PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Tak będzie wyglądał Rynek Oruński. Jest już koncepcja zagospodarowania

Tak będzie wyglądał Rynek Oruński. Jest już koncepcja zagospodarowania
Znamy już wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Kolejnym krokiem ku realizacji inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której ruszy przebudowa.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego
I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego
Studiomania

 

Rynek Oruński, z racji swej lokalizacji, a także otoczenia zabytkowymi budynkami, to wyjątkowa przestrzeń. Gdy Orunia nie leżała jeszcze w granicach Gdańska, funkcjonujący w rejonie ulicy Gościnnej rynek był miejscem, w którym skupiało się życie lokalnej społeczności, tutaj też działały najważniejsze instytucje. Mieszkańcy dostrzegają potencjał tego miejsca i liczą na przywrócenie mu dawnej świetności. W listopadzie 2017 r. wzięli udział w zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacjach, podczas których wraz z architektami zastanawiali się nad możliwymi do wprowadzenia zmianami na rynku. Wypracowane wówczas postulaty posłużyły jako jedne z konkursowych wytycznych.

W konkursie wzięło udział pięć prac. Pierwszą nagrodę (14 tys. zł) otrzymała koncepcja autorstwa biura projektowego Studiomania. Jury postanowiło wyróżnić także dwie inne prace: drugą nagrodę (12 tys. zł) otrzymał zespół w składzie: Kaja Chrosczilewska i Martina Troilo, a trzecią (4 tys. zł) – Tomasz Japa, Ewa Potapow, Mateusz Sylwestrzak i Zofia Zuchowicz.

 

Jurorzy docenili zwycięzców z pracowni Studiomania za nadanie projektowanej przestrzeń klimatu małego placu rynkowego na przedmieściu, na którym łatwo będzie można zmienić aranżację i dostosować ją do bieżących potrzeb
Jurorzy docenili zwycięzców z pracowni Studiomania za nadanie projektowanej przestrzeń klimatu małego placu rynkowego na przedmieściu, na którym łatwo będzie można zmienić aranżację i dostosować ją do bieżących potrzeb
Studiomania

 

33-962676_100X70-6
Studiomania

 

Wyniki ogłoszono 15 czerwca 2019 r. Jury wysoko oceniło zwycięską koncepcję za wyraźną wizję, w oparciu o którą praca powstała. Uznano, że dobrana, jednolita kolorystyka nawierzchni placu pozwoli na stworzenie spójnej przestrzeni z dominantą w postaci zabytkowego kościoła św. Jana Bosko i podkreśli historyczny charakter miejsca. W efekcie przestrzeń zyska klimat małego placu rynkowego na przedmieściu, na którym łatwo będzie można zmienić aranżację i dostosować ją do bieżących potrzeb. Zdaniem jury, interesujące rozwiązanie polega na zlokalizowaniu stoisk handlowych wzdłuż chodnika prowadzącego do stacji SKM. Aprobatę jury zyskały także rozwiązania zaproponowane dla dwóch zielonych skwerów. Zostały one zaprojektowane w odrębny sposób, wynikający z ich historii. Dla skweru im. Danuty Siedzikówny „Inki” inspiracją związaną z życiem Oruni był krajobraz Żuław, a dla tzw. skweru przy torach – dawny cmentarz.   

Jury przedstawiło zwycięzcom kilka zaleceń pokonkursowych. Wśród nich znalazły się m.in.: dopracowanie systemu odwodnienia placu, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i chłonnej na skwerze „Inki”, przedstawienie w czytelny sposób organizacji ruchu kołowego na rynku, przeanalizowanie możliwości wykonania przejścia pieszego przez Trakt św. Wojciecha, a także poszerzenie ukośnych przejść przez park przy torach. Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

 

II nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku Oruńskiego
II nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku Oruńskiego
Kaja Chrosczilewska i Martina Troilo

 

III miejsce w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku Oruńskiego
III miejsce w konkursie na koncepcję zagospodarowania Rynku Oruńskiego
Tomasz Japa, Ewa Potapow, Mateusz Sylwestrzak i Zofia Zuchowicz

 

Od 17 do 28 czerwca wszystkie konkursowe prace będą prezentowane w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro). Z wizjami projektantów można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na wystawę.

Więcej wizualizacji projektów zobaczyć można TUTAJ.

To kolejny już konkurs na koncepcję zagospodarowania obszaru objętego programem rewitalizacji w Gdańsku. W marcu br. wybrano koncepcję dla Placu Wałowego.

Informacje nt. konkursu oraz wyniki z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne pod tym linkiem.

oprac. IB

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze