PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Najnowsze mapy ukośne miasta - takiego Gdańska jeszcze nie widzieliśmy

Najnowsze mapy ukośne miasta - takiego Gdańska jeszcze nie widzieliśmy
Są już gotowe ukośne mapy Gdańska, do których zdjęcia były wykonywane wiosną bieżącego roku. Dzięki ich bardzo dobrej jakości można nie tylko dokładnie obejrzeć cały Gdańsk, ale także porównać zmiany, jakie zaszły w mieście w ostatnich latach.
Na najnowszych mapach ukośnych widzimy Gdańsk według stanu z wiosny br. Takie 'świeże' mapy lotnicze są niezbędne dla jak najlepszej pracy instytucji miejskich, ale mogą z nich korzystać także mieszkańcy
Na najnowszych mapach ukośnych widzimy Gdańsk według stanu z wiosny br. Nz. widać dach Bazyliki Mariackiej w trakcie remontu - dziś już praktycznie ukończonego. Takie 'świeże' mapy lotnicze rejestrują zmiany w mieście: są niezbędne dla jak najlepszej pracy urzędników, ale mogą z nich korzystać także mieszkańcy
BRG


Lotnicze pionowe mapy Gdańska są sporządzane od dziesięciu lat. W 2016 r. po raz pierwszy zostały wykonane również mapy ukośne. Wiosną bieżącego roku Gdańsk został sfotografowany po raz kolejny. Zdjęcia były wykonywane podczas słonecznej, bezchmurnej pogody, za pomocą kilku kamer zamontowanych w samolocie przelatującym nad miastem na wysokości około 1100 m. Teren był jednocześnie skanowany laserem. Efektem tej pracy są mapy ukośne, retromapy i trójwymiarowy model miasta (ten ostatni zostanie opublikowany przed końcem listopada br.).

TAK WIOSNĄ  PRZYGOTOWYWANO MATERIAŁ DO WYKONANIA MAP:

Nowe lotnicze zdjęcia Gdańska. Pierwszy samolot już lata nad miastem

Mapy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Aby z nich skorzystać, wystarczy posiadać dostęp do Internetu (adresy stron zamieszczamy poniżej). Za pomocą map można poznać całe miasto. Turysta może obejrzeć miejsca, które dopiera zamierza odwiedzić, a mieszkaniec – zajrzeć w trudno dostępne zakamarki albo przyjrzeć się, jak w ciągu ostatnich lat miasto się rozwijało. Mapy mogą więc pomóc w lepszym poznaniu Gdańska, mogą też okazać się przydatne na przykład podczas przygotowywania wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Tak dokładne mapy są jednocześnie niezwykle pomocnym narzędziem dla specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami czy bezpieczeństwem. Są przydatne w pracy architektów, urbanistów, geodetów. Nieocenione podczas sporządzania planów miejscowych, analiz przestrzennych oraz opracowań urbanistycznych, w Biurze Rozwoju Gdańska przydają się także podczas wykonywania inwentaryzacji zagospodarowania terenu czy tworzenia wizualizacji planowanych zmian na tle rzeczywistego otoczenia. Mapy są pomocne w pracy urzędników i specjalistów ze spółek i jednostek miejskich. Gdańskie Wody wykorzystują je m.in. w trakcie prac służących podniesieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta, a Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – m.in. podczas sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego, ukształtowania terenu, weryfikacji lokalizacji nieruchomości czy tworzenia wizualizacji. Z pomocą map można dokonać pomiarów, których wykonanie w terenie z różnych powodów jest utrudnione.

ZOBACZ: http://gdansk.retromapy.pl/

Pionowe ortofotomapy pozwalają na porównywanie zmian, jakie zaszły w Gdańsku w ciągu ostatnich 10 lat. Pierwsza mapa została wykonana w 2008 r., kolejne w 2014, 2016 i 2018 roku. Zdjęcia pionowe są bardzo dokładne – sporządzone na ich podstawie ortofotomapy przewyższają jakością ogólnodostępne serwisy.

ZOBACZ:http://gdansk.ukosne.pl/?hg=560

Na mapach ukośnych każdy obiekt można obejrzeć z góry oraz z czterech stron. Można też zmierzyć m.in. wysokość czy szerokość budynków oraz odległości pomiędzy nimi. Tegoroczną nowością na mapach ukośnych jest możliwość porównania obecnego widoku miasta ze stanem z roku 2016.

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze