PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej

Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej przebiegającego od ul. Kampinoskiej do linii rozgraniczającej pas drogowy w ul. Nowej Świętokrzyskiej.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 568 193 zł
szczegóły
Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Realizacja obejmowała: 

 • budowę ciągu pieszego – jezdnego z ograniczonym dostępem dla ruchu pojazdów (dojazd eksploatacyjny do zbiornika retencyjnego) w ulicy Augustowskiej - o nawierzchni z asfaltu czarnego - na odcinku zlokalizowanym poniżej pętli tramwajowej od drogi technologicznej do miejsca włączenia się drogi technologicznej przy zbiorniku retencyjnym z ul. Augustowską. 
 • przebudowę nawierzchni ul. Augustowskiej na odcinku 180m od ul. Świętokrzyskiej do skrzyżowania z drogą technologiczną zbiornika retencyjnego - o nawierzchni z płyt drogowych pełnych oraz wykonanie muru oporowego.
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego wyż. wym. ciąg pieszo – jezdny z ulicą Kampinoską, o nawierzchni z asfaltu czarnego. Na fragmencie ciągu pieszo – rowerowego wykonano również schody terenowe, stanowiące znaczny skrót dla mieszkańców. 
 • wykonanie nasadzeń zastępczych tj. 63 szt. drzew oraz 588 m2 krzewów na terenie 
 • przeznaczonym pod zieleń w granicach Gminy Miasta Gdańska pozostających 
 • w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 


Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmował : 

 • budowę ciągu pieszo – jezdnego (310 m),
 • wykonanie nawierzchni z płyt drogowych pełnych (180m),
 • wykonanie muru oporowego, 
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego (568 m),
 • budowę chodników (80 m), 
 • wykonanie schodów terenowych z balustradą (75 m),
 • budowę oświetlenia ciągów oraz kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nasadzeń zastępczych.
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2013
 • Zakończenie: 2013
Koszt:1 568 193 zł
 • Miasto Gdańsk: 392 048 zł
 • Unia Europejska: 1 176 115 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!