PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Więcej pieniędzy na kulturę w 2018. Miasto przekaże w grantach ponad 2,5 mln zł
Więcej pieniędzy na kulturę w 2018. Miasto przekaże w grantach ponad 2,5 mln zł
W roku 2018, w pierwszej turze dofinansowania, granty otrzymały 93 projekty kulturalne. Wśród beneficjentów znalazły się znane cykliczne wydarzenia: Spacefest!, Euro Chamber Music Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Nowe są: Octopus Film Festival czy Kino w trampkach Festiwal Filmowy w Gdańsku.
Kino na Szekspirowskim to co roku wielka atrakcja dla gdańszczan i turystów
Kino na Szekspirowskim to co roku wielka atrakcja dla gdańszczan i turystów
Mateusz Ochocki/KFP


W tym roku miasto przeznaczyło na granty kulturalne o 300 tys. zł więcej niż rok temu. W sumie jest to kwota: 2 540 tys. zł. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji rozdysponowano 1 751 tys. zł. Z pozostałej kwoty aż 600 tys. zł zostanie przeznaczonych na drugą edycję otwartego konkursu ofert, jeszcze w tym roku. Dodatkowo, 189 tys. zł zostanie przekazanych na dofinansowanie w ramach tzw. małych grantów, czyli dofinansowania projektów kulturalnych w trybie pozakonkursowym.

Najwyżej dofinansowane zostały:

- Octopus Film Festival – Stowarzyszenie Artystyczne „Legalna Muzyka” (135 000 zł),

- Miasto-Pamięć-Dialog – Fundacja „Kultura ponad kulturą” (98 000 zł),

- SPACEFEST! Ósma edycja Festiwalu i Warsztatów Muzycznych – Stowarzyszenie Nasiono (80 000 zł),

- Zbliżenia – VI Festiwal Kultury Żydowskiej – Fundacja Kultury Zbliżenia (80 000 zł),

- 7. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2018 – Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego (50 000 zł),

- Orkiestra Vita Activa i ECEKON – współtwórcy kultury – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (50 000 zł)

- Festiwal Open House Gdańsk – II edycja – Fundacja PURA (50 000 zł).

Promocja książki Mieczysława Abramowicza 'Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć'. Spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA w 2013 roku
Promocja książki Mieczysława Abramowicza 'Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć'. Spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA w 2013 roku
Maciej Kosycarz/KFPKino przede wszystkim

Silną reprezentację stanowiły projekty filmowe: Octopus Film Festival – Stowarzyszenie Artystyczne „Legalna Muzyka” (135 000 zł), Kino w trampkach Festiwal Filmowy w Gdańsku – Fundacja Cinemania (45 000 zł), Kino na Szekspirowskim 2018 (18 000 zł), Filmowe Podsumowanie Roku 2018 (12 000 zł) – Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, a także 16. Objazdowy Festiwal Filmowy. WATCH DOCS> Prawa człowieka w Kinie – Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto (20 000 zł).

Muzyka poważna i popularna

Nie zawiodą się fani wydarzeń muzycznych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wspomniane SPACEFEST! Ósma edycja Festiwalu i Warsztatów Muzycznych, 7. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2018, VII Festiwal Neoarte – Syntezator Sztuki – Stowarzyszenie NEOARTE (45 000 zł), 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie – Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra" (25 000 zł) czy Gdańskie Koncerty Towarzyszące MUNDUS CANTAT – Fundacja MUNDUS CANTAT (20 000 zł).

Kulturalni seniorzy

Warto wyróżnić projekty, które aktywizują seniorów oraz grupy o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej miasta, jak: Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku senioralnym – Fundacja Generacja (9 000 zł), Oliwska Akademia Sztuki – Fundacja Wspólnota Gdańska (15 000 zł), Orkiestra Vita Activa i ECEKON – współtwórcy kultury – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (50 000 zł), Warsztaty i Wyobraźnia – Nowy Port Sztuki (30 000 zł).

Do kogo granty?

Granty kulturalne przyznawane są na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ten sposób Miasto wspiera działania, które podnoszą atrakcyjność oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska, aktywizują mieszkańców zagrożonych wykluczeniem, integrują imigrantów, poszerzają świadome uczestnictwo w kulturze i poprawiają atrakcyjność, jakość i użyteczność przestrzeni publicznej Gdańska.

Szansę na dofinansowanie mają realizacje niekomercyjne, niskonakładowe projekty wydawnicze, a także projekty kulturalne nawiązujące do istotnych gdańskich tematów i postaci: twórczości Hansa Memlinga, Daniela Chodowieckiego, Güntera Grassa, do idei wolności, solidarności i otwartości; w tym roku również do 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a także V Światowego Zjazdu Gdańszczan, który odbędzie się między 6 a 8 lipca 2018.

Małe granty dotyczą zadań, które muszą spełnić trzy warunki: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać 10 tys. zł, zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Jak to było w 2017?

W zeszłym roku dofinansowano 117 projektów ze 170, które dotarły do etapu oceny merytorycznej Komisji. Przeznaczono jednak mniejszą kwotę: 1 688 900 zł. W sumie wtedy do dyspozycji było o 300 000 zł mniej niż w tym roku.

Poniżej pełne listy projektów najwyżej ocenionych, odrzuconych i niedofinansowanych z powodu zbyt małej liczby punktów: 

Pełna lista projektów

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl