PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

“Wszyscy jesteśmy różni i równi”. Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Gdańsku

“Wszyscy jesteśmy różni i równi”. Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Gdańsku
Międzynarodowy Dzień Tolerancji przypada 16 listopada i obchodzony jest na całym świecie. Na znak solidarności z ideą poszanowania godności każdego człowieka, właśnie tego dnia Nowy Ratusz - siedziba Rady Miasta Gdańska, podświetlony został w tęczowych barwach. Gdańsk to miasto wolności i solidarności, ale także tolerancji - w naszym mieście od lat prowadzonych jest wiele inicjatyw na rzecz równego traktowania.
W poniedziałek 16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji - budynek Nowego Ratusza w Gdańsku na osiem godzin został podświetlony kolorami tęczy
W poniedziałek, 16 listopada, w Międzynarodowym Dniu Tolerancji - budynek Nowego Ratusza w Gdańsku na osiem godzin został podświetlony kolorami tęczy
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

W Gdańsku różnorodność ludzi jest kwestią ważną i cenioną. Polityka śp. prezydenta Pawła Adamowicza, dzisiaj kontynuowana przez Aleksandrę Dulkiewicz, kładła i kładzie nacisk na to, by nasze miasto kojarzone było z otwartością, miejscem przyjaznym i gotowym do przyjęcia każdego - bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, orientację seksualną, światopogląd, wyznanie czy poziom sprawności intelektualnej czy fizycznej. 

16 listopada tęczowe iluminacje rozświetliły budynki i elementy architektury m.in. w takich miastach, jak Warszawa, Szczecin, Poznań czy Bydgoszcz. W Gdańsku na kolorowo zaświecił się Nowy Ratusz. 

- W związku z tym dniem, chciałabym zwrócić uwagę na problem tolerancji, szacunku, akceptacji i wszystkiego, co związane jest z naszym człowieczeństwem - mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Myślę, że warto przypominać o tym, że wszyscy jesteśmy różni, ale też równi. Każdy z nas niezależnie od tego, jakie wyznaje poglądy, jak wygląda, zasługuje na szacunek i otwartość drugiego człowieka. 

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony został w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO. W piątek 13 listopada, prezydenci polskich i zagranicznych miast wystosowali specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wobec mniejszości i grup dyskryminowanych. 

- Zabieramy w tej sprawie głos, żeby okazać solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych. 

 

Nz. Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska i Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Nz. Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska i Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

W ciągu ostatnich lat w naszym mieście podejmowano wiele inicjatyw mających na celu zapewnienie mieszkańców Gdańska, że ich potrzeby są ważne, a oni sami są tu bezpieczni i szanowani. Niektóre z nich był projektami pionierskimi na skalę kraju. 

Gdański Model Integracji Imigrantów 

W maju 2015 roku prezydent Paweł Adamowicz powołał zespół specjalistów liczący 140 osób, których zadaniem było stworzenie planu integracji mieszkańców gdańska, pochodzących z różnych zakątków świata. Po blisko roku prac, w czerwcu 2016 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę, czyli dokument o nazwie Gdański Model Integracji Imigrantów, który zawierał główne obszary i kierunki działań zmierzających do prowadzenia efektywnej polityki integracyjnej w samorządzie lokalnym. Prezydent Adamowicz podkreślał wtedy, że imigranci żyjący w naszym mieście, to ludzie często ludzie wykształceni, prowadzący własne biznesy, ludzie, którzy są dla Gdańska szansą, nie zagrożeniem. 

 

Rada Imigrantów i Imigrantek

Pierwsza kadencja Rady powołana została w latach 2016-2018, zasiadło w niej wtedy 13 osób, mieszkańców Gdańska, różnego pochodzenia. Druga kadencja Rady przypadła na lata 2018 - 2020. We wrześniu tego roku ogłoszono nabór do trzeciej kadencji Rady w której zasiądzie nie więcej niż 15 osób. Jednym z zadań Rady jest doradzanie i występowanie do prezydenta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zadań określonych w Modelu czy współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką integracji i migracji. 

 

Gdańska Rada do spraw Równego Traktowania

Rada ds. Równego Traktowania została powołana przez prezydenta Pawła Adamowicza we wrześniu 2016 roku i była to pierwsza, tego typu inicjatywa w Polsce. W kompetencjach Rady znalazły się takie obowiązki jak monitorowanie i analizowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie i promowanie postaw tolerancyjnych, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta. W skład zespołu weszli przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miejskiego, instytucji miejskich, organizacji pozarządowych specjalizujących się w temacie uprzedzeń i dyskryminacji. 

Pierwsza Rada ds. Równego Traktowania została powołana na lata 2016-2020. Skład osób, które wejdą do drugiej kadencji rady nie jest jeszcze znany. 

