PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ul. Nowej Łódzkiej (Havla)

Udostępnienie mieszkańcom sprawnej komunikacji międzydzielnicowej prowadzącej do centrum Gdańska, a docelowo usprawnienie połączeń komunikacyjnych Gdańska z sąsiednimi gminami, z drogami krajowymi nr 6 i 7 oraz wojewódzkimi nr 221 i 222. Udogodnienie dojścia do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.

Budowa ul. Nowej Łódzkiej (Havla)
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 70 829 188 zł
szczegóły
Łódzka Gdańsk
dzielnica: Chełm
Budowa ul. Nowej Łódzkiej (Havla) umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Wybudowana droga,  która na mocy Uchwały Rady Miasta otrzymała nową nazwę Al. Vaclava Havla, została otwarta dla ruchu ulicznego w dniu 23 grudnia 2011 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Budowa ul. Nowej Łódzkiej (Havla)

Budowa ul. Nowej Łódzkiej była związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chełm” do nowoprojektowanej pętli „Nowa Świętokrzyska”. Oba projekty były ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe
Przedsięwzięcie pn.„Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” uwzględniała przebudowę/ budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków technicznych. Dodatkowo inwestycja przewidywała budowę ścieżek pieszych i rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym Świętokrzyska oraz przebudowę odcinka ul. Świętokrzyskiej oraz remont fragmentu ul. Augustowskiej.
Jako początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawska – ul. Łostowicka – ul. Witosa - ul. Wilanowska w rejonie istniejącego sklepu „Netto”. Ww. skrzyżowanie zostało przebudowane w zakresie wynikającym z konieczności włączenia ul. Nowej Łódzkiej. Nowa Łódzka została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa rozdzielona pasem zieleni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.
 

W ramach Projektu wykonano:
a) Budowę drogi powiatowej (ul. Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km;
b) Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzką) o dł. 0,14km;
c) Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Świętokrzyska) o dł. 0,9 km;
d) Przebudowę dróg powiatowych (ul. Łódzka, Warszawska) - 0,39 km;
e) Przebudowę dróg gminnych (ul. Dąbrówki, Wilanowska) - 0,25 km;
f) Chodniki wybudowane - ok.4,89 km, przebudowane ok.1,5 km o zalecanej szer. 2,0 m.

W grudniu 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ul. Świętokrzyskiej oraz budową ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwią komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego, a węzłem przesiadkowym przy alei Havla.

Projekt "Budowa Nowej Łódzkiej w Gdańsku" dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych.

Budowa ul. Nowej Łódzkiej (Havla)

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2010
  • Zakończenie: 2013
Koszt:70 829 188 zł
  • Miasto Gdańsk: 27 492 009 zł
  • Unia Europejska: 43 337 179 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!