PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rekrutacja do przedszkoli i szkół rusza niebawem. W sobotę pierwsze dni otwarte w szkołach

Rekrutacja do przedszkoli i szkół rusza niebawem. W sobotę pierwsze dni otwarte w szkołach
Internetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli ruszy w poniedziałek, 2 marca. Od godz. 9 rodzice będą mogli wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeszcze w lutym należy zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego. Również w lutym, w soboty - począwszy od 15 lutego - szkoły zapraszają na dni otwarte
Na złożenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkoli rodzice mają czas do 13 marca, do godziny 15 (przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). Do klas I przyjmowane są dzieci 6 i 7-letnie. Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej
Na złożenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkoli rodzice mają czas do 13 marca, do godziny 15 (przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). Do klas I przyjmowane są dzieci 6 i 7-letnie. Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli

Na złożenie wniosku rekrutacyjnego rodzice mają czas do 13 marca, do godziny 15.00. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. W rekrutacji rodzice deklarują wybór maksymalnie pięciu placówek. Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk.

W tym roku w Gdańsku doszło nowe, dodatkowe kryterium przyjmowania dzieci do przedszkoli. Dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem otrzymają dodatkowe 19 punktów.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach. 

Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

 

Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku chęci nauczania w szkole podstawowej poza obwodem należy przejść rekrutację internetową.  W takim przypadku można wskazać maksymalnie trzy szkoły wyboru, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

 

Dni otwarte w lutowe weekendy

Ofertę, jaką przygotowały gdańskie szkoły podstawowe dla swoich najmłodszych uczniów rodzice i opiekunowie będą mogli poznać podczas dni otwartych. Gdańskie podstawówki zapraszają 15, 22 i 29 lutego.

To okazja dla rodziców i opiekunów, aby upewnić się czy dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej. 

Podczas spotkań specjaliści i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące dorosłych pytania. Dla najmłodszych jest to okazja, by zwiedzić szkołę i zobaczyć jak wyglądają klasy i świetlice oraz wziąć udział w wielu przygotowanych specjalnie dla nich aktywnościach.


WIĘCEJ:

Dni otwarte w gdańskich podstawówkach. Sprawdź, w jakich warunkach będzie uczyć się Twoje dziecko

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl