PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ruszyły zapisy na mieszkania z zasobów TBS "Motława" na Dolnym Mieście ZASADY

Ruszyły zapisy na mieszkania z zasobów TBS "Motława" na Dolnym Mieście ZASADY
Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnej edycji na lokale z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" w budynku przy ul. Wróbla 23. Zainteresowane osoby mają czas na złożenie wniosku do 28 września 2020. Do zasiedlenia jest prawie 40 nowych mieszkań różnej wielkości. Warto sprawdzić, jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać klucze.
Dla nowych lokatorów jest 39 kompletów kluczy w nowym budynku TBS Motława/ Kto je otrzyma?
Dla nowych lokatorów jest 39 kompletów kluczy w nowym budynku TBS Motława/ Kto je otrzyma?
www.gdansk.pl

 

- Już po raz drugi uruchamiamy program mieszkań z zasobów TBS z dopłatami do czynszów. Prowadzenie naboru w takiej formie zwiększa liczbę osób, które mogą starać się o własne mieszkanie. A to ważne, by szczególnie w rewitalizowanych dzielnicach, właśnie takich jak Dolne Miasto przybywało nam mieszkanek i mieszkańców.  – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu ,,Lokale przy ul. Wróbla 23 z dopłatą do czynszu’’. To druga edycja programu realizowanego dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Dolnym Mieście jest możliwa dzięki wsparciu sektora budownictwa społecznego w formie udzielenia preferencyjnego kredytu przy udziale finansowym Gminy Miasta Gdańska oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w postaci bezzwrotnego grantu. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

 

Dolne Miasto. Najładniejszy budek w historii TBS Motława został oddany mieszkańcom

 

Mieszkania dostępne w programie można obejrzeć odwiedzając stronę internetową TBS "Motława"

 

 • Nabór wniosków
  Aby złożyć wniosek o  zawarcie umowy najmu lokali w budynkach przy ul. Wróbla na Dolnym Mieście mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają czas od 7 do 28 września br. Do wynajmu przygotowano w tej formie 39 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji.

  Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków. Weryfikowane będą zarówno kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS. Dodatkowo uwzględniane będą punkty pierwszeństwa według regulaminu.

 • Do kogo adresowany jest program?
  Wnioski składać mogą mieszkanki i mieszkańcy Gdańska spełniający warunki zawarte w regulaminie programu ,,Lokale przy ul. Wróbla 23 z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Beneficjentami mają być gdańskie rodziny, które wpłacą partycypację i kaucję w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat.

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokali na Dolnym Mieście z zasobu TBS "Motława"?
Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:
 - udokumentują posiadanie wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku centrum życiowego w Gdańsku; obowiązek udokumentowania centrum życiowego spoczywa na wnioskodawcy,
 - nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
- spełniają kryteria dochodowe (tabelka poniżej):

 

Wielkość gospodarstwa domowego 

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne uzyskana z 3 miesięcy (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne uzyskana w roku 2019 (w zł)

1-osobowego 

2 929,02

4 325,94

2-osobowego 

3 604,94

6 488,90

3-osobowego 

4 280,87

8 922,24

4-osobowego 

5 182,11

10 814,84

5-osobowego 

6 083,34

12 977,81

6-osobowego 

7 209,89

15 140,78

7-osobowego 

8 336,43

17 303,74

 

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa).

Kryteria pierwszeństwa
W naborze obowiązują kryteria pierwszeństwa, które szczegółowo zostały określone w załączniku do Regulaminu programu (w załączniku). Wśród przykładowych kryteriów pierwszeństwa znajdują się m.in. wiek do 35 roku życia u osób, które samotnie lub wspólnie ze współmałżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu wychowują co najmniej jedno dziecko, ale także nieposiadających dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym.

Punkty uzyskują również osoby, które udokumentują m.in.:
 - posiadanie statusu studenta lub absolwenta uczelni, statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub repatrianta
-posiadanie Karty Polaka
- posiadanie centrum życiowego w Gdańsku
- rozliczanie się z podatku dochodowego na terenie Gminy Miasta Gdańska
- legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy
- ukończenie 65 roku życia wnioskodawcy
- nieprzerwalne pozostawanie na wykazie osób-rodzin wyrażających wolę wynajęcia mieszkania stanowiącego własność TBS od dnia umieszczenia wniosku o zawarcie umowy najmu pierwszego lokalu mieszkalnego w Gdańsku z zasobu TBS (pozostawanie na wykazie – minimum rok od umieszczenia na nim)

Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.

 

Lokale dostępne w programie

WRÓBLA 23

Kondygnacja

Nr mieszkania

Kategoria mieszkania

Łączna pow. użytkowa m2

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1

1P+A

32,44

6 423,12

35 684,00

535,26

parter

2

2P+A

46,10

9 127,80

50 710,00

760,65

parter

3                                      

2P+A

47,23

9 351,54

51 953,00

779,30

parter

4

3P+A

62,41

12 357,18

68 651,00

1 029,77

I piętro

5

3P+K

66,57

13 180,86

73 227,00

1 098,41

I piętro

6

2P+A

49,74

9 848,52

54 714,00

820,71

I piętro

7

2P+A

47,13

9 331,74

51 843,00

777,65

I piętro

8

3P+A

60,45

11 969,10

66 495,00

997,43

I piętro

9

2P+A

42,59

8 432,82

46 849,00

702,74

I piętro

10

2P+A

44,05

8 721,90

48 455,00

726,83

I piętro

11

2P+A

51,38

10 173,24

56 518,00

847,77

II piętro

12

3P+K

66,49

13 165,02

73 139,00

1 097,09

II piętro

13

2P+A

49,74

9 848,52

54 714,00

820,71

II piętro

14

2P+A

47,13

9 331,74

51 843,00

777,65

II piętro

15

3P+A

60,46

11 971,08

66 506,00

997,59

II piętro

16

2P+A

42,59

8 432,82

46 849,00

702,74

II piętro

17

2P+A

44,05

8 721,90

48 455,00

726,83

II piętro

18

2P+A

51,38

10 173,24

56 518,00

847,77

III piętro

19

3P+K

66,40

13 147,20

73 040,00

1 095,60

III piętro

20

2P+A

49,74

9 848,52

54 714,00

820,71

III piętro

21

2P+A

47,13

9 331,74

51 843,00

777,65

III piętro

22

3P+A

60,37

11 953,26

66 407,00

996,11

III piętro

23

2P+A

42,59

8 432,82

46 849,00

702,74

III piętro

24

2P+A

44,05

8 721,90

48 455,00

726,83

III piętro

25

2P+A

51,28

10 153,44

56 408,00

846,12

IV piętro

26

3P+K

66,40

13 147,20

73 040,00

1 095,60

IV piętro

27

2P+A

49,74

9 848,52

54 714,00

820,71

IV piętro

28

2P+A

47,13

9 331,74

51 843,00

777,65

IV piętro

29

3P+A

60,37

11 953,26

66 407,00

996,11

IV piętro

30

2P+A

42,59

8 432,82

46 849,00

702,74

IV piętro

31

2P+A

44,05

8 721,90

48 455,00

726,83

IV piętro

32

2P+A

51,28

10 153,44

56 408,00

846,12

V piętro

33

3P+A

57,08

11 301,84

62 788,00

941,82

V piętro

34

2P+A

36,27

7 181,46

39 897,00

598,46

V piętro

35

2P+A

42,51

8 416,98

46 761,00

701,42

V piętro

36

3P+A

63,55

12 582,90

69 905,00

1 048,58

V piętro

37

2P+A

42,59

8 432,82

46 849,00

702,74

V piętro

38

2P+A

44,05

8 721,90

48 455,00

726,83

V piętro

39

2P+A

48,24

9 551,52

53 064,00

795,96

 

Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych rzutów lokali na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. http://www.tbsmotlawa.pl/.

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?
Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" przy ul. Wróbla wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Wróbla 23 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

 

Ilość

osób

Miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2018 (w zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

4 426,35

20,00

2

6 885,44

35,00

3

8 852,71

50,00

4

10 819,97

65,00

5

12 787,24

80,00

6

14 754,51

95,00

7

16 721,78

110,00

 

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) – składka na ubezpieczenie zdrowotne – podatek dochodowy od osób fizycznych.
Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.
Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.

 

Kolejne mieszkania TBS na Dolnym Mieście. W tym trzy dla rodzin z zagranicy

 

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

 

 • Termin składania wniosków
  7 września - 28 września tj. 21 dni od dnia ogłoszenia naboru

O zachowaniu terminu decyduje:

1) data wpływu wniosku z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

2) data wpływu skanu wniosku i załączników na adres email: wgk@gdansk.gda.pl;

3) dzień wrzucenia wniosku z załącznikami do wrzutni wybranej spośród wrzutni zlokalizowanych: przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (przy wejściu na Salę Obsługi Mieszkańców), przy ul. Wilanowskiej 2 (przy stanowisku informacji), przy ul. Partyzantów 74 (przy wejściu na I piętro).

 

 • Miejsce składania wniosków i dokumentów
  Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
  mailowo na adres: wgk@gdansk.gda.pl
  Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:

- dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 miesięcy tj. czerwiec 2020 r., lipiec 2020 r. i sierpień 2020 r. (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania)

- deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania)

- dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2019 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2019 roku oraz rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT) za 2019 rok

- umowę o pracę lub decyzję o przyznanych zasiłkach

- dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku

inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia)

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerami tel. 58 323 69 46 i 58 323 69 09.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze