PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Do ul. Zimnej na Stogach dojedziemy tramwajem w połowie października

Do ul. Zimnej na Stogach dojedziemy tramwajem w połowie października
Przebudowa linii tramwajowej na gdańskich Stogach trwa od lata 2018 roku. To jedna z największych inwestycji drogowych prowadzonych obecnie na terenie Gdańska. Z uwagi na występujące w trakcie realizacji nieprzewidziane zdarzenia, termin zakończenia przebudowy zostanie przedłużony. Torowiskiem na odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej tramwaje pojadą od 15 października br., do plaży dojadą w połowie 2020 roku.
Ul. Stryjewskiego na Stogach w trakcie remontu
Ul. Stryjewskiego na Stogach w trakcie remontu
DRMG

 

Przebudowa linii tramwajowej to kilka inwestycji w jednej..

Realizacja kompleksowej przebudowy linii tramwajowej na Stogi podzielona jest na trzy odcinki.

  • Pierwszy, obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby.
  • Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil".
  • Ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża".

 

Łącznie na Stogach przebudowanych jest ok. 3,7 km  torów tramwajowych i ok. 2,5 km dróg.

 

... i kolizje z infrastrukturą podziemną

Skala przebudowy linii tramwajowej jest znaczna. Oprócz modernizacji infrastruktury tramwajowej czyli torowiska, sieci trakcyjnej i przystanków, przebudowany jest także istniejący układ drogowy wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Dodatkowo w ramach prowadzonych robót wykonywana jest kompleksowa przebudowa infrastruktury podziemnej znajdującej się pod głównymi arteriami dzielnicy. Prowadzone są prace związane m.in. z przebudową  sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowo - kanalizacyjnej, odwodnienia oraz sieci teletechnicznych, energetycznych, czy oświetlenia, a także budowa przepustu na kanale Kaczeńce.

 

Ul. Nowotna...
Ul. Nowotna...
DRMG

 

Trudności z przebudową infrastruktury podziemnej 

 To właśnie prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej powodują najwięcej utrudnień w realizacji robót.

- W trakcie prac napotykamy na wiele niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, których przebudowa wymaga pozyskania dodatkowych uzgodnień, co z kolei wstrzymuje realizację robót i niekorzystnie wpływa na harmonogram prac - tłumaczy Włodzimierz Bartosiewicz – dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Często też zdarza się, że stan odkrytej infrastruktury podziemnej jest bardzo zły i wymaga wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie prac.

 

Przedłużenie terminu zakończenia inwestycji

W trakcie realizacji robót wystąpił szereg nieprzewidzianych zdarzeń, które nakładając się na siebie, bezpośrednio wpływają na konieczność przesunięcia terminu zakończenia tej ważnej dla miasta inwestycji. Praktycznie na całym obszarze przebudowy występują kolizje z uzbrojeniem podziemnym, nieujawnionym w dokumentacji projektowej, czy na mapach i podkładach geodezyjnych.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawcy napotykają również na niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wszystkie stwierdzone dotąd i udokumentowane przypadki miały miejsce w ciągu ul. Stryjewskiego, podczas robót ziemnych pod kanalizację deszczową, ale również i przy przebudowie gazociągu i odwiertach pod fundamenty słupów trakcyjnych.

Dodatkowo, zgodnie z technologią prac torowych, wykonywanie określonych robót torowych uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań - m.in. odpowiedniej temperatury. Reżim technologiczny budowy torowiska narzuca wykonywać niektóre roboty tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość tj. w okresie wiosenno – letnim.

Nowy termin zakończenia przebudowy torowiska uwzględnia niezbędny czas potrzebny dla wykonania robót torowych i drogowych z uwzględnieniem okresu zimowego.

 

Ul. Stryjewskiego: remont torowiska i układu drogowego
Ul. Stryjewskiego: remont torowiska i układu drogowego
DRMG

 

Aktualny etap realizacji prac

Obecnie na terenie inwestycji pracuje ok. 120 pracowników. Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach inwestycji jest zróżnicowane.

  • Na pierwszym odcinku ul. Wosia Budzysza do wysokości ul. Skiby, prowadzone są roboty drogowe polegające na wykonaniu poszczególnych warstw bitumicznych jezdni oraz torowiska. Wykonawca przystąpił tu do układania podkładów i szyn. Prowadzone są również prace przy budowie przepustu Kaczeńce.
  • W ul. Stryjewskiego trwają prace przy kolektorze deszczowym. Wykonano koryto pod torowisko przy ul. Pawiej. Od ul. Rozłogi do ul. Kruczej układana jest mata antywibracyjna. W połowie sierpnia wykonawca robót planuje zakończyć prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej i rozpocząć roboty drogowe na tym odcinku.
  • Równolegle trwa budowa budynku socjalnego Pętla "Pasanil".
  • W ul. Nowotnej trwają natomiast prace polegające na regulacji osi torów, prowadzone są prace spawalnicze, równolegle droga rowerowa przygotowywana jest do ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni. Trwa budowa budynku socjalnego.

 

Kamienie milowe inwestycji

Aby zminimalizować utrudnienia związane z brakiem połączenia tramwajowego dzielnicy Stogi z centrum Gdańska, planowane jest sukcesywne udostępnianie poszczególnych odcinków linii tramwajowej. W połowie października tramwajem dojedziemy do przystanku przy ul. Zimnej. Natomiast dojazd do przystanku Stogi Plaża udostępniony zostanie w połowie 2020 roku, przed sezonem wakacyjnym. Do czasu uruchomienia tramwaju, zapewniona będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

 Obejrzyj film z przebudowy na Stogach

 

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku jest realizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. Umowa z wykonawcą prac Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. podpisana została w czerwcu 2018 roku. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne. W ramach GPKM IV a powstaną także nowe linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej (etap 1). Zakupionych zostało również 15 nowych tramwajów. Powstaną także 64 nowe wiaty przystankowe oraz 84 nowe tablice informacji pasażerskiej.

oprac. IB

Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze
Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze