PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Ponad 7,5 miliona na kulturalne granty od Miasta Gdańska na cykliczne wydarzenia. Zgłoś się do 31 lipca
Ponad 7,5 miliona na kulturalne granty od Miasta Gdańska na cykliczne wydarzenia. Zgłoś się do 31 lipca
Trwa nabór wniosków w kolejnym otwartym konkursie ofert Miasta Gdańska, na realizację cyklicznych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019 – 2022, które odbywają się w przestrzeni Gdańska. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 31 lipca 2019 roku.
Festiwal Actus Humanus był największym beneficjentem poprzedniej edycji konkursu na granty dla kulturalnych wydarzeń cyklicznych. Jak będzie w tym roku?
Festiwal Actus Humanus był największym beneficjentem poprzedniej edycji konkursu na granty dla kulturalnych wydarzeń cyklicznych. Jak będzie w tym roku?
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Już po raz drugi miasto zdecydowało się przyznać pieniądze na wieloletnie projekty na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych. Poprzednio, otwarty konkurs ofert na kulturę zakładał cykl trzyletni (od 2017 do 2019 roku).

Pieniądze przeznaczone są na finansowanie wydarzeń już znanych, organizowanych przynajmniej od pięciu lat w przestrzeni publicznej Gdańska.

- Jest to konkurs wieloletni, na dofinansowane cyklicznych imprez, które mają historię przynajmniej od 2015 roku - doprecyzowuje Lidia Miszczuk, z Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pieniędzy tym razem będzie więcej i mają być wydatkowane w ciągu czterech, a nie jak w poprzedniej edycji konkursu - w ciągu trzech lat. Zmienia się również moment jego ogłoszenia.

- Poprzednie konkursy trzy lub dwuletnie były ogłaszane pod koniec roku, co wykluczało wydarzenia czy imprezy, które organizowane się na samym początku roku -  wyjaśnia powód zmiany terminu Lidia Miszczuk. - Wynikało to z procedury konkursowej i procedur przygotowania umów. 

Pula środków w tym konkursie, na zadania realizowane w latach 2019 – 2022, to 7 555 000 zł. Miasto Gdańsk dzieli ten budżet na równie części - po 2,5 mln na rok, z wyjątkiem mijającego 2019 roku. Tu pieniądze będą mniejsze:

  • rok 2019 – 55 000 zł,
  • rok 2020 – 2 500 000 zł,
  • rok 2021 – 2 500 000 zł,
  • rok 2022 – 2 500 000 zł.

W poprzedniej edycji konkursu na lata 2017-2019 cały budźet opiewał na 5 mln zł. Wpłynęło 25 ofert, z których osiem uzyskało dofinansowanie. Największym wygranym był festiwal muzyki dawnej Actus Humanus, który otrzymał najwięcej, bo 3 mln 300 tys. zł.

Jakie wydarzenia mają największe szanse na uzyskanie środków tym razem?

- Nie wiemy jakie oferty wpłyną, czy te które są już finansowane przez Miasto czy może pojawią się jakieś nowe - tłumaczy Miszczuk. - W szczególnych warunkach konkursu nie ma instrukcji jakiego typu wydarzenia mogą być finansowane w ramach tego konkursu, ale opisane są strategiczne cele jakie miasto chce uzyskać.

A celem jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Z tej puli środków wspierane są więc imprezy organizowane w przestrzeni publicznej o określonym charakterze - mają zachowywać i rozwijać dziedzictwo kulturowe i tożsamość gdańską, kaszubską, pomorską, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych. Ich zasięg jest dowolny - może być miejski, regionalny, krajowy lub międzynarodowy - ale miejsce już doprecyzowane: wydarzenia mają być realizowane wzdłuż arterii komunikacyjnej miasta, w pasie nadmorskim lub przestrzeni miejskiej. 

Miasto kładzie też nacisk na jakość, oryginalną koncepcję i rzetelność wykonania. 

Konkurs skierowany jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, czy do NGO-sów. 

- Konkurs został ogłoszony we wtorek, 2 lipca 2019 r., i jeszcze żadna oferta nie wpłynęła - informuje Lidia Miszczuk. - Nabór trwać będzie do końca tego miesiąca.

Oferty konkursowe należy złożyć w systemie elektronicznym, za pośrednictwem portalu witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca 2019 roku, do godz. 17.  

Poświadczenie złożenia oferty wraz z jednym egzemplarzem oferty w wersji papierowej należy złożyć do 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie organizatora konkursu: 

Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska 14 – 17),

  1. Nowe Ogrody 8/12, 
  2. Partyzantów 74 (w informacji), 
  3. Wilanowska 2 (stanowisko 7) 

lub przesłać pocztą na adres organizatora (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

 

Warto dodać, że wg Rocznika Kultury Polskiej wydawanego od trzech lat przez Narodowe Centrum Kultury w Polsce, w 2018 roku samorządy planowały wydać na kulturę, w przeliczeniu jednego mieszkańca, 263 zł, czyli o 77 zł więcej niż w roku poprzednim. W Pomorskiem ta kwota wynosiła 276 zł, czyli o 66 zł więcej, co dało naszemu województwu miejsce piąte w kraju. 

Wg tego samego źródła

W 2018 roku Gdańsk zaplanował w budżecie środki na kulturę w wysokości 126 603 097 zł. To w przeliczeniu 273 zł na jednego mieszkańca.

Miasto zajęło miejsce szóste na liście 20 największych miast w kraju. Więcej na kulturę wydaje Warszawa (397 zł), Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań.    

*Konkurs organizowany jest w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zakres działania powinien wpisywać się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny, w szczególności zadanie IV.3.1, czyli „Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale” oraz IV.3.2 czyli „Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej”.

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

- w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155,123  tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl, lidia.miszczuk@gdansk.gda.pl

- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

Szczegóły konkursu oraz formularze zgłoszeń pobrać można tutaj.

WIĘCEJ:

Więcej pieniędzy na kulturę w 2018. Miasto przekaże w grantach ponad 2,5 mln zł

Miasto dla kultury. 620 tys. na konkursy dla NGO-sów - termin do 16 kwietnia

Zgódź się na “Nie wiem”. Wystawa prac Karoliny Bracławiec tylko do 13 lipca. Wernisaż w sobotę, 6 lipca

"Kultura obniża strach przed spotkaniem z innym'" - debata o związkach kultury z demokracją

Stypendia Kulturalne dla twórców oraz Młodych Gdańszczan - składanie wniosków, czas minął

 

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl