Nie zapomnij o obiedzie dla przedszkolaka lub ucznia w 2018 roku

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od stycznia do końca czerwca 2018 roku, powinni jak najszybciej zasygnalizować tę potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub nauczycielowi. Należy bowiem złożyć wnioski na ten okres.

Nie zapomnij o obiedzie dla przedszkolaka lub ucznia w 2018 roku
A
A
data publikacji: 20 grudnia 2017 r.

fot. fotolia.com

Pomoc uruchamiana jest niezwłocznie. Wcześniej jednak pracownik MOPR przeprowadzi wywiad, aby ustalić, czy rodzina kwalifikuje się do wsparcia. Jest ono realizowane w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na taką pomoc dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 procent kwoty kryterium dochodowego, określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli 925, 20 złotych. W indywidualnych, uzasadnionych życiowo przypadkach, ten dochód może być jeszcze wyższy. Natomiast rządowy program przyznaje bezpłatne posiłki dla dzieci z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł. W ubiegłym roku bezpłatne obiady otrzymało w Gdańsku ponad 3100 dzieci i młodzieży.

- To ważne, by dzieci mogły jeść bezpłatnie obiady w ciągu całego roku szkolnego, bez jakiejś przerwy - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Stąd apel do rodziców o odpowiednie, wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby. 


Złóż wniosek o dożywianie dziecka

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole, wniosek rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Do niego należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora
Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora