PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od morza. "Znikanie" Izabeli Morskiej Literacką Książka Roku 2019

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od morza. "Znikanie" Izabeli Morskiej Literacką Książka Roku 2019
Izabela Morska za książkę „Znikanie”, profesorowie Józef Borzyszkowski oraz Cezary Obracht-Prondzyński za "Historię Kaszubów w dziejach Pomorza" tom III-V, za Całokształt Twórczości wyróżniono prof. Zenona Ciesielskiego a Kaszubską Nagrodę Literacką wręczono prof. dr. hab. ojcu Adamowi Sikorze - laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej poznaliśmy w piątek, 23 października, podczas filmowej relacji na stronie WiMBP oraz na portalu gdansk.pl.
Krytyczka literacka Justyna Sobolewska napisała, że Znikanie  -  to nie jest poradnik alternatywnych metod leczenia, tylko książka-sprzeciw wobec znikania, ale też nadmiernej uległości w obliczu systemu
Krytyczka literacka Justyna Sobolewska napisała, że "Znikanie" - "to nie jest poradnik alternatywnych metod leczenia, tylko książka-sprzeciw wobec znikania, ale też nadmiernej uległości w obliczu systemu"
mat. WiMBP

 

Na ratunek książce - Gdański Fundusz Wydawniczy czeka na wnioski do 30 października

 

Organizatorzy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, zdecydowali się na przyjęcie nietypowej formy wręczenia nagród trzeciej już edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od morza. 

Wprost ze swojego gabinetu, laureatów przedstawiał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wraz z Władysław Zawistowski, dyrektorem Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Edycja trzecia doceniała dzieła powstałe w roku 2019, na co zwrócił uwagę Jarosław Zalesiński, kiedy jeszcze nie zmagaliśmy się z pandemią.

Kapituła zapoznać się musiała ze sporą liczbą prac, na konkurs wpłynęło o 30 więcej niż w poprzedniej edycji nagrody. Podczas czterech spotkań analizowano je wnikliwie.   

- Książek, które spełniały kryteria pozwalające się zakwalifikować do największej puli tytułów było wyraźnie więcej niż poprzednio, wpłynęło ich 374 książek - mówił Zalesiński. - Najpierw wyłoniono 32 tytuły, potem 18, a po burzliwych dyskusjach na sicie pozostały trzy tytuły w kategorii Pomorska Nagroda Literacka i cztery w kategorii Pomorska Książka Roku.

Nominowanych poznaliśmy również w filmowych prezentacjach.

Laureatką w kategorii Literacka Książka Roku 2019 została Izabela Morska za książkę „Znikanie”, wydaną przez Wydawnictwo ZNAK.

Izabela Morska jest pisarką i wykładowczynią, od 2009 roku pracuje w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 r. zdecydowała się na azyl polityczny. Mieszkała w Paryżu, a następnie w Nowym Jorku. Debiutowała na początku lat 90. w prasie emigracyjnej jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci życia literackiego. Jest autorką powieści i opowiadań, a jej poezja z tomu Madame Intuita (2002) ukazuje się w międzynarodowych antologiach. Z urodzenia gdynianka, swoją najważniejszą powieść, „Absolutna amnezja” (1996), poświęciła dziewczyńskiemu dojrzewaniu wśród mitów patriotycznych i solidarnościowych. W latach 2003-2006 przebywała jako wizytujący profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W latach W latach 2007–2009 studiowała literaturę w języku angielskim z rozszerzeniem na twórcze pisanie na Mills College w Oakland i jest jedną z inicjatorek twórczego pisania w Polsce. W lutym 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Glorious Outlaws: Debt as a Tool in Contemporary Postcolonial Fiction (Wspaniali wygnańcy. Dług jako narzędzie we współczesnej postkolonialnej prozie). W roku 2018 otrzymała Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima za całokształt twórczości. O jej ostatniej książce, Znikanie, której historia rozgrywa się w trójmiejskich szpitalach i gdańskim pejzażu, tak pisze w Czasie Kultury Maciej Duda: „Znikanie czytamy jak akta dochodzenia/śledztwa lub (o)powieść o drodze do prawdy”.  

 

Pomorską Książką Roku 2019 została monografia Historia Kaszubów w dziejach Pomorza  tomy III-V autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz prof. Cezarego Obrachta - Prondzyńskiego
Pomorską Książką Roku 2019 została monografia "Historia Kaszubów w dziejach Pomorza" tomy III-V autorstwa prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz prof. Cezarego Obrachta - Prondzyńskiego
mat. WiMBP

 

Teatr Wybrzeże. Radosław Rychcik reżyseruje “Norę” Henrika Ibsena. Dziś premiera

 

W kategorii Pomorska Książka Roku 2019 laureatami zostali prof. Józef Borzyszkowski oraz prof. Cezary Obracht Prondzyński za monografię Historia Kaszubów w dziejach Pomorza - tomy III-V, wydaną przez Instytut Kaszubski

Józef Borzyszkowski - profesor historii, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w przeszłości wicewojewoda gdański i senator RP II kadencji. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rządowego Zespołu ds. Opracowania Nowej Koncepcji Ustroju Terytorialnego Państwa. Z jego inicjatywy powstał Instytut Kaszubski. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, jest członkiem wielu instytucji i towarzystw, wchodzi w skład redakcji i kolegiów redakcyjnych czasopism oraz rad naukowych. Opublikował kilkaset artykułów, jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek, głównie dotyczących historii Pomorza i Kaszub. 

Cezary Obracht- Prondzynski - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny historyk, socjolog i antropolog. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Antropologii Społecznej oraz kierownika Pomorskiej Pracowni Badań nad Kulturą. W pracy naukowej zajmuje się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowymi problemami współczesności, kulturą Kaszub i Pomorza, polityką regionalną.

Jest autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz autorem, współautorem, redaktorem, współredaktorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kilku towarzystw naukowych, rad programowych i naukowych wielu instytucji kultury, a także współzałożycielem Instytutu Kaszubskiego. 

“Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” jest kontynuacją dzieła zaprojektowanego i zapoczątkowanego przez prof. Gerarda Labudę. 

Autorzy stworzyli syntezę, będącą swoistym podsumowaniem dotychczasowego stanu badań nad życiem codziennym Kaszubów w świecie wielu kultur, przemian zachodzących  w procesie dziejowym w dziedzinie kultury materialnej i duchowej, wzbogaconą unikatowymi dokumentami i fotografiami. Jak pisze  Profesor Obracht-Prondzyński we wstępie do tomu V musieli znaleźć "punkt równowagi między kronikarską dokładnością a wyborem kluczowych, przełomowych momentów w dziejach Kaszubów. Między analizą diachroniczną a opisem o charakterze instytucjonalnym. Między podejściem makro a wymiarem mikro. Między kontekstem a lokalnym zdarzeniem. Między opisem ujednolicającym, uogólniającym a przedstawieniem zróżnicowania, odrębności, specyfiki".

 

Nagrodę za Całokształt Twórczości w roku 2019 otrzymał profesor Zenon Ciesielski.

Prof. dr hab. Zenon Józef Ciesielski jest historykiem literatury i kultury skandynawskiej, emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji i głównym twórcą gdańskiej skandynawistyki.  

W 1970 roku organizował Zakład Języków i Kultury Krajów Skandynawskich na Uniwersytecie Gdańskim (obecnie Instytut Skandynawistyki i Fennistyki). W 1975 doprowadził do utworzenia na uniwersytecie pięcioletnich, stacjonarnych magisterskich studiów skandynawistycznych. Wykładał tam teorie literatury, literaturę i kulturę skandynawską. Pełnił funkcje kierownika Zakładu, a później Katedry do 1990. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze, International Association for Scandinavian Studies. Należy także do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zasiadał w Radzie Literackiej i Artystycznej Teatru Wybrzeże. 

Opublikował ponad 350 rozpraw, artykułów, recenzji i not w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego dzieła to między innymi: Zbliżenia skandynawsko-polskie, Skandynawia w oczach Polaków, Dziennik skandynawski, Od Fredry do Różewicza : dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976, Historia literatury szwedzkiej,  Słownik pisarzy skandynawskich,  Dzieje kultury skandynawskiej, Zapisane w pamięci, czyli meandry mojego życia.

Statuetkę nagrody „Wiatr od morza zaprojektował prof. Jacek Zdybel
Statuetkę nagrody „Wiatr od morza" zaprojektował prof. Jacek Zdybel
mat. WiMBP


Laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2019 został prof. dr hab. ojciec Adam Sikora 

Prof. dr hab. ojciec Adam Sikora to polski teolog i zakonnik, profesor teologii biblijnej, franciszkanin. Autor tłumaczeń Biblii z języków oryginalnych na język polski i kaszubski oraz pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Ojciec Profesor większość pracy naukowej poświęcił przekładom Biblii, w tym na język kaszubski. Między innymi przetłumaczył z oryginalnej greki na język Kaszubów wszystkie Ewangelie i Psalmy. Ojciec Adam jest również od 2004 r. inicjatorem kaszubskich widowisk "Verba Sacra", podczas których w wejherowskiej kolegiacie prezentowane są teksty biblijne po kaszubsku. W ubiegłym roku zaprezentował wyniki swojej ostatniej, blisko 5 letniej pracy - po raz pierwszy w historii wszystkie księgi Tory przetłumaczono z języka oryginału, czyli hebrajskiego, na język kaszubski. Kapituła Kaszubskiej Nagrody Literackiej doceniła to wyjątkowe dokonanie i podjęła decyzją o uhonorowaniu Ojca Profesora Kaszubską Nagrodą Literacką za rok 2019.

Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej obradowało w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Przewodniczący Jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN), Bożena Orczykowska (zastępca dyrektora ds. merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku), Elżbieta Pękała (redaktor, organizator i promotor czytelnictwa), dr hab. Katarzyna Szalewska (prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka i współredaktorka książek naukowych) oraz Władysław Zawistowski (pisarz, dyrektor Departamentu Kultury UMWP).

Pomorską Nagrodę Literacką, którą w tym roku przyznano po raz trzeci, ustanowił Samorząd Województwa Pomorskiego. Jej organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Nagroda powstała w trosce o rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, a także z myślą szerzenia miłości do literatury. Laureatką drugiej edycji w kategorii Literacka Książka Roku 2018 została publikacja „Latawiec z betonu” - prozatorski debiut Moniki Milewskiej. Pomorska Książka Roku 2018 trafiła do twórców książki „Gdańskie ogrody”, wydanej przez Muzeum Gdańska, redaktorów: Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego. Nagrodę za Całokształt Pracy Literackiej otrzymał Aleksander Jurewicz - poeta, prozaik i eseista. Kaszubską Nagrodę Literacką „Wiatr od Morza” otrzymała Krystyna Lewna.

 

Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze
Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze