Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zielony Bulwar. We wrześniu projekt uchwały w sprawie zmian w planie miejscowym

Do Rady Miasta Gdańska trafi wkrótce projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar, na którym przebiegać będzie odcinek Zielonego Bulwaru, od Ergo Areny do al. Hallera. Nowa droga będzie liczyła 3,8 km długości, a powstanie w rezerwie terenowej zabezpieczonej w obecnie obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania.

Zielony Bulwar. We wrześniu projekt uchwały w sprawie zmian w planie miejscowym
A
A
data publikacji: 24 sierpnia 2018 r.
Zielony Bulwar realizowany będzie na rezerwie terenowej m.in. wzdłuż ul. Dąbrowszczaków (to zielony teren po prawej stronie)
Zielony Bulwar realizowany będzie na rezerwie terenowej m.in. wzdłuż ul. Dąbrowszczaków (to zielony teren po prawej stronie)
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zielony Bulwar to jeden odcinków dużego korytarza transportowego, który ma połączyć tunel pod Martwą Wisłą z Obwodnicą Trójmiasta. Planowana droga została podzielona na trzy odcinki: Zielony Bulwar, Nową Spacerową i Nową Kielnieńską. Ten pierwszy prowadzi od tunelu pod Martwą Wisłą, pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi (Zaspą, Przymorzem i Żabianką) a pasem nadmorskim, drogą pod torami Szybkiej Kolei Miejskiej do skrzyżowania z Al. Grunwaldzką.

Po spotkaniach i konsultacjach m.in. z mieszkańcami i radnymi dzielnic, już dwa lata temu przyjęto, że ZB będzie miał charakter alei, przyjaznej pieszym i rowerzystom. Na odcinku od al. Jana Pawła II do Ergo Areny będzie to jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nowa droga będzie posiadać szerokie chodniki, trasę rowerową oraz szpalery drzew. Szerokość rezerwy terenowej wynosi 50 metrów, a jej całkowita powierzchnia to około 26 ha. Dzięki temu na wszystko to, łącznie z planowanym torowiskiem, będzie miejsce.

Wizualizacja Zielonego Bulwaru
Wizualizacja Zielonego Bulwaru
mat. BRG

W kwietniu 2018 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zgodnie z wizją zaprezentowaną w tym dokumencie, Gdańsk ma być miastem kompaktowym, rozwijającym się przede wszystkim do wewnątrz. W studium znalazły się też zapisy dotyczące nowego podejścia do planowania tzw. Drogi Zielonej.

Mat. Biuro Rozwoju Gdańska


Przyjęcie przez miejskich radnych tego dokumentu sprawiło, że Biuro Rozwoju Gdańska mogło przystąpić do przygotowania zmian w niektórych dotąd obowiązujących planach miejscowych, w tym tego dla terenu przyszłego Zielonego Bulwaru.

- Spotykaliśmy się ze wszystkimi Radami Dzielnic, które kompetencyjnie są zainteresowane całym tym korytarzem transportowym, a więc Nową Kielnieńską, Nową Spacerową i Zielonym Bulwarem. Przygotowywany na wrzesień projekt uchwały to konsekwencja tego, co zapowiadaliśmy przed dwoma laty. W 2016 r. prezentowaliśmy mieszkańcom nowe podejście, myślenie o tej drodze. Konsekwencją rozmów z mieszkańcami, ich postulatów, były m.in. zapisy w przyjętym w tym roku Studium. Natomiast we wrześniu skierowana zostanie uchwała w sprawie przystąpienia do zmian w planie miejscowym w tym obszarze – tłumaczy Edyta Damszel – Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Przypomnę, że w aktualnym planie zagospodarowania dla tego terenu utrzymany jest charakter drogi jako "główna, przyspieszona". Natomiast w nowym Studium określony jest tu z kolei charakter ulicy zbiorczej, czyli o charakterze miejskim.

- Najważniejsza sprawa to zmiana kategorii tej drogi. Zielonym Bulwarem nie będzie wiodła autostrada, tylko tzw. droga zbiorcza. Mieszkańcy nie muszą się obawiać, że powstanie tu coś więcej niż jest przewidziane. Dodatkowo tramwaj, który pojedzie ul. Obrońców Wybrzeża, skomunikuje dolne tarasy ze szpitalem na Zaspie czy innymi ważnymi instytucjami w tej okolicy – zwraca uwagę Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska, na co dzień mieszkaniec Zaspy.

Stan prac przedstawili mediom Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska i Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej
Stan prac przedstawili mediom Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska i Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Nowy plan miejscowy ma wprowadzić takie zapisy, które pozwolą zabezpieczyć realizację Zielonego Bulwaru. W pierwszym etapie realizacji ZB przewidziana jest budowa linii tramwajowej od al. Hallera, przy ul. Obrońców Wybrzeża, do ul. Chłopskiej. Wraz z nową zabudową w dolnym tarasie, linia tramwajowa będzie też stopniowo rozbudowywana do ul. Pomorskiej.

O tych wszystkich założeniach poinformowano podczas piątkowej konferencji prasowej. Wzięła w niej udział m.in. Agnieszka Wierzbicka, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec, która uważa, że powstanie Zielonego Bulwaru ułatwi codzienne przemieszczanie się wielu mieszkańcom Zaspy.

- Tędy dojeżdżają do i z pracy. To obecnie newralgiczne miejsce (m.in. ul. Czarny Dwór - red.), które popołudniami mocno się korkuje. Nowa droga usprawni wszystkim życie - ocenia Agnieszka Wierzbicka.

Z kolei Marcin Makowski, członek Zarządu Dzielnicy Zaspa-Rozstaje, zaznacza, że rozmowy w tej kwestii z mieszkańcami Młyńca, Rozstajów oraz Przymorza trwały bardzo długo.

- Uważamy, że ten projekt jest bardzo ważny i trzeba go zrealizować, aby odciążyć zakorkowany odcinek tej trasy. Dzięki niemu usprawniona zostanie również cała droga prowadząca z naszych dzielnic do Oliwy - zaznacza Marcin Makowski.

Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

Nowa droga ma być bezpieczną, atrakcyjną przestrzenią publiczną. Co ważne, liczba przejść prowadzących do pobliskiego Parku Reagana, a także ich lokalizacja, nie zostanie zmniejszona. Będą one rozmieszczone podobnie jak jest to obecnie, czyli co 300-500 metrów. Nie wykluczone jednak, że utworzone zostaną dodatkowe połączenia, które mogą zostać wyznaczone na etapie powstawania projektu. 

Zielony Bulwar, w przeciwieństwie do istniejącej ul. Czarny Dwór, będzie spełniać wszystkie standardy środowiskowe.

Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

We wrześniu br. na sesję Rady Miasta Gdańska trafi uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu miejscowego dla odcinka Zielonego Bulwaru biegnącego od al. Hallera do Ergo Areny. W ramach procedury zorganizowane zostaną konsultacje społeczne - będzie to więc okazja m.in. do skonfrontowania założeń projektantów z oczekiwaniami mieszkańców.

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora