PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Zadanie miało na celu udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego, a zarazem funkcjonalnego dojazdu do Portów (Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Portu Morskiego Gdańsk) oraz terenów inwestycyjnych.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 31 526 850 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Matarnia
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie I - odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych - pierwszy etap inwestycji realizowanej w ramach projektu "Połaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego"

Zadanie  obejmowało:

  • przebudowę istniejącej jezdni ul. Słowackiego i budowę drugiej jezdni na odcinku od Portu Lotniczego Gdańsk do ul. Spadochroniarzy; na odcinku o długości 1,4 km droga przebiega po nowej trasie,
  • przebudowę przejazdu kolejowego ul. Nowa Słowackiego z linią kolejową nr 235 wraz z przebudową torów kolejowych,
  • budowę i przebudowę chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych (ścieżki o dł. ok. 3,0 km), budowę ekranów dźwiękochłonnych,
  • budowę infrastruktury technicznej m.in. w zakresie: odwodnienia, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji teletechnicznej,
  • budowę obiektów małej architektury i urządzenie zieleni.

Wykonawca:  WAKOZ Sp. z o.o.

Widok przed realizacja inwestycji:

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Widok po realizacji inwestycji:

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie I – odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2011
  • Zakończenie: 2011
Koszt:31 526 850 zł
  • Miasto Gdańsk: 5 303 579 zł
  • Unia Europejska: 26 223 272 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!