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego (decyzję podjęli radni Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2016 r.). Uroczystość z okazji nadania tunelowi imienia arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego odbyła się w piątek 16 września 2016 r. przed wjazdem do tunelu.

Tunel jest integralną częścią układu drogowego, który tworzy autostrada A1, Obwodnica Południowa Gdańska i Trasa Sucharskiego. Dzięki niemu wjeżdżający do Gdańska od strony Warszawy mogą ominąć zatłoczone Śródmieście.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu; Tunel pod Martwą Wisłą

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2011
  • Zakończenie: 2016
Koszt:880 763 187 zł
  • Miasto Gdańsk: 209 683 379 zł
  • Unia Europejska: 671 079 808 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!