Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strefa Ograniczonego Dostępu na Głównym Mieście - jak ją udoskonalić?

W najbliższych latach szykują się spore zmiany w Strefie Ograniczonego Dostępu na Głównym Mieście. Ich celem jest poprawa efektywności zarządzania tym obszarem, na którym ruch samochodowy powinien być zdecydowanie mniejszy niż obecnie. Propozycje inteligentnych rozwiązań parkingowych dla najcenniejszego obszaru Gdańska powstają m.in podczas konsultacji z entuzjastami innowacji.

Strefa Ograniczonego Dostępu na Głównym Mieście - jak ją udoskonalić?
A
A
data publikacji: 15 lutego 2018 r.

Witamy w Strefie Ograniczonego Dostępu na Głównym Mieście, bramki przy wjeździe od strony ul. Kołodziejskiej
Witamy w Strefie Ograniczonego Dostępu na Głównym Mieście, bramki przy wjeździe od strony ul. Kołodziejskiej
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Miasto Gdańsk jest jednym z uczestników projektu SOLEZ skupiającego 10 partnerów ze środkowej Europy. Opiera się on na założeniu, że ograniczenie ruchu w centrach miast jest kluczem do zmniejszenia zatłoczenia dróg, zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu w całym mieście, chroniąc jednocześnie i wzmacniając objęty ograniczeniem obszar. 

Każdy z partnerów projektu wypracowuje swój indywidualny program działania na najbliższe lata, którego nadrzędnym celem jest właśnie obniżenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z pojazdów mechanicznych w sercu metropolii. Gdańsk przygotować ma m.in inteligentne rozwiązania parkingowe dla Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) na Głównym Mieście. 


GRANICE SOD ZAZNACZONE NA PONIŻSZEJ MAPCE

gdansk.pl

I właśnie zagadnieniu inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu SOD poświęcone było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 13 lutego w Instytucie Kultury Miejskiej. Gospodarzami wydarzenia byli Karina Rembiewska - menadżerka Śródmieścia i koordynatorka projektu SOLEZ w Gdańsku oraz Tomasz Wawrzonek - miejski inżynier ruchu w naszym mieście. W konsultacjach przeprowadzonych w formie warsztatów uczestniczyli przedstawiciele społeczności Civic HUB. Skupia ona przedstawicieli stowarzyszeń i osoby prywatne, które wierzą w moc innowacji w kreowaniu pozytywnych zmian społecznych. W tym gronie znaleźć można zawodowych “znawców” innowacji technologicznych, czyli programistów, ale nie tylko.

- Obecnie zarządzanie strefą odbywa się ręcznie, za pomocą kilku rodzajów papierowych wjazdówek wydawanych na rok przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni: mieszkańcom, ekipom remontowym, dostawcom, posiadaczom abonamentów - wylicza Karina Rembiewska. - Zasadność poruszania się pojazdów po strefie kontrolują wyrywkowo strażnicy miejscy, sprawdzając identyfikatory na wyjazdach z ograniczonego obszaru. Chcielibyśmy przebudować strefę, domknąć ją za pomocą automatycznych słupków (pilomatów), które funkcjonują zresztą już dziś, ale zarządzać nią za pomocą rozwiązań informatycznych pozwalających także mierzyć poziom ruchu. Do końca roku powstanie konkretny projekt takiego rozwiązania. Dziś chcielibyśmy zebrać od was wolne pomysły, które mamy nadzieję wdrożyć po pewnej obróbce.


Karina Rembiewska, menadżerka Śródmieścia i koordynatorka projektu SOLEZ w Gdańsku
Karina Rembiewska, menadżerka Śródmieścia i koordynatorka projektu SOLEZ w Gdańsku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Eliminacja nieautoryzowanych wjazdów na teren SOD to problem, z którym powinniśmy radzić sobie lepiej. Zdarza się, że samochody bez prawa pobytu w strefie dojeżdżają nawet do ciągów pieszych, do których dostęp jest już ewidentnie ograniczony. Często wynika to po prostu z braku znajomości przepisów - dodaje Tomasz Wawrzonek. - Moim zdaniem sprawą kluczową dla dobrego funkcjonowania strefy jest efektywne zarządzanie dostawami na jej terenie.

Uczestnicy warsztatów zaproponowali szereg rozwiązań “zaprzęgających” nowe technologie do zarządzania strefą. Dla większości osób najlepsza byłaby weryfikacja dostępu na podstawie bazy numerów rejestracyjnych pojazdów osób stale uprawnionych do wjazdu do strefy, które “na bramce” sczytywane byłyby za pomocą systemu kamer. Pozasystemowe wjazdy na żądanie (kurierzy, goście hotelowi, taksówki) odbywałyby się poprzez rejestrację na stronie internetowej systemu przez podmioty do tego uprawnione (czyli prowadzące działalność w strefie i mieszkańców, którzy “zapraszają” konkretny pojazd). Dostęp w tym przypadku byłby możliwy jednorazowo, w określonym przedziale czasowym.

Był też pomysł, aby system kontroli oprzeć na infrastrukturze radiowej, którą gęsto pokryte jest całe Śródmieście i która umożliwia identyfikację użytkowników (a nie - konkretnych pojazdów!) za pomocą telefonów komórkowych, o połowę mniejszych urządzeń identyfikujących, tzw. e-kluczy lub poprzez autoryzującą użytkownika aplikację. Kamery miałby w tym przypadku stanowić tylko dodatkowe wsparcie. Pomysłodawcy tego rozwiązania podkreślili, że większość ulic w strefie powinna być jednokierunkowa, co ułatwi obsługę pilomatów i zarządzanie systemem.


Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech grupach
Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech grupach
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Civic HUB to organizacja (jej założyciele nazywają ją “przestrzenią”) całkiem świeża - zainaugurowała swoją działalność pod koniec ubiegłego roku.


Jak można przeczytać na profilu Civic HUB na Fb: 'Civic HUB to miejsce spotkań dla lokalnych grup, stowarzyszeń i indywidualnych osób zainteresowanych pozytywnymi zmianami społecznymi, przy użyciu innowacji. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się idee otwartych danych i otwartego kodu, smart city, hacktywizmu, ruchów miejskich i obywatelskiej aktywności. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i danych, wspólnie dążymy do poprawy miejsca, w którym mieszkamy i pracujemy".


Najbliższe otwarte otwarte dla wszystkich chętnych spotkanie Civic HUB pod hasłem “Dane szeroko otwarte. Informacja gospodarcza: pełne zanurzenie” odbędzie się 20 lutego w City Meble Gdańsk (ul. Grunwaldzka 211) w godz. 18.00-19.30.


Arek Hajduk, współzałożyciel i prezes Transparent Data - firmy technologicznej skupiającej się na obszarze informacji gospodarczej - opowie o tym jak pracuje się z otwartymi danymi na co dzień. Następnie Jakub Marchiwicki opowie o (i przede wszystkim zaprezentuje w praktyce) pracę z otwartymi danymi ZTM.


Projekt SOLEZ jest finansowany ze środków Programu INTERREG dla Europy Środkowej. Program wspiera współpracę instytucji ponad granicami na rzecz rozwoju miast i regionów w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Włoszech, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech i na Słowenii.-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl