PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmień swoje podwórko. Konkurs dla mieszkańców Biskupiej Górki, Dolnego Miasta, Nowego Portu, Oruni MAPY LOKALIZACJI

Zmień swoje podwórko. Konkurs dla mieszkańców Biskupiej Górki, Dolnego Miasta, Nowego Portu, Oruni MAPY LOKALIZACJI
- Głównym celem naszych działań jest zachęcanie mieszkańców do wspólnej pracy i wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za najbliższą przestrzeń - tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji. Termin składania ofert upływa 23 marca, rozpatrzone zostaną najpóźniej do 10 kwietnia.
Jedno z gdańskich podwórek, które zmieniło swoje oblicze dzięki poprzedniej edycji konkursu
Jedno z gdańskich podwórek, które zmieniło swoje oblicze dzięki poprzedniej edycji konkursu
fot. BRG

 

Biuro Rozwoju Gdańska w ramach współpracy z Miastem Gdańsk ogłosiło konkurs, którego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego otoczenia, w tym przypadku podwórek na terenach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.  

W Gdańsku mamy cztery obszary rewitalizacji: Biskupia Górka i Dolne Miasto w dzielnicy Śródmieście, Orunia w dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce oraz Nowy Port. Na każdym z czterech podobszarów rewitalizacji zostały wyznaczone podwórka, wymagające uporządkowania i zagospodarowania. Wokół nich ma skoncentrować się praca lokalnych społeczności. 

- Już po raz kolejny ogłosiliśmy konkurs, w ramach projektów rewitalizacyjnych, na animację społeczności lokalnych i zaangażowanie ich w zagospodarowanie podwórek. W tym roku dodatkowo chcemy wesprzeć te społeczności, które wspólnie pracowały przy zagospodarowaniu podwórek na podstawie poprzedniego konkursu - tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji. - Głównym celem naszych działań jest zachęcanie mieszkańców do wspólnej pracy i wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za najbliższą przestrzeń. Mieszkańcy pod okiem specjalistów wypracowują koncepcje, a potem je realizują, by na koniec móc cieszyć się przyjaznym otoczeniem.

Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych. Oferty powinny zostać opracowane tak, aby działania angażowały przedstawicieli wszystkich grup wiekowych - od dzieci po seniorów.

Konkurs składa się z dwóch części. 

Pierwsza część zadania polega na opracowaniu projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich na wyznaczonym terenie we współpracy z mieszkańcami. Po pracach koncepcyjnych ostatnim etapem będzie realizacja, polegająca m.in. na uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu roślin, montażu ławek i innych elementów małej architektury.

Podwórka objęte konkursem znajdują się: 

w Nowym Porcie przy budynku Na Zaspę 53 (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

nowy port_2 mala

 

w Nowym Porcie przy ul. Wolności i Gustkowicza 13 (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

nowy port_1 mala

 

na Oruni za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

orunia mala

 

na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

dolne miasto_2 mala

 

na Dolnym Mieście podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10 (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

dolne miasto_1 mala

 

na Biskupiej Górce w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

biskupia górka_2 mala

 

na Biskupiej Górce przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położoną wzdłuż schodów (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

biskupia górka_1 mala

 

 

Druga część konkursu ma za zadanie zaangażować i wzmocnić wspólnotę mieszkańców użytkujących wyznaczoną i uporządkowaną przestrzeń podwórkową w latach 2018-2019. Zadanie polega na spotkaniach z mieszkańcami w celu określenia zasad porządkowania podwórek oraz angażowania społeczności lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy eksploatacji.

Podwórka objęte konkursem znajdują się:

W Nowym Porcie w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

nowy port mala

 

na Oruni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

orunia B mala

 

na Oruni przy ul. Żuławskiej 2 i 3 (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

orunia A mala

 

na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

dolne miasto mala

 

na Biskupiej Górce – przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

biskupia górka mala

 

 

Termin składania ofert upływa 23 marca 2020 roku o godz. 15:30. Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie bip.brg.gda.pl oraz w załącznikach zamieszczonych pod tekstem.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.


Zarządzenie nr 260/20 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 260/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r.


Program animacji społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji, finansowane będą również ze środków Gminy Miasta Gdańska. Określono je w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, przyjętym Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019 roku na lata 2020 – 2022. Miasto przeznaczyło w sumie na ten cel kwotę: 1 110 000 zł. (418 tys. zł w 2020 r., 346 tys. w 2021 r. oraz 346 tys. w 2020 roku).

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl