Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ważne! Dwie nowości w świadczeniach rodzicielskich

Dwie ważne zmiany w świadczeniach rodzinnych od stycznia 2016 roku. Tysiąc złotych przez rok po urodzeniu dziecka dla osób niepracujących i nowe, korzystniejsze zasady przyznawania zasiłku rodzinnego, który nie zostanie odebrany po przekroczeniu progu dochodowego, a jedynie pomniejszony „złotówka za złotówkę”.

Ważne! Dwie nowości w świadczeniach rodzicielskich
A
A
data publikacji: 02 stycznia 2016 r.

Nowe świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone m.in. dla niepracujących studentek.
Nowe świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone m.in. dla niepracujących studentek.
pololia

Joanna jest studentką Uniwersytetu Gdańskiego, spodziewa się dziecka, nie pracuje. Właśnie ona „załapie się” na nowe świadczenie rodzicielskie, które obowiązuje od Nowego Roku: przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka będzie otrzymywać od państwa tysiąc złotych miesięcznie.

– Do końca studiów zostały mi dwa lata – mówi Joanna. – Utrzymują mnie rodzice, mój mąż też jest studentem, pracuje tylko dorywczo, więc pieniądze z MOPR pozwolą nam przeżyć z dzieckiem te pierwsze miesiące.

 

Tysiąc złotych na dziecko

– To ważna zmiana dla kobiet, które dotąd nie mogły korzystać po urodzeniu dziecka ze wsparcia państwa – mówi Izabela Miazga, kierownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Kobiet bezrobotnych, niemogących z różnych przyczyn otrzymać zasiłku macierzyńskiego, studentek.

Nowe świadczenie przysługuje tym matkom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Uprawnione do jego pobierania będą m.in. osoby bezrobotne, utrzymujące się z rolnictwa, pracujące na umowach cywilnoprawnych, studentki. A także zatrudnione lub prowadzące  pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Jeśli urodzi się więcej niż jedno dziecko, okres pobierania nowego świadczenia rodzinnego zostanie wydłużony do 71 tygodni, a kwota pozostanie ta sama.

– To świadczenie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – dodaje Edyta Zaleszczak-Dyks, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w gdańskim MOPR. – Przewidziano dla nich proporcjonalnie krótszy okres pobierania świadczenia: od urodzenia dziecka do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni.

Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński lub korzystają z podobnych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

 

Złotówka za złotówkę

– Do tej pory wystarczyło, że rodzina przekroczyła nawet o kilka złotych wymagany do przyznania świadczeń rodzinnych próg dochodowy [674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem – red.], a już to świadczenie traciła – tłumaczy Izabela Miazga. – Od 1 stycznia 2016 roku ta zasada również się zmienia.  

Zgodnie z nowymi przepisami, czyli tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”, świadczenia rodzinne po przekroczeniu progu nie zostaną odebrane, ale wraz ze wzrostem dochodów rodziców będą stopniowo obniżane. Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana także o złotówkę.

– Weźmy czteroosobową rodzinę. Próg dochodowy, od którego można by jej przyznać świadczenia rodzinne, to 2696 zł, czyli cztery razy 674 zł – tłumaczy Izabela Miazga. – Obliczyliśmy, że miesięczna wysokość świadczeń przysługujących takiej rodzinie wyniosłaby 500 złotych. Jeśli dochód tej rodziny zwiększy się do 3 tys. zł, przekroczy kwotę progu o 304 zł. Dawniej rodzina straciłaby prawo do świadczeń, od nowego roku dostanie 196 zł miesięcznie – to kwota, którą otrzymujemy po odjęciu od 500 zł tych 304 zł. To jest nowy sposób liczenia, korzystniejszy dla rodzin.

  

Gdańszczanie ubiegający się o nowe świadczenie powinni składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Warszawskich 25, tel. 58 326 50 00, e-mail: dsr@mopr.gda.pl. W przypadku świadczenia na nowo narodzone dziecko osoba zainteresowana taką formą wsparcia powinna złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od jego narodzin. Jeżeli zrobi to później, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku.

Więcej na stronie MOPR w Gdańsku:

nowe świadczenie rodzicielskie

nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora