PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Złota Brama potrzebuje prac remontowych - jest dotacja od Miasta, ponad 177 tys. złotych

Złota Brama potrzebuje prac remontowych - jest dotacja od Miasta, ponad 177 tys. złotych
Radni Miasta Gdańska podjęli uchwałę o dofinasowaniu remontu Złotej Bramy. Stowarzyszeniu Architektów Polskich udzielono dotacji w kwocie 177 686,91 zł na remont obiektu. Łącznie na ratowanie gdańskich zabytków przeznaczono ponad 3 mln zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na co ta dotacja? Chodzi o zabezpieczenie Złotej Bramy, po to by np. wskutek wichury na kogoś nie spadł element wystroju architektonicznego lub rzeźbiarskiego elewacji. Stan zabytku pogorszył się w ostatnich latach na tyle, że wymaga on remontu i prac konserwatorskich
Na co ta dotacja? Chodzi o zabezpieczenie Złotej Bramy, po to by np. wskutek wichury na kogoś nie spadł element wystroju architektonicznego lub rzeźbiarskiego elewacji. Stan zabytku pogorszył się w ostatnich latach na tyle, że wymaga on remontu i prac konserwatorskich
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

SARP Oddział Wybrzeże otrzyma dotację na ratunkowe zabezpieczenie budynku Bramy Długoulicznej, tzw. Złotej Bramy.

- Złota Brama znajduje się w sercu naszego miasta i jest ważnym zabytkiem. Wszyscy mamy świadomość, że zabytek ten wymaga prac konserwatorskich. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z komisją konserwatorska, na której czele stoi miejski konserwator zabytków, Janusz Tarnacki, skierowali na czerwcową sesję Rady Miasta Gdańska wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich. Te prace rozpoczną działania na rzecz zabezpieczenia Złotej Bramy i pozwolą zapobiegać jej dalszemu niszczeniu - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z piękna naszego miasta. A ta duma wyraża się dbałością o jego dziedzictwo - dodaje.

 

Na co będzie przeznaczona dotacja?

Dofinansowywane prace obejmą wykonanie drewnianej, wielosezonowej konstrukcji rusztowania i ogrodzenia zabezpieczającego przechodniów przed ewentualnym spadaniem zniszczonych elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego elewacji bramy. Dodatkowo gzyms koronujący i balustrada attyki, zostaną zabezpieczone nowymi siatkami.

 

Łącznie ponad 3 mln zł dla gdańskich zabytków

Na poprzedniej, majowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kilkudziesięciu innych zabytkach. Wsparcie finansowe zostało przyznane w kwocie kwotę 2 939 500 zł.

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze