Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pracownicy samorządowi: osiemnastka zasłużonych dla naszego miasta

Rekordzista pracuje w gdańskim samorządzie 54 lata. Ale są też dziesiątki osób, które mają 30 i 40 lat stażu pracy w samorządzie. Przez te wszystkie lata dbali i dbają o to, by w naszym mieście było bezpiecznie, by było atrakcyjnie dla inwestorów, a przede wszystkim - by dobrze się w nim żyło gdańszczanom i gdańszczankom. We wtorek, 30 maja, w gmachu Teatru Wybrzeże, odbyła się uroczysta gala XII Święta Samorządowca. W jej trakcie prezydent Gdańska wręczył medale zasłużonym 18 pracownikom samorządowym. Komu

Pracownicy samorządowi: osiemnastka zasłużonych dla naszego miasta
A
A
data publikacji: 30 maja 2017 r.

W tym roku medalem Prezydenta Miasta Gdańska wyróżniono 18 pracowników samorządowych
W tym roku medalem Prezydenta Miasta Gdańska wyróżniono 18 pracowników samorządowych
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Na teatralnej widowni zasiadło kilkaset osób: pracowników Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek, podkreślał, że to m.in. dzięki nim Gdańsk rozwija się i pięknieje. - Są próby wprowadzenia zmian w reformie samorządowej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ była to jedna z tych reform, która naprawdę się udała - podkreślał przewodniczący Oleszek. - Uważam, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, by budować, a nie dzielić.

Bardzo dobrą informacją dla urzędników swoje wystąpienie rozpoczął prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. - W przyszłym roku będą podwyżki wynagrodzeń! Analizujemy obecnie ze Skarbnikiem Gdańska budżet miasta na 2018 r., ale już mogę potwierdzić, że pensje będą wyższe – zapowiedział prezydent Adamowicz.

Prezydent opowiadał też o obecnej sytuacji w mieście, m.in. o boomie inwestycyjnym i przyjeżdżających do nas imigrantach, a także zdradził plany związane z rozwojem samego magistratu.- Szukamy jednego standardu obsługi, bardziej efektywnych rozwiązań - podkreślał, dodając, że planowana jest też rozbudowa budynku magistratu przy ul. Nowe Ogrody.

Prezydent Adamowicz zaznaczał także, że Gdańsk jest jednym z najlepiej rozwijających się miast w Europie Środkowo-Wschodniej i jest to zasługa także tutejszych pracowników samorządowych.

- Mamy świadomość niedostatków, ale Gdańsk jest na dobrej drodze rozwoju - powiedział na koniec.

Kto otrzymał w tym roku medal Prezydenta Miasta Gdańska?

Uroczysta gala z okazji Święta Samorządowca odbyła się we wtorek w gmachu Teatru Wybrzeże
Uroczysta gala z okazji Święta Samorządowca odbyła się we wtorek w gmachu Teatru Wybrzeże
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 • Izabela Dulkiewicz - dyrektor Wydziału Obsługi Mieszkańców (wcześniej Wydział Obsługi Interesantów), współtwórca sali obsługi mieszkańców i zespołów obsługi mieszkańców, członek zespołu wdrażającego system zarządzania jakością.
 • Tadeusz Bukontt - szef Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wdraża rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w Gdańsku. Efektem tego jest m.in. rozbudowany miejski monitoring wizyjny i miejskie centrum zarządzania kryzysowego.
 • Grzegorz Bystry - wieloletni pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich: kierownik Referatu Praw Jazdy, obecnie zastępca dyrektora WSO. Zaangażowany w budowanie dobrych relacji w zespole i rozwiązywaniu trudnych spraw.
 • Alina Rocka - pierwszy Miejski Rzecznik Konsumentów – zatrudniona 6 listopada 2000 r. Obecnie emerytka, ale nadal dzieli się wiedzą i doświadczeniem z pracownikami w biurze MRK.
 • Zbigniew Tadajewski - pracuje w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na stanowisku inspektora, specjalisty i kierownika działu kosztów. Sporządza kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót do większości zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych obiektów oświatowych miasta.
 • Irena Kordel - pracuje w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych. Zaangażowana w pracę i skuteczność w kierowaniu zespołem. Przyczyniła się do wdrożenia koncepcji „Zarządzanie lokalami użytkowymi przez Dział Nieruchomości Komunalnych”.
 • Jolanta Wiśniewska - pracuje w Wydziale Finansowym gdańskiego magistratu. Z ponad 42- letniego stażu zawodowego 37 lat przepracowała w administracji publicznej, w tym ponad 18 lat w gdańskim urzędzie.
 • Iwona Kredowska - pracuje w Biurze Audytu i Kontroli. Od blisko 21 lat jest pracownikiem kontroli wewnętrznej. Aktywnie uczestniczy w procesach zmierzających do usprawnienia systemu kontroli dotacji udzielanych niepublicznym jednostkom oświatowym.
 • Mirosław Antoszkiewicz - pracuje w Biurze Audytu i Kontroli. Aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, jest m.in. członkiem zespołu wdrażającego system zarządzania jakością. Od początku również audytor wewnętrznych systemów jakości.
 • Violetta Szubert - pracuje w Wydziale Kadr i Organizacji. "Płacami" kieruje od sierpnia 1999 r. Znana wszystkim urzędnikom, a jej współpracownicy określają ją jako profesjonalną, posiadającą wspaniałą pamięć i uczynną.
 • Anna Sandach - pracuje w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków. W Urzędzie Miejskim pracuje ponad 25 lat. Jak podkreślają jej koledzy i koleżanki z pracy, jest osobą bardzo życzliwą, otwartą i pomocną zarówno dla klientów urzędu, jak i współpracowników.
 • Anna Karbowska - pracuje w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, obecnie w Referacie Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych. Od lat "stoi na straży" powszechności opodatkowania nieruchomości, dzięki czemu dba o to, by miejska kasa nie świeciła pustkami.
 • Andrzej Pojwicz - kierownik Referatu Robót Geodezyjnych od 1991 r. Prowadził bazy danych ulic i placów, numeracji porządkowej nieruchomości, podziału i rozgraniczenia nieruchomości. Aktywnie uczestniczył w przekształcaniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej oraz budowaniu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
 • Tadeusz Kowalczuk - pracuje w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Od 10 lat zajmuje się dziko żyjącymi zwierzętami w mieście. Jest jednym z filarów zespołu, który nadzoruje odłownie, udziela rad mieszkańcom jak postępować ze zwierzętami i obsługuje zgłaszane interwencje.
 • Zbigniew Nowiński - pracuje w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. To on wprowadzał zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście. Dzięki niemu w harmonogram działalności jednostek oświatowych miasta na stałe wpisano prowadzenie ćwiczeń z próbnej ewakuacji budynków. Wdrożył on też zasady przeglądów budynków komunalnych użyteczności publicznej i mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Roman Zachmielewski - pracuje w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zajmuje się przygotowaniem miasta do działań na wypadek konfliktu zbrojnego, organizuje akcję kurierską. Każdego roku uczestniczy w kwalifikacji wojskowej, a do tego od wielu lat jest też pełnomocnikiem wyborczym.
 • Bożena Włosińska-Juszko - pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Od blisko 30 lat jest blisko mieszkańców: najpierw przez wiele lat meldując ich, a od 17 lat dbając o to, by mogli jak najszybciej załatwić sprawy związane z uzyskaniem dowodu osobistego.
 • Hanna Tempska - pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich, w Referacie Ewidencji Ludności. Obsługuje klientów, aktualizuje gminny rejestr mieszkańców i rejestr wyborców oraz udostępnia dane z tych zbiorów.
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora