PORTAL MIASTA GDAŃSKA

10-lecie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Tort oraz życzenia od prezydent, a także od przewodniczących

10-lecie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Tort oraz życzenia od prezydent, a także od przewodniczących
Urodzinowe spotkanie Młodzieżowej Rady zorganizowano w środę, 29 września, w Nowym Ratuszu. Poza radnymi MRMG, w uroczystości wzięła też udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Środowe spotkanie było okazją do wspomnień, życzeń, ale też przedstawienia pomysłów na działalność tej Rady w bliższej i dalszej przyszłości.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Urodzinowe spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zorganizowano w środę, 29 września, w Nowym Ratuszu
Urodzinowe spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zorganizowano w środę, 29 września, w Nowym Ratuszu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Młodzieżową Radę Miasta Gdańska powołano uchwałą Rady Miasta Gdańska 26 maja 2011 r. Od tego czasu pełni ona funkcję doradczo-konsultacyjną dla RMG i Prezydenta Miasta Gdańska, współpracuje z samorządami szkolnymi i podejmuje działania na rzecz gdańskiej młodzieży.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się w dniach 26 września - 3 października 2011 roku. Radni MRMG wybierani są na wzór rady miejskiej w sześciu okręgach wyborczych. Podczas sesji podejmują uchwały, które nie są przepisami prawodawczymi, ale mają charakter doradczy dla Rady Miasta Gdańska.

Na środową uroczystość zaproszono wszystkich przewodniczących poprzednich kadencji RMG: Wojciecha Dudzica, Michała Orfina, Paulinę Nowak i Olafa Szczełuszczenko. Obecnych przywitała Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, Agnieszka Owczarczak.

- Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się jesienią 2011 r. Od tamtej pory, co dwa lata, młodzi ludzie w gdańskich szkołach podstawowych (w 7. i 8. klasach) oraz w szkołach ponadpodstawowych wybierają swoich przedstawicieli. Dzięki nim wy możecie być dziś razem z nami. Kadencja, która obecnie trwa, jest już piątą - przypomniała Przewodnicząca Agnieszka Owczarczak. - Z założenia, Młodzieżowa Rada Miasta ma pełnić funkcje doradcze dla Radnych Miasta Gdańska oraz dla Prezydent Gdańska, współpracować z samorządami szkolnymi i podejmować działania na rzecz gdańskiej młodzieży. I tymi wszystkimi zadaniami dotychczasowe Młodzieżowe Rady się zajmowały.

Wśród ważniejszych działań, które podjęła MRMG, Agnieszka Owczarczak wymieniła m.in. organizację i udział w debatach, na które młodzi radni zapraszali lokalnych i krajowych polityków, wywiady prowadzone online z różnymi "ciekawymi ludźmi", a także przygotowany w tej kadencji raport poświęcony zamknięciu uczniów w domach i zdalnej nauce w związku z panującą pandemią. Przewodnicząca Owczarczak wspomniała też o działalności charytatywnej młodych radnych i organizowanych przez nich konkursach czy wydarzeniach sportowych dedykowanych młodzieży.

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, zwracała z kolei uwagę na to, że MRMG jest miejscem, w którym młodzi radni nabywają cechy, które przydają się w dorosłym życiu, w społeczeństwie obywatelskim.

- Kiedy myślę o Młodzieżowej Radzie Miasta, to myślę przede wszystkim o tym, że jesteście w dużym stopniu uosobieniem sentencji towarzyszącej naszemu herbowi: "Nec temere, nec timide - Odważnie, ale z rozwagą". A to dlatego, że trzeba być odważnym, żeby tę rękawicę podjąć, stanąć w wyborcze szranki, ale później trzeba być odważnym, by różne tematy podejmować. A rozwaga? Myślę, że przejawia się ona w wielu innych cechach, w tym, że dyskutujecie, rozmawiacie, ścieracie się. Poznajecie to, co w demokracji bywa trudne: umiejętność budowy kompromisu wtedy, kiedy myślicie zupełnie inaczej. Myślę, że dziś cenną wartością jest dialog i dojście do porozumienia - podkreślała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Nie ukrywam, że pokładam wielką nadzieję w pracy i działalności młodzieżowych radnych.

 

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska jest obecnie Hubert Zawadzki
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska jest obecnie Hubert Zawadzki
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Hubert Zawadzki przed tygodniem został wybrany na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Zastąpił na tym stanowisku Jakuba Hamanowicza, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

- Czuję się dumny, że znajdujemy się dziś w tym miejscu - po 10 latach, które pokazują, jak bardzo ta Młodzieżowa Rada się rozwinęła, i w którym miejscu ona teraz jest. Wydaje mi się, że pomimo tego, co my wszyscy przeżywamy wewnętrznie - w jakiś sposób przeżywamy ze sobą interakcje, pięknie czasem się ze sobą nie zgadzamy - to nasza działalność, to wszystko, ma w sobie jakąś magię - stwierdził przewodniczący Hubert Zawadzki.

 

Jednym z pierwszych przewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska był Wojciech Dudzic. Nie zabrakło go podczas uroczystego spotkania z okazji 10-lecia MRMG w Nowym Ratuszu.

- Dostaliśmy się do Młodzieżowej Rady Miasta w pierwszej kadencji. To był zaszczyt, fajny czas dla nas, coś nowego. Początki jednak nie były łatwe przez to, że mieliśmy słaby start, bo przez dłuższy czas mieliśmy problemy z zebraniem kworum (minimalnej liczby radnych umożliwiającej rozpoczęcie obrad - dop. red.). Nie umieliśmy się zebrać. Nasze niezaangażowanie widzieli starsi radni i radne z Rady Miasta Gdańska, przez co trudniej było nam współpracować - nie ukrywał Wojciech Dudzic, przyznając jednocześnie, że wiele się nauczył w MRMG. - Wy jesteście jednym zespołem, drużyną, możecie dużo zmienić, bo dziś głos młodych ludzi jest coraz bardziej dostrzegalny. Nie jest tak jak kiedyś. Możecie działać na różnych płaszczyznach. Myślę, że sporo jest do zrobienia w kwestii np. promowania szczepień. Młodzi ludzie często nie wiedzą, jaką decyzję podjąć.

 

Michał Orfin (z lewej) i Wojciech Dudzic byli przewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska pierwszej kadencji
Michał Orfin (z lewej) i Wojciech Dudzic byli przewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska pierwszej kadencji
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Michał Orfin, także przewodniczący MRMG pierwszej kadencji, również wspominał trudne początki, ale przypomniał też, że Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska powstała m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu w tę kwestię Agnieszki Rezmer, dziś Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Chełm.

- Agnieszka nigdy nie została radną MRMG. Ona kończyła już swoją edukację w liceum, kiedy wpadła na pomysł, żeby tą Młodzieżową Radę w naszym mieście powołać. Chyba ze dwa lata chodziła za radnymi "dorosłej" Rady Miasta, żeby to w końcu przegłosowali. Jest więc taką matką chrzestną MRMG - zaznaczył Michał Orfin. - Kiedy Rada Miasta przegłosowała w końcu uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady, Agnieszka była już studentką. Ze względu na wiek nie mogła więc już kandydować.

Jakub Hamanowicz, który pełnił funkcję przewodniczącego MRMG w obecnej kadencji, stwierdził, że Radom każdej kadencji przyświecało jednoczenie radnych.

- Oczywiście zdarzały się też spory, ale myślę, że z każdej kadencji wychodziły dobre inicjatywy - ocenił Jakub Hamanowicz. - Wszystkim nam powinna przyświecać idea działania dla innych, skromność i to, co moim zdaniem najważniejsze - służba dla dobra wspólnego. Tego wszystkim życzę.

Po oficjalnych przemówieniach pojawił się urodzinowy tort i okazja do kolejnych wspomnień z poprzednich kadencji MRMG.

 

Na 10. urodzinach MRMG nie mogło zabraknąć ogromnego tortu
Na 10. urodzinach MRMG nie mogło zabraknąć ogromnego tortu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska zasiada 34 radnych, a obraduje ona na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w sali obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie1. Kadencja Rady trwa dwa lata. Na początku 2020 roku rozpoczęła się V kadencja MRMG.

Procedura wyborcza Rady polega na przeprowadzeniu w szkołach wyborów spośród uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych w celu wyłonienia po dwóch kandydatów do Zgromadzenia Elektorów danego okręgu. W Gdańsku jest 6 okręgów wyborczych. Zgromadzenie Elektorów wybiera spośród siebie członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

 

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze