PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uwaga uczniowie! Zmiana terminu zgłoszeń w konkursie ekologicznym „Nie lej wody”

Uwaga uczniowie! Zmiana terminu zgłoszeń w konkursie ekologicznym „Nie lej wody”
W związku z przedłużającą się nauką zdalną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizatorzy Konkursu Wszechartystycznego „Nie lej wody” informują, że wyznaczony został nowy termin nadsyłania prac konkursowych. Prace można przesyłać aż do 22 maja 2021 roku!
plakat_ grafika

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z całego województwa pomorskiego. Jego celem jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych, a także uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kwestie ochrony środowiska, w szczególności na zmiany klimatu. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Uczestnicy startują w różnych kategoriach, przygotowując jedną pracę, której tematem jest zapobieganie marnotrawieniu wody lub ukazanie zagrożeń dla wody, związanych ze zmianami klimatu.

Kategorie konkursowe:

  • tekst – np. wiersz, opowiadanie,
  • obraz – np. prace plastyczne, prace graficzne,
  • dźwięk – np. utwór muzyczny,
  • film

Każdy uczestnik może zgłosić swoje prace w maksymalnie dwóch kategoriach konkursowych. Prace można przesyłać aż do 22 maja 2021 roku! To nowy termin związany z przedłużającą się nauką zdalną w szkołach. Finał konkursu „Nie lej wody” przewidziano na początek czerwca 2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl