PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Nowe lotnicze zdjęcia Gdańska. Pierwszy samolot już lata nad miastem [PODGLĄD]
Nowe lotnicze zdjęcia Gdańska. Pierwszy samolot już lata nad miastem [PODGLĄD]
Nad Gdańskiem unosi się obecnie niewielki samolot, z pokładu którego fotografowane jest miasto. Precyzyjnie, kwadrat po kwadracie - z wyznaczonymi pasami przelotu. Technologia zdjęć ukośnych polega na sfotografowaniu miasta z lotu ptaka, pionowo i ukośnie, z zastosowaniem kilku kamer. Jakość ma być znakomita - lepsza niż na Google Maps.
Samolot Partynavia Observer, który przyleci nad Gdańsk w drugiej kolejności i ma na pokładzie sprzęt fotograficzny do wykonywania tzw. zdjęć ukośnych
Samolot Partynavia Observer, który przyleci nad Gdańsk w drugiej kolejności i ma na pokładzie sprzęt fotograficzny do wykonywania tzw. zdjęć ukośnych
MGGP Aero

 

Maszyna, którą zauważyć można teraz nad Gdańskiem to awionetka Piper Chieftain, która ma na pokładzie sprzęt fotograficzny, przy pomocy którego robione są zdjęcia pionowe. Jest własnością rzeszowskiej firmy MGGP Aero, która podpisała z Biurem Rozwoju Gdańska umowę na wykonanie takiej usługi. Jej celem jest stworzenie precyzyjnej i aktualnej mapy miasta, która będzie ogólnodostępna i ułatwi m.in. realizację zadań służb miejskich. 

Do wykonania jest ok. 40 tysięcy zdjęć, które poddane będą obróbce cyfrowej.

Piper Chieftain robi fotografie pionowe, z pułapu ok. 1100 m. Przy słonecznej i bezchmurnej pogodzie, w warunkach bardzo dobrej przejrzystości powietrza, musi wykonać około 40 pełnych przelotów nad miastem, w ramach tzw. pasów przelotu, w osi północ-południe. Wykonanie tej pracy zajmie najprawdopodobniej kilka godzin.

PODGLĄD ONLINE PRACY SAMOLOTU DOSTĘPNY JEST - TUTAJ 

 

Samoloty wykonują zdjęcia z pułapu 1100 m.
Samoloty wykonują zdjęcia z pułapu 1100 m.
mat. MGGP Aero

 

Etapy przetwarzania zdjęć pionowych do postaci ortofotomapy są następujące: wykonanie osnowy fotogrametrycznej (pomiar tzw. fotopunktów), aerotriangulacja, ortorektyfikacji i mozaikowanie - dzięki tym zabiegom zwykłe zdjęcia stają się materiałem kartometrycznym czyli mapą, umożliwiającą precyzyjne pomiary.

- Zdjęcia będą wykonywane z pokładów dwóch samolotów - mówi Sławomir Mleczko z MGGP Aero. - Jeden samolot będzie robił zdjęcia pionowe. Drugi - ukośne, za pomocą systemu czterech kamer, skierowanych pod kątem 45 stopni do osi samolotu w każdym z czterech kierunków geograficznych. Podczas lotu mamy więc kamery, które patrzą na lewo, na prawo, do przodu i do tyłu pod kątem 45 stopni. 

Efekt?

- Dzięki temu można wykonywać mapy, na których widać nie tylko dachy, ale też na przykład elewacje budynków, i to z czterech kierunków.

Jeśli chodzi o zdjęcia pionowe - widoczne na nich będą wszystkie przedmioty o wielkości co najmniej 5 centymetrów. Zdjęcia ukośne mają trochę gorsze parametry - tutaj dostrzec będzie można przedmioty co najmniej 7-centymetrowe.

Na Google Maps widać obiekty o wielkości minimum 10 cm.

Zdjęcia pionowe mają być wykonane w terminie do 5 maja, ukośne - do 15 czerwca. Zgodnie z umową podpisaną między BRG a wykonawcą zlecenia, zakończenie projektu wypada na koniec listopada 2018 r. Realizacja powinna się zacząć w przyszłym tygodniu.

Wszystko jest możliwe dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu. Dwa samoloty, które będą latały nad Gdańskiem to Partynavia Observer i Piper Chieftain. Przylatywać będą z Rzeszowa, w Gdańsku - lądowanie tylko po to, by uzupełnić paliwo czy odpocząć. Spędzą w powietrzu wiele godzin. Dla wykonania kompletu zdjęć pionowych trzeba odbyć 40 pełnych przelotów nad miastem (tzw. pasy lotu), dla zdjęć ukośnych - prawie 150.

- Loty będą trwały w sumie kilka dni z piękną pogodą, bez chmur. Musi być czyste niebo. W terenie nie mogą być widoczne nawet cienie chmur - mówi Mleczko. - Mgła i zamglenia oczywiście wykluczone. Musimy też mieć odpowiedni kąt padania promieni słonecznych, większy niż 25 stopni.

Zdjęcia mają być wykonywane z pułapu ok. 1100 m od powierzchni gruntu, tak więc nad Chełmem czy Pieckami-Migowem samoloty będą musiały lecieć wyżej niż nad Wrzeszczem. Prędkość przelotowa 240-260 km/h. 

Na pytanie o parametry sprzętu fotograficznego, jaki jest używany, Sławomir Mleczko odpowiada: - Do zdjęć pionowych to jest taka bardzo duża cyfrówka, wiekości kawowego stolika. Rozdzielczość 390 megapikseli, obiektyw 92 milimetry. 

W wyniku przetworzenia zdjęć otrzymamy tzw. fotomapy ukośne.

- Każde miejsce w granicach administracyjnych miasta będzie miało wykonany komplet zdjęć ukośnych - mówi Mleczko. - Z poszczególnych zdjęć powstanie jeden ciągły obraz. Będzie można zobaczyć każdy obiekt z czterech kierunków świata. Dodatkowo powstanie tradycyjna ortofotomapa oraz scaning laserowy.

Uwaga. Jeśli ktoś w czasie przelotu samolotów wystawi na przykład transparent z napisem "Kocham Basię" - to będzie to utrwalone i widoczne potem na ortofotomapie. Jeśli natomiast ktoś zechce zapozować z twarzą zwróconą ku niebu, to raczej nie rozpozna się potem na zdjęciu, bowiem rozdzielczość jest nie dość duża.

Jakie taka ukośna mapa ma zastosowanie?

Mleczko: - Możemy inwentaryzować wszystkie reklamy miejskie, zobaczyć, jak wyglądają elewacje. Takie zdjęcia przydają się w planowaniu przestrzennym, w architekturze i urbanistyce.

Ortofotomapa stanowi więc podstawowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią, gospodarką nieruchomościami, bezpieczeństwem i sprawną administracją samorządową. Daje możliwości jeżeli chodzi o pracę geodetów. Narzędzia te usprawnią i przyspieszą pracę urzędu miasta. Użytkownicy zza ekranu komputera mogą m.in.: zweryfikować sposób zagospodarowania nieruchomości; zidentyfikować niezgodności pomiędzy rejestrami administracyjnymi a aktualną sytuacją terenową; skontrolować prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości; wykonać pomiary długości, szerokości, powierzchni i wysokości budynków; określić geometrię dachów, wysokości elewacji, ilości kondygnacji i powierzchni płaszczyzn, zbadać wpasowanie nowych obiektów w tkance miejskiej czy też określić punkty i osie widokowe.

Podobne zdjęcia ukośne były już robione w Gdańsku dwa lata temu. Można je zobaczyć tutaj: gdansk.ukosne.pl

Do tego można też w sieci oglądać trójwymiarowe zdjęcia Gdańska 3D: gdansk.polska3d.pl

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl