PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzisiaj 23. sesja Rady Miasta Gdańska. Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo - od godz. 9

Dzisiaj 23. sesja Rady Miasta Gdańska. Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo - od godz. 9
W najbliższy czwartek, 28 maja, odbędzie się druga już sesja miejskich radnych, która przeprowadzona zostanie zdalnie. Radni zajmą się tym razem 18 uchwałami dotyczącymi m.in. zmian w miejskim budżecie oraz przygotowanymi miejscowymi planami zagospodarowania. Sesja rozpocznie się o godz. 9. Portal gdansk.pl, tradycyjnie już, będzie transmitował jej przebieg na żywo.
W maju zaplanowano kolejną, przeprowadzaną zdalnie, sesję Rady Miasta Gdańska
W maju zaplanowano kolejną, przeprowadzaną zdalnie, sesję Rady Miasta Gdańska
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Najbliższa sesja odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, a więc 28 maja. To posiedzenie, podobnie jak to, które odbyło się w kwietniu br., przeprowadzone zostanie za pomocą dwóch systemów informatycznych. Radni będą debatować i głosować przed ekranami swoich komputerów, a przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak poprowadzi sesję z Nowego Ratusza. Samo posiedzenie odbędzie się przez aplikację MS Teams, natomiast głosowanie nad projektami uchwał - za pomocą oprogramowania "e-sesja". Radni mają swoje loginy i hasła, które będą wykorzystywać właśnie przy głosowaniu. Dzięki temu od razu widoczny będzie też wynik głosowania.

Na ekranach komputerów widoczne będą twarze tych radnych, którzy uruchomią kamerki w swoich laptopach, a przede wszystkim tych, którzy w danej chwili będą zabierać głos.

Prezydent Gdańska, jej zastępcy i dyrektorzy wydziałów w Urzędzie Miejskim, którzy będą przedstawiać poszczególne projekty uchwał, także będą podłączeni do wspomnianej aplikacji i także będą zabierać głos.

Sesję będzie transmitował na żywo nasz portal www.gdansk.pl, a więc każdy mieszkaniec będzie mógł śledzić na bieżąco jej przebieg. Zachęcamy do oglądania!

 

  Pierwsza "komputerowa" sesja Rady Miasta Gdańska. Radni chcą, by rząd nie zabierał 100 milionów zł

 

Porządek XXIII sesji Rady Miasta Gdańska:

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

2. Komunikaty:

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska:

„30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce”,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska.

3. Oświadczenia Klubów Radnych

 

Wszystkie Strony Miasta. Na najbliższej sesji radni uczczą 30. rocznicę polskiej samorządności

 

4. Uchwały:

 1. w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska (druk 629);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 624);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok (druk 625);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku (druk 627);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku (druk 628);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część centralna i północna w mieście Gdańsku (druk 612);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Radiowej i linii PKM w mieście Gdańsku (druk 613);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej w mieście Gdańsku (druk 619);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku (druk 614);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "HanseVerein - Verein zur Fӧrderung des internationalen Stӓdtebund DIE HANSE e.V." (HanseVerein - Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowego Związku Miast Hanzy HANZA/DIE HANSE e. V.) (druk 621);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

Jolanta Murawska – Biuro Prezydenta

 

 1. w sprawie nadania nazwy ulica Władysława Raatza (druk 622);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. w sprawie nadania nazwy Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939-1945 (druk 623);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 626);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o. (druk 616);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 615);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 617);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przekształcenia Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Podwale Staromiejskie 51/52 na ul. Grzegorza Piramowicza 1/2 w Gdańsku (druk 618);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku (druk 620);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5.Oświadczenie podjęte z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II (tekst)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl