PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Na ratunek książce - Gdański Fundusz Wydawniczy czeka na wnioski do 30 października

Na ratunek książce - Gdański Fundusz Wydawniczy czeka na wnioski do 30 października
Rusza II edycja Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, którego celem jest wspieranie branży wydawniczej. Wydawcy i księgarze mają czas na dostarczenie dokumentów do 30 października. W puli jest ponad 250 tys. zł, które przeznaczone będą na zakup książek. 
W pierwszej edycji programu Gdański Fundusz Wydawniczy wsparł 22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska. Miasto, za blisko 150 tys. zł kupiło 3377 książek. W obecnej edycji do wydania jest ponad 250 tys. zł, a wnioski należy składać do 30 października
W pierwszej edycji programu Gdański Fundusz Wydawniczy wsparł 22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska. Miasto, za blisko 150 tys. zł, kupiło 3377 książek. W obecnej edycji do wydania jest ponad 250 tys. zł, a wnioski należy składać do 30 października
fot. Krzysztof Mystkowski/gdansk.pl

 

Gdański Fundusz Wydawniczy, który władze miasta uruchomiły w kwietniu tego roku, to odpowiedź Miasta na kryzys w branży wydawniczej borykającej się z poważnymi problemami finansowymi wywołanymi przez epidemię COVID-19. 

Fundusz skupuje - od gdańskich księgarni i księgarzy, a także wydawnictw i wydawców - wartościowe książki z gatunku literatury pięknej, w tym książki dla dzieci i młodzieży, poezję, reportaże oraz nauk humanistycznych i społecznych, a także wydawnictwa muzyczne. 

Pozyskane w ten sposób pozycje Gdańsk przeznacza na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto oraz jako rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich wysokość na każdy rok ustala Prezydent Gdańska.

W pierwszej edycji programu, który trwał do końca maja, Gdański Fundusz Wydawniczy wsparł w ten sposób 22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska. Miasto, za kwotę 147 463,90 zł, kupiło od nich 129 tytułów, czyli aż 3377 książek. 

W obecnej edycji do wydania jest ponad 250 tys. zł, a wnioski należy składać do 30 października. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Książka na telefon, z dostawą na rowerze. Jak radzą sobie w tych czasach księgarnie?


Kto może się o taką pomoc ubiegać?

Podstawowym kryterium oceny w procedurze konkursowej jest prowadzenie działalności i odprowadzanie podatków na terenie Gdańska. O zakup wydawnictw nie mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które otrzymują na swoją działalność środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Gdańska. Wykluczone jest również zgłaszanie wniosków o zakup tych wydawnictw, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków publicznych w innej formie.

Obsługą Komisji zajmuje się Biuro Prezydenta ds. Kultury. Ostateczną decyzję o zakupie podejmuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Komisji.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub dostarczać bezpośrednio do biur obsługi mieszkańców, wnioski mailowe nie będą przyjmowane. 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Rogaczewska, 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl

 

Zarządzenie nr 499/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Gdańskiego Funduszu Wydawniczego tu

Zarządzenie nr 1189/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Gdańskiego Funduszu Wydawniczego tu.

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl