PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Plac Wałowy – jest już koncepcja zagospodarowania. WIZUALIZACJE

Plac Wałowy – jest już koncepcja zagospodarowania. WIZUALIZACJE
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wałowego. Pierwsze miejsce zdobyła propozycja pracowni Gzowski Architekci. Następnym krokiem w kierunku realizacji inwestycji będzie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcia prac budowlanych można spodziewać się w 2021 roku.
Zwycięska koncepcja zagospodarowania Placu Wałowego autorstwa pracowni Gzowski Architekci
Zwycięska koncepcja zagospodarowania Placu Wałowego autorstwa pracowni Gzowski Architekci
materiały BRG

 

Plac Wałowy, zlokalizowany na Starym Przedmieściu, przed wojną był terenem rekreacyjnym, a w jego centralnym punkcie znajdowała się reprezentacyjna fontanna. To miejsce, podobnie jak trzy pozostałe tereny objęte w projektach rewitalizacji konkursami urbanistyczno-architektonicznymi, mieszkańcy wskazali jako szczególnie dla nich istotne i wymagające odnowienia.

Na temat Placu Wałowego Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konsultacje, podczas których mieszkańcy wspólnie z projektantami wypracowali najważniejsze wytyczne dotyczące jego zagospodarowania.

Następnie BRG rozpisało konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu, a postulaty mieszkańców zostały zawarte w jego regulaminie konkursu i stanowiły jedno z kryteriów oceny prac konkursowych.

 

Jury doceniło oryginalny pomysł projektowy pracowni Gzowski Architekci
Jury doceniło oryginalny pomysł projektowy pracowni Gzowski Architekci
materiały BRG

 

W konkursie wzięły udział trzy z czterech zgłoszonych prac (jedna nie została dopuszczona ze względów formalnych). Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych oraz odpowiada na postulaty mieszkańców, jury uznało koncepcję pracowni Gzowski Architekci. Zwycięskie biuro architektoniczne otrzymało nagrodę w wysokości 18 tys. zł. Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Świetlna pergola zaproponowana przez laureatów I nagrody, po zmierzchu podkreśli piękno zieleni parkowej placu Wałowego, natomiast w ciągu dnia będzie stanowić jeden z elementów małej architektury
Świetlna pergola w formie koła zaproponowana przez laureatów I nagrody, po zmierzchu podkreśli piękno zieleni parkowej placu Wałowego, natomiast w ciągu dnia będzie stanowić jeden z elementów małej architektury
materiały BRG

 

Jury przyznało także drugą nagrodę w wysokości 12 tys. zł, którą trafiła do pracowni Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Koncepcja pracowni Garden Concept Architekci Krajobrazu zdobyła II nagrodę w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne Placu Wałowego w Gdańsku
Koncepcja pracowni Garden Concept Architekci Krajobrazu zdobyła II nagrodę w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne Placu Wałowego w Gdańsku
materiały BRG

 

Projekt Garden Concept Architekci Krajobrazu (II miejsce) w wersji po zmierzchu
Projekt Garden Concept Architekci Krajobrazu (II miejsce) w wersji po zmierzchu
materiały BRG

 

Trzeciej nagrody nie przyznano.

 

W konkursie udział brała także koncepcja zagospodarowania autorstwa pracowni Greenbox Architekci
W konkursie udział brała także koncepcja zagospodarowania autorstwa pracowni Greenbox Architekci
materiały BRG

 

W zwycięskiej koncepcji jury doceniło przede wszystkim oryginalny pomysł projektowy. Zaproponowane rozwiązania dotyczące małej architektury, nawierzchni czy oświetlenia nie zdominowały, zdaniem oceniających, historycznego charakteru przestrzeni, ale wzmocniły jej wyraz plastyczny i walory użytkowe.

Świetlna pergola po zmierzchu podkreśli piękno zieleni parkowej, natomiast w ciągu dnia będzie stanowić jeden z elementów małej architektury. Zdaniem jurorów na uwagę w zwycięskiej koncepcji zasługuje również integracja całego terenu objętego konkursem, jego uporządkowanie i poszerzenie funkcjonalnej przestrzeni placu. Co ważne - organizując przestrzeń Placu i jego otoczenia - wyraźny priorytet nadano ruchowi pieszemu. Ponadto wyeksponowano także miejsce przebiegu średniowiecznych fortyfikacji i zintegrowano rejon Baszty pod Zrębem z nabrzeżem Motławy.

Wśród zaleceń pokonkursowych dla laureata konkursu, jurorzy wskazali, m.in. na ograniczenie powierzchni nieprzepuszczających wodę na rzecz nawierzchni chłonnych czy wypracowanie powiązania dla ul. Żabi Kruk z ul. Pod Zrębem.

Do 29 marca trzy konkursowe koncepcje będą prezentowane w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2). Prace można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

Więcej plansz prezentujących trzy konkursowe koncepcje są obejrzeć można na stronie internetowej BRG.

 

Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji, której spodziewać można się w 2021 r.

 

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze