PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka i Orunia - trwa rewitalizacja w gdańskich dzielnicach

Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka i Orunia - trwa rewitalizacja w gdańskich dzielnicach
Wyłoniono wykonawcę remontu budynku przy Placu Wałowym 5A, a już wkrótce znani będą także wykonawcy, którzy podejmą się modernizacji dziewięciu kolejnych budynków na Dolnym Mieście. Plany obejmują też inne dzielnice Gdańska. Modernizacje będą realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. Budynek przy ul Rybołowców 8 zostanie odnowiony w ramach rewitalizacji zaplanowanej w Nowym Porcie
Nz. Budynek przy ul Rybołowców 8 zostanie odnowiony w ramach rewitalizacji zaplanowanej w Nowym Porcie
mat. prasowe

 

Na Dolnym Mieście modernizację przejdzie dziesięć budynków. Dla pierwszego z nich, który znajduje się przy Placu Wałowym 5A wyłoniony został wykonawca, którym jest Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku.

W bieżącym tygodniu zaplanowane jest podpisanie umowy, zgodnie z którą w lutym wykonawca wprowadzony zostanie na budowę. W połowie 2021 r. będzie można ocenić efekty przeprowadzonej modernizacji. Dla pozostałych budynków pozyskiwane są ostatnie zgody, prace remontowe w obiektach rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

Rewitalizacja na Dolnym Mieście - nie tylko budynki

W ramach rewitalizacji Dolnego Miasta prowadzone są działania związane z przebudową dróg wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej, zagospodarowaniem terenów zieleni oraz remontem budynków komunalnych i przystosowaniem ich do prowadzenia działań społecznych. 

Pod koniec 2020 roku podpisana została umowa na przebudowę obszaru ulic: Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Prace obejmować będą kompleksową przebudowę dróg oraz modernizację chodników. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Wykonawca rozpoczął prace od ul. Polnej, a zakończenie rewitalizacji tego obszaru planowane jest w drugiej połowie 2021 roku.

Równolegle trwa adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13, w której powstanie Placówka Wsparcia Dziennego. Prace mają na celu dostosowanie budynku do pełnienia nowej funkcji, którą będzie prowadzenie działań społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy. Prace zakładają kompleksową przebudowę pomieszczeń budynku, który zmieni się również zewnętrznie, zostanie docieplony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również przyległy do placówki teren, na którym powstanie m.in. altana sceniczna z ławkami dla widowni.  Pojawi się również altana rekreacyjna oraz mała architektura - w tym wiata śmietnikowa, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Zaaranżowana zostanie zieleń, wymienione będzie ogrodzenie obiektu, powstaną nowe dojścia oraz miejsca postojowe.

Trwają przygotowania do przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia. Rozpoczęcie prac na tym obszarze planowane jest na drugą połowę 2021 roku. W ramach programu Rewitalizacji Dolnego Miasta planowane jest również zagospodarowanie przestrzeni na Placu Wałowym. Dla tego zadania pozyskiwana będzie dokumentacja projektowa. Dodatkowo w ramach programu planowane jest zagospodarowanie terenu Opływu Motławy, to zadanie realizowane będzie w formule “zaprojektuj i wybuduj”.  

 
Budynek przy ul. Gościnnej 18 czeka modernizacja ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Budynek przy ul. Gościnnej 18 czeka modernizacja ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
mat. prasowe

 

Nowy Port, Biskupia Górka, Orunia

Rewitalizacja realizowana jest w kilku dzielnicach Gdańska. Zadanie Rewitalizacji Nowego Portu obejmie remont dziesięciu budynków mieszkalnych, które znajdują się przy ul. Wolności, Wilków Morskich, Rybołowców, Na Zaspę oraz Strajku Dokerów. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszone zostały przetargi na remont wszystkich budynków objętych Rewitalizacją w Nowym Porcie. W postępowaniach na remont tych budynków, złożonych zostało 19 ofert, które są weryfikowane. Przy wyborze ofert, decydującymi kryteriami będą m.in. termin wykonania robót, okres udzielanej gwarancji na wykonane prace i zaproponowana przez oferentów cena.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, także 13 budynków znajdujących się na Biskupiej Górce zostanie wyremontowanych. Dla większości budynków prace projektowe zostały już zakończone.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Oruni. W tej dzielnicy, w zakresie zbliżonym do Nowego Portu i Dolnego Miasta, remont przejdzie dwanaście budynków przy Trakcie św. Wojciecha, ul. Rejtana i Gościnnej.

 

Rewitalizacja a działania społeczne

Na czterech obszarach Gdańska objętych programem, pracom remontowym poddanych zostanie w sumie 45 budynków mieszkalnych. Dotychczas w ramach rewitalizacji zrealizowany zostały już kompleksowy remont trzech lokali przeznaczonych na działania społeczne.

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin działające na Dolnym Mieście, Youth Point w Nowym Porcie oraz Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4 to miejsca, które powstały w ramach działań rewitalizacyjnych i służą już mieszkańcom. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przy wsparciu środków unijnych, realizowane są zadania związane z modernizacją zasobu mieszkalnego.

Więcej informacji na temat rewitalizacji budynków na stronie Gdańskich Nieruchomości.

Tekst powstał przy współpracy Agnieszki Zakrzackiej z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Aleksandry Strug z Gdańskich Nieruchomości. 


CZYTAJ:

Do wyremontowanych kamienic przy ulicy Chłodnej wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. WIDEO i ZDJĘCIA

Ekologiczne źródła ogrzewania i fotowoltaika - Gdańskie Nieruchomości modernizują miejskie budynki

Inwestycje 2020 - miejskie przedsięwzięcia zakończone w minionym roku. RAPORT

oprac. NGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl