PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Usprawnienie współpracy z lokalnymi społecznościami - nowe biuro wsparcia dla rad dzielnic

Usprawnienie współpracy z lokalnymi społecznościami - nowe biuro wsparcia dla rad dzielnic
Lepsza współpraca z lokalnymi społecznościami, miejsce konsultacji, wsparcia i opracowania wspólnych rozwiązań. Do końca czerwca powstanie w Gdańsku nowe biuro odpowiedzialne za współpracę i obsługę rad dzielnic. Drugim jego zadaniem będzie koordynacja i prowadzeniem spraw związanych z Budżetem Obywatelskim.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, z tyłu od lewej: Beata Dunajewska przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska w radzie miasta, Sylwia Betlej - kierownik nowego biura odpowiadającego m.in. za współpracę z radami dzielnic
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, z tyłu od lewej: Beata Dunajewska przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska w radzie miasta, Sylwia Betlej - kierownik nowego biura odpowiadającego m.in. za współpracę z radami dzielnic
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zmiany ogłoszono podczas konferencji prasowej, w środę, 26 maja.

Głównym zadaniem nowego biura będzie wypracowanie takich narzędzi i form kontaktu, które poszerzą pole współpracy pomiędzy urzędem i jego jednostkami a radami oraz ułatwią radnym tzw. pracę w terenie. Biuro skupi w jednym miejscu obsługę rad, która do tej pory była rozproszona po kilku wydziałach i jednostkach - będzie tzw. pierwszym okienkiem. W tym jednym miejscu będzie można przekazać dokumenty czy uzyskać pomoc w zgłaszanych sprawach dzielnicowych.

- Nasze działanie to odpowiedź na liczne sygnały od przedstawicieli społeczników, aktywistów, bo tak traktuję te 567 osób, które pracują w 35 dzielnicach naszego miasta, bo w każdej z dzielnic działa rada – mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Dyrektorką nowo powołanego biura została Sylwia Betlej, która pracuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku od 2006 roku i do tej pory była kierownikiem Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic.

Sylwia Betlej, dyrektor nowego biura w Urzędzie Miasta Gdańska
Sylwia Betlej, dyrektorka nowego biura w Urzędzie Miasta Gdańska
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Powstanie biura jest między innymi odpowiedzią na potrzeby i głosy, które spływały do nas chociażby w procesie konsultacji społecznych. Ma to także związek z tym, że od 2019 r. znacząco wzrosła wysokość środków finansowych dla dzielnic - tłumaczyła Sylwia Betlej. - O ile w latach 2015 – 2018 była to kwoto około 2 mln rocznie, tak od 2019 r. jest to prawie 7 mln rocznie. Za tym idzie większa liczba zadań, a więc i wniosków do obsługi po stronie urzędu, ale także zaangażowania radnych w różne procesy organizacyjne. Widzimy potrzebę uregulowania współpracy. Państwo radni pracują w terenie, znają mieszkańców dzielnic i ich potrzeby bliżej niż my. My natomiast jesteśmy w urzędzie, pracujemy z procedurami i różnymi przepisami prawa. Poprzez dialog, wymianę spostrzeżeń i współpracę możemy wypracować wspólnie działania z korzyścią dla mieszkańców lokalnych społeczności. Chcemy być wsparciem i stworzyć miejsce, gdzie możemy wspólnie dyskutować różnego rodzaju rozwiązania. Liczę tutaj na współpracę z radnymi dzielnic, na to, że razem wypracujemy te najważniejsze rozwiązania do obszarów, które trzeba usprawnić.

 

W stałym kontakcie z radami dzielnic

Prezydent Gdańska wspomniała także o różnych formach kontaktu, jakie funkcjonują pomiędzy urzędem a radami dzielnic. Są to regularne zebrania zarządów rad, które z powodu pandemii, nie mogą odbywać się w tradycyjnej formie, ale są  kontynuowane online poprzez aplikację Teams. Prezydent Gdańska od 2019 roku regularnie także spotyka się z przedstawicielami rad, początkowo w ich siedzibach, a od 2020 roku w formule spacerów po dzielnicy. Dotychczas odbyło się 12 spotkań, terminarz jednak jest już rozpisany do końca roku. Spotkania z radnymi koncertują się na wielu lokalnych tematach, jak remonty chodników, naprawy dróg, poprawa oświetlenia, nierzadko poruszane są również tematy społeczne dotyczące bardzo indywidualnych sytuacji mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy.

Ostatnio spotkałam się z radnymi dzielnic Młyniska i Górki Zachodnie. W czerwcu mamy zaplanowane aż trzy spacery w dzielnicach: Kokoszki, Matarnia i Siedlce – zapowiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

 

 

ZAPIS FILMOWY KONFERENCJI

 

 

Propozycja podwyżek diet radnych dzielnic

W konferencji wzięła także udział Beata Dunajewska, miejska radna, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska, która przedstawiła szczegóły interpelacji dotyczącej podwyżek diet dla radnych dzielnic.

- Zaangażowanie społeczne to nie tylko satysfakcja z działań na rzecz lokalnych społeczności, ale też konkretne wydatki organizacyjne, choćby przejazdy. Dlatego też 25 maja do Rady Miasta wpłynęła interpelacja klubu Wszystko dla Gdańska, by podnieść diety dla funkcyjnych osób z zarządów rad dzielnic o 50 procent, co – mamy nadzieję – wkrótce nastąpi – mówiła Beata Dunajewska.

Po rozpatrzeniu i ewentualnej akceptacji propozycji przewodniczący zarządu otrzyma 900 zł (obecnie 600 zł),  jego zastępca otrzyma 450 zł (obecnie 300 zł), przewodniczący rady - 450 zł (obecnie 300 zł).

Beata Dunajewska ogłosiła przedstawienie interpelacji w sprawie podwyżek diet dla osób funkcyjnych w radach dzielnic
Beata Dunajewska ogłosiła przedstawienie interpelacji w sprawie podwyżek diet dla osób funkcyjnych w radach dzielnic
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

oprac. IB

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze