PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej

Realizacja polegała na rozbudowie skrzyżowania oraz na poprawie stanu technicznego drogi - od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do Al. V. Havla, na odcinku około 0,45 km. Głównym złożeniem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 609 299 zł
szczegóły
Świętokrzyska Gdańsk
Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej związana była z koniecznością usprawnienia układu komunikacyjnego przy węźle integracyjnym Al. Vaclava Havla, a także z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej istniejących i planowanych obiektów znajdujących się przy ul. Świętokrzyskiej.

W ramach inwestycji wykonano: 
- przebudowę ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m), 
- przebudowę ulicy Orląt Lwowskich (105,93 m),
- zjazdy oraz schody terenowe,
- ciągi pieszo – rowerowe, 
- uzbrojenie i urządzenie terenu. 

Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na całej długości rozpatrywanego odcinka w kierunku dzielnicy Kowale, 
• rozbudowę skrzyżowania ze zjazdem do planowanego obiektu i ul. Orląt Lwowskich, 
• budowę oświetlenia, 
• przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym,

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2013
  • Zakończenie: 2013
Koszt:2 609 299 zł
  • Miasto Gdańsk: 652 325 zł
  • Unia Europejska: 1 956 974 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!