Wybory samorządowe 2024

Godziny głosowania

07.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie może się ono zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos.