PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Osowa. Budowa nowego układu drogowego zakończona, czas na procedury odbiorowe

Osowa. Budowa nowego układu drogowego zakończona, czas na procedury odbiorowe
Dobiega końca realizacja dużego miejskiego projektu w tej części Gdańska: „Systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Na ulicach Koziorożca i Zeusa zbudowano kanalizację deszczową, a przy okazji także nowe jezdnie. Wcześniej wybudowano nowy zbiornik retencyjny.
Na ulicach Koziorożca i Zeusa zbudowano kanalizację deszczową, a przy okazji także nowe jezdnie
Na ulicach Koziorożca i Zeusa zbudowano kanalizację deszczową, a przy okazji także nowe jezdnie
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona była na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Zbudowano tutaj jezdnię o szerokości sześciu metrów. Powstały też dwa ronda na skrzyżowaniach: ul. Koziorożca z ul. Junony, ul. Koziorożca z ul. Jednorożca i z ul. Nową Koziorożca, ul. Nowej Koziorożca i z ul. Niedziałkowskiego. Przebudowano także skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Starą Koziorożca. W ramach inwestycji położono obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony, a na pozostałym fragmencie ulicy - chodnik jednostronny po wschodniej stronie. Po zachodniej stronie powstał zaś ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego. W ramach inwestycji ułożono też instalację wodociągową, kanalizację deszczową, gazową i teletechniczną. Wzdłuż ul. Koziorożca zamontowano również elementy małej architektury i oświetlenie uliczne.

Roboty prowadzono też na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Junony do ul. Nowy Świat. Również mieszkańcy tej ulicy zyskali nie tylko nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m i chodniki, ale także kanalizację deszczową i oświetlenie.

Prace realizowała firma STRABAG.

 

Inwestycja ta była elementem większego projektu: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk”.

Około 15 tys. metrów sześc. wynosi pojemność zbiornika retencyjnego "Osowa II", który powstał w 2018 roku przy ul. Koziorożca w ramach tego samego projektu. Teren wokół niego na co dzień jest wykorzystywany jako miejsce rekreacji mieszkańców - wybudowano tam ścieżkę rekreacyjną, zamontowano oświetlenie i małą architekturę.

W ramach tej inwestycji powstało także około 1600 metrów ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. W latach 2016-2017 wybudowano z kolei kanalizację deszczową wzdłuż ul. Keplera i drogę technologiczną w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy.

Projekt „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk” ma wartość całkowitą ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany został w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka).

Wszystkie zadania inwestycyjne koordynowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl