PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

Projekt miał na celu udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego, a zarazem funkcjonalnego dojazdu do Portów (Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Portu Morskiego Gdańsk) oraz terenów inwestycyjnych.

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 134 208 375 zł
szczegóły
Gdańsk
 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji
 Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej zrealizowane w ramach wieloetapowej inwestycji pn.: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackeigo";

Zadanie obejmowało:

 • budowę trasy od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej,
 • przebudowę skrzyżowania al. gen. J. Hallera z ul. Czarny Dwór na skrzyżowanie z wyspą centralną,
 • budowę wiaduktu nad ul. Kochanowskiego, terenami kolejowymi oraz ul. Pokoleń Lechii Gdańsk, przy stadionie PGE Arena Gdańsk (WD-1),
 • budowę węzła typu „harfa” w rejonie skrzyżowania Trasy z ul. Pokoleń Lechii Gdańsk,
 • budowę fragmentu ul. Pokoleń Lechii Gdańsk,
 • budowę przejścia dla pieszych pod trasą, łączącego teren stadionu PGE ARENA Gdańsk z ul. Uczniowską,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca: Budimex S.A.

Stan przed realizacja inwestycji:

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

Stan po realizacji inwestycji:

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

 

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

Na odcinku Drogi Zielonej nad torami kolejowymi powstał wiadukt drogowy o najdłuższym W Trójmieście przęśle wzmocnionym łukiem stalowym.
Wiadukt przy stadionie PGE Arena Gdańsk, został uznany przez kapitułę konkursu Związku Mostowców RP za "Dzieło Mostowe Roku 2013" w kategorii „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie”. Wiadukt WD-1 jest czteroprzęsłową konstrukcją, składającą się z trzech przęseł belkowych i przęsła łukowego o rozpiętości 120 m. Innowacyjność obiektu polega na użyciu unikalnych, przeplecionych dźwigarów łukowych, które podkreślają lekkość konstrukcji. Pomiędzy łukami znajdują się poprzeczki z rury o mniejszej średnicy. Nagrodzony obiekt ma długość 261 metrów, jest iluminowany.  Stalowa konstrukcja łuku została wytworzona w Niemczech, a wygięta w Wielkiej Brytanii.

 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie III -  od al. gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2011
 • Zakończenie: 2012
Koszt:134 208 375 zł
 • Miasto Gdańsk: 20 927 373 zł
 • Unia Europejska: 113 281 002 zł
 • Długość ulicy: 2,16 km metrów
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!