Wybory samorządowe 2024

Jak oddać głos?

07.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

ZOBACZ FILM PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - Jak oddać głos?

 

Głos uznaje się za ważny, kiedy w kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata zostanie postawiony znak „X”.

Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie musza się przeciąć w obrębie kratki.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu, o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.