Model na rzecz Równego Traktowania

Model to dokument nad którym przez blisko rok pracowało 111 osób. Dokument został uchwalony przez Radę Miastę w czerwcu 2018 roku. Celem jego powstania było wdrożenie zmian (na podstawie 179 rekomendacji) w polityce miejskiej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Gdańska.  Większość rekomendacji dotyczyła osób starszych, z niepełnosprawnościami i pochodzących z innych krajów.

- Jednym z celów modelu było również zadbanie o to, żeby urzędnicy i urzędniczki rozumieli czym jest równe traktowanie i umieli je wdrożyć na co dzień w swojej pracy - mówi Barbara Borowiak, inspektor ds. polityk równościowych w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Ważnym elementem są tu szkolenia dla urzędników, które dotyczyły samego modelu i wiedzy z jakimi działaniami powinno się wiązać jego wdrażanie. Realizowane były także szkolenia dotyczące obsługi i współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Tematy związane z integracją imigrantów oraz równym traktowaniem są również częścią służby przygotowawczej dla nowych urzędników i urzędniczek. Wątek edukacji był tu bardzo istotny. 

 

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania powstało w 2019 roku i było odpowiedzią na jeden z postulatów zawartych w Modelu na Rzecz Równego Traktowania, mówiącym o tym, że powinno powstać miejsce lub sieć placówek w których osoby dyskryminowane, poszkodowane, znajdą kompleksową pomoc. 

- Gdańskie Centrum Równego Traktowania to bezpieczne miejsce, gdzie każda osoba, która doświadczyła dyskryminacji lub wykluczenia, może uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne - wyjaśnia Barbara Borowiak. -  Oferowana jest tam również pomoc asystencka, kierowana do osób, które potrzebują wsparcia w udaniu się na policję czy do sądu. Ten projekt był pilotażowo wdrażany do grudnia 2019 roku. Okazało się, że jest to inicjatywa ważna i potrzebna, dlatego od października tego roku centrum znowu działa i realizuje swoje zadania, co potrwa na pewno do końca 2022 roku. To jest projekt, który Miasto zleca organizacjom pozarządowym, są to Stowarzyszenie WAGA oraz Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

 

Karta Różnorodności

We wrześniu 2017 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał Kartę Różnorodności, deklarację mówiącą o tym, żeUrząd Miejski w Gdańsku chce być miejscem pracy wolnym od dyskryminacji, otwartym na różnorodność mieszkańców. Gdańsk, po Słupsku, Poznaniu i Częstochowie, był czwartym miastem w Polsce, które podpisało taki dokument. W Karcie Różnorodności czytamy między innymi o tym, że “różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji”.

 

Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza

Także w 2017 roku, 10 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, po raz pierwszy przyznano w naszym mieście Gdańską Nagrodę Równości. Inicjatywa powstała w celu docenienia osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka, a także promują ideę równości i różnorodności. Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska, od 2019 roku nosi nazwę “Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza”. 

 

 
Laureaci na wspólnym zdjęciu z hiszpańską rodziną królewską. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz trzyma za rękę Petera Brooka
Laureaci na wspólnym zdjęciu z hiszpańską rodziną królewską. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz trzyma za rękę Petera Brooka
zdj. Yeray Menéndez/FPA

 

Nagrody dla Gdańska za politykę otwartości na drugiego człowieka

Hiszpański nobel

W październiku 2019 roku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odebrała Nagrodę Księżnej Asturii dla Gdańska - za wrażliwość na solidarność, obronę wolności, praw człowieka i ochronę pokoju. 


Nagroda zwana "hiszpańskim noblem" jest bardzo prestiżowa. W zgłoszenie kandydatury naszego miasta zaangażował się tuż przed tragiczną śmiercią śp. Paweł Adamowicz, pisząc do autorytetów w kraju i Europie listy o poparcie wniosku. 

Europejskie Nagrody dla Innowacji w Polityce (The Innovation in Politics Awards)

Europejską Nagrodę dla Innowacji w Polityce 2018 w kategorii "Prawa człowieka" odebrał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Marta Siciarek - przedstawicielka organizacji pozarządowej wspierającej imigrantów w Gdańsku. Nagrodę przyznano za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów.


Złote Wachlarze 2018

Urząd Miejski w Gdańsku otrzymał nagrodę w kategorii „Instytucja” . Statuetka Złotych Wachlarzy trafiła do Gdańska za inicjowanie i wprowadzanie systemowych działań wspierających kompleksowe podejście do integracji migrantów w Gdańsku. Za te same osiągnięcia do Urzędu Miejskiego trafiła jeszcze jedna nagroda w tym konkursie - “Nagroda Publiczności”.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ PODŚWETLONEGO NOWEGO RATUSZA

 

Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze