PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania w rocznicę uchwalenia Modelu na rzecz Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania w rocznicę uchwalenia Modelu na rzecz Równego Traktowania
Nie wiesz, jak bronić swoich praw? Czujesz się dyskryminowany? W Gdańsku znajdziesz wszechstronną pomoc w sytuacjach dyskryminacji i przemocy, motywowanej uprzedzeniami ze względu wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię i bezwyznaniowość. W rocznicę uchwalenia MRT działa Gdańskie Centrum Równego Traktowania.
GCRT stworzono w formie partnerskiej. To oznacza, że skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich.
GCRT stworzono w formie partnerskiej. To oznacza, że skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich.
Danuta Sowińska / GCRT


Powstanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT) było jednym z postulatów Modelu na Rzecz Równego Traktowania (MRT), a dokładnie rekomendacji numer 91 "utworzenia kompleksowego centrum lub sieci punktów, wspierających osoby doświadczające dyskryminacji (...)". Uruchomienie GCRT jest praktyczną realizacją tej rekomendacji. 28 czerwca 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Model na Rzecz Równego Traktowania. Poparcie dla niego wyraził także Rzecznik Praw Obywatelskich. Model jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z jej artykułem 32, mówiącym o zakazie dyskryminacji, a także neutralny światopoglądowo.  

Gdańskie Centrum Równego Traktowania zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji, a z drugiej strony badaniami nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy oraz wypracowaniem konkretnych rekomendacji dla samorządów do ich przeciwdziałania.

GCRT stworzono w formie partnerskiej. To oznacza, że skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich, tj. Stowarzyszenie WAGA - lidera projektu, PSONI z ogromnym doświadczeniem pracy z niepełnosprawnościami, Centrum Praw Kobiet, Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z doświadczeniem pracy z migrantami, Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado i Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście. Jednak nad wspólną misją i celami GCRT pracowało aż 12 partnerskich organizacji.

- W Gdańskim Centrum Równego Traktowania czekają specjaliści z programem kompleksowego wsparcia prawnego i psychologicznego w sytuacjach dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami – wyjaśnia Elżbieta Jachlewska, prezeska GCRT. – Diagnozują, czy osoba, która się zgłosiła doświadczyła dyskryminacji, czy jest to problem innej natury. Jeżeli nie jest to dyskryminacja, wówczas szukamy w bazie organizacji, gdzie można taką osobę skierować i udzielić pomocy. Staramy się znaleźć jednostkę miejską. Jeżeli natomiast osoba, która się zgłasza jest dyskryminowana, nasi eksperci ustalają ścieżkę pomocy. Kierują do specjalisty i tam realizowany jest program. Nasz ekspert „wypisuje” swego rodzaju „receptę”, jakie kroki osoba dyskryminowana ma podjąć. Jednym słowem wspólnie z partnerskimi organizacjami przygotowujemy wsparcie szyte na miarę.

GCRT przeciwdziała dyskryminacji, udziela wsparcia, towarzyszy w rozwiązaniu problemu i jest otwarte dla wszystkich.
GCRT przeciwdziała dyskryminacji, udziela wsparcia, towarzyszy w rozwiązaniu problemu i jest otwarte dla wszystkich.
Danuta Sowińska / GCRT


Osoby, które zgłoszą się do GCRT mogą liczyć na bezpłatne konsultacje, w tym psychologiczne, pomoc w postępowaniach administracyjnych, porady prawne, wsparcie grupowe lub indywidualne. Drogi do skorzystania z pomocy są dwie – bezpośrednio w siedzibie GCRT przy ul. Biskupiej 4 (od 1 lipca) lub w jednej z siedmiu organizacji partnerskich: PSONI, Krytyka Polityczna, CWII, Tolerado, WAGA, FOSA czy Centrum Praw Kobiet.

Zgłaszać można się codziennie, także telefonicznie 519 544 485 lub mailowo, pisząc na adres kontakt@gcrt.pl.


Warto przypomnieć, że prace nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania, którym jednym z narzędzi jest utworzone niedawno GCRT, trwały od września 2017 roku do czerwca 2018. Zainicjowane zostały przez Gdańską Radę ds. Równego Traktowania, w odpowiedzi na prośbę Prezydenta Pawła Adamowicza o sprawdzenie możliwości wdrożenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Gdańsku.

Z drugiej strony były odpowiedzią na oddolną potrzebę wypracowania polityki równościowej dotyczącej grup, których nie ujmują inne dokumenty strategiczne miasta, a zgłaszaną przez organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Idea dokumentu jest również zgodna ze Strategią Gdańsk 2030 i Programami Operacyjnymi.

Celem rekomendacji i zadań MRT jest wyrównywanie szans grup mniejszościowychw szczególności z przyczyn: płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, religii, wyznania lub światopoglądu i niepełnosprawności.

Jednak nade wszystko chodzi o zbudowanie miasta przyjaznego, bezpiecznego, gdzie każda osoba czuje się szanowana. Ostatecznie, po dwóch turach konsultacji społecznych, liczba rekomendacji wynosi 179 i dotyczą one wszystkich obszarów działania miasta.

28 czerwca 2019 r. obchodzimy pierwszą rocznicę uchwalenia Modelu na rzecz Równego Traktowania przez Radę Miasta Gdańska.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

 

Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze
Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze