PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Pomorze. Świadczenia w programie „Mama 4+” nie tylko dla mam  

Pomorze. Świadczenia w programie „Mama 4+” nie tylko dla mam  
Prawie 4,5 tysiąca osób - przede wszystkim mamy, ale są i ojcowie - pobiera w pomorskim Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, czyli „Mama 4+”. Aż 180 rodziców spośród wszystkich osób pobierających świadczenie wychowało ponad dziewięcioro dzieci.
rodzina
Aby otrzymać emeryturę z programu „Mama 4+” trzeba ukończyć powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni), urodzić i wychować lub wychować co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadać niezbędnych środków do życia.
Pixabay

 

Program „Mama 4+” działa od  marca 2019 r. Do końca czerwca do pomorskich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 4,8 tys. wniosków o świadczenie. Większość pochodziła od kobiet, jednak zgłosiło się także 4 mężczyzn.

Aby otrzymać emeryturę z programu „Mama 4+” trzeba ukończyć powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni), urodzić i wychować lub wychować co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadać niezbędnych środków do życia. Dziecko nie musi być biologiczne, może być przysposobione. Świadczenie przysługuje także ojcom, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dzieci lub zaprzestania przez nią ich wychowania. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1100 zł brutto, czyli tyle co minimalna gwarantowana emerytura. 

- W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ma jakiś dochód, kwota emerytury zostanie dopełniona do 1100zł - tłumaczy Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik pomorski ZUS w Gdańsku. - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest wyłącznie na wniosek. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie świadczenia o które się ubiega, sposób jego wypłaty i podpis.

Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. We wniosku trzeba zaznaczyć  długość przerwy w wychowywaniu dzieci i podać ich przyczynę, zaznaczyć czy doszło do ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich oraz określić obecny dochód. 

- Gdy wnioskodawcą jest ojciec, musi podać datę śmierci matki lub datę porzucenia przez nią dzieci - dodaje Cieszyński. - Świadczenie ma charakter uznaniowy i każdy przypadek jest rozpatrzony indywidualnie.

Na Pomorzu, do konca czerwca 2019 roku oddziały ZUS rozpatrzyły 4,6 tys. wniosków, z czego 4,4 tys. pozytywnie. Najczęstszą przyczyną odmowy było wychowywanie mniej niż czwórki dzieci lub niespełnienie kryterium dochodowego. Najwięcej świadczeniobiorców jest w grupie wiekowej 60-69 lat i wychowało czworo dzieci, są jednak tacy, którzy mieli ich więcej niż dziewięcioro.

 

Czytaj także:

Wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus w Gdańsku. Co się zmieni?

 

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